Mastrichto sutartis

21 psl. / 4165 žod.

Ištrauka

Savarankiško namų darbo užduotis – parengti referatą tema apie Europos sąjungą. Pasirinkta tema – Mastrichto sutartis. Užduoties tikslas – susipažinti su istoriškai svarbia Europos Sąjungai sutartimi. Iškelti uždaviniai – aptarti Mastrichto sutarties svarbiausius tikslus, sudarymo aplinkybes, įvestas naujoves, suprasti sutarties reikšmę Europos Sąjungos istorijoje. Toliau pateikiama trumpa įvadinė informacija apie šią sutartį.
1992 m. vasario 7 d. Mastrichte dvylika Europos Bendrijos valstybių - Airija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija - pasirašė Europos Sąjungos sutartį. Pagal šią sutartį „Europos bendrija“ oficialiai pavadinta „Europos Sąjunga“. Mastrichto sutartis įvedė tam tikras naujoves. Visų pirma, įvesta Europos sąjungos pilietybė, pagrindinės žmogaus teisės pripažintos bendru Europos teisės principu. Remiantis ankstesniais pasiūlymais, numatyti ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) pagrindiniai ypatumai ir įgyvendinimo tvarkaraštis; nutarta įvesti bendrus pinigus, pavadintus euru ir įsteigti Europos centrinį banką. Taipogi įvesti tam tikri pakeitimai sprendimų priėmimo procedūrose bei padaryti tam tikri instituciniai pokyčiai. Įsteigta nauja konsultacinė institucija – Regionų komitetas. Galiausiai numatyti bendrosios užsienio ir saugumo politikos tikslai, jos taikymo sritys ir priemonės bei bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse tikslai ir priemonės; nutarta įkurti Europolą (Europos Policijos biurą). Nuo Mastrichto sutarties valstybės narės pradėjo bendradarbiauti tokiose srityse kaip švietimas, kultūra, teisingumas, vidaus reikalai, užsienio ir saugumo politika, užsienio pagalba ir viešoji sveikata. Taipogi buvo galutinai sukurta vieninga Europos rinka.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. Mastrichto sutarties sudarymas, tikslai ir naujovės6
 • 2. „Trijų ramščių“ modelis11
 • 3. Valiutų sąjungos kūrimas13
 • 3.1. Deloro raportas ir EVS kūrimo 1 etapas13
 • 3.2 Konvergencijos kriterijai15
 • 4. Socialinė politika17
 • 5. Bendroji užsienio ir saugumo politika18
 • 6. Teisingumo ir vidaus reikalų politika22
 • IŠVADOS23
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS24

Reziumė

Autorius
minkaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai