Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai

13 psl. / 5164 žod.

Ištrauka

Viena naujausių vadybos metodoogijų yra visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Visuotinės kokybės vadyba yra nauja sąvoka ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Amerikiečių pramonininkų kokybės ir gamybos efektyvumo gerinimo paieškos nėra paprastas atradimų vartojimas, o kokybiškai naujas požiūris į problemų sprendimą. Nei statistiniai kontrolės metodai, nei kokybės būreliai, nei racionalizacinių pasiūlymų skatinimo sistemos, nei programos ar bet kuri priemoonė, vartojama atskirai neišspręs kokybės ir efektyvumo gerinimo problemų. Šioms problemoms spręsti reikia visų šių priemonių kartu.


Dabartiniu metu egzistuoja daug naujų technologijų: strateginio valdymo, krizių vadybos. Viena tokių teorijų – visuotinės kokybės vadyba.


Darbo tikslas: remiantis moksline literatūra, išanalizuoti tradicinės vadybos ir visuotinės kokybės vadybos skirtumus bei sąsajas.


Darbo uždaviniai:
  1. Išsiaiškinti visuotinės kokybės vadybos ir tradicinės vadybos esmę.
  2. Nustatyti VKV skirtingų tradicinei vadybai požiūrių poveikį komercinei veiklai.
  3. Išsiaiškinti VKV atsiradimą.
Vadybinė veikla – tai visuminė organizacijos valdymo veikla, o ne tik žmonių, dirbančių šioje organizacijoje, veiklos ir santykių reguliavimas. Praktine prasme, vadyba yra specifinė veikla, kurią vykdant reguliuojami visi įmonėje vykstantys procesai. Moksline prasme – mokymo kryptis apie organizacijų valdymo dėsningumus, principus, metodus, organizacinį mechanizmą. Be vadybos neišsiversi jokioje organizacijoje, jos reikia bet kuriame procese. Principiniai vadybos teiginiai yra analogiški ir nepriklauso nuo valdomo proceso ar objekto, tačiau atskiri ypatumai neabejotinai paisreiškia.


Turinys

  • Įvadas
  • Vadybos esmė
  • Visuotinės kokybės vadybos esmė
  • Visuotinės kokybės vadybos ir tradicinės vadybos skirtumai
  • VKV ir vadybos sąsajos
  • Išvados
  • Literatūra

Reziumė

Autorius
lemondaz
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 19, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Visuotinė kokybės vadyba ir inovacijų vadyba

Vadyba Referatas 2010 m. elenutea
Šiame darbe pateikiama apibendrinta teorinė medžiaga, nusakanti pagrindinius visuotinės kokybės vadybos principus, įgyvendinimo aspektus. Taip pat trumpai apžvelgiama VKV vieta tarp kitų vadybos...

Visuotinė kokybės bei inovacijų vadyba

Vadyba Prezentacija 2010 m. elenutea
14 skaidrių Visuotinės kokybės vadyba (VKV): organizacijos kultūrinis įsipareigojimas tenkinti vartotojų poreikius, naudojant integruotą priemonių, metodų ir mokymo sistemą. VKV – tai nuolatinis...

Visuotinė kokybės vadyba

Vadyba Paruoštukė 2009 m. jusala
KTU Visuotinės kokybės vadybos koliokviumo testo klausimai su pažymėtais atsakymo variantais.

Visuotinės kokybės vadybos apžvalga

Vadyba Referatas speisiukas26
Visuotinė kokybės vadyba- šis terminas yra gana naujas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Galima teigti, jog kokybės vadybos atsiradimui turėjo įtakos...