Statistika. Koreliacinė - regresinė analizė

11 psl. / 1283 žod.

Ištrauka

Koreliacijos koeficientas - vienas iš populiariausių dviejų dydžių koreliacinių ryšių stiprumo priklausomybės matavimo rodiklių, bet jį galima taikyti tik esant tiesinei ar artimai tiesinei priklausomybei. [3 p. 168]

Šiuolaikinė makroekonomika yra integruota sistema, susidedanti iš makroekonominių monetarinių ir fiskalinių komponenčių, išreikštų tapatybėmis. Jos tikslas paiškinti šių komponenčių kitimo tendencijas ir nurodyti ekonominės strategijos formuotojams gaires, kuriomis vadovaudamiesi, jie gali siekti ekonominių tikslų ir reaguoti į laukiamus pokyčius ekonomikoje. Makroekonominių duomenų rinkimui, susisteminimui ir paruošimui ekonominės analizės tikslams buvo sukurta Nacionalinių sąskaitų sistema (NSS).

Nacionalinės sąskaitos – tai tarptautiniu mastu suderinta apskaitos sistema, joje išsamiai apibūdinama šalies ekonomika ir jos ryšiai su kitomis šalimis. Šiose sąskaitose nuosekliai ir išsamiai tvarkoma visų šalies ekonominio proceso etapų apskaita:

 • gamyba (bendrojo vidaus produkto /BVP/ sukūrimas),
 • pajamų sudarymas, paskirstymas ir perskirstymas (už sukurtą produktą gautos pajamos, sumokėti gamybos bei pajamų mokesčiai),
 • pajamų panaudojimas (gamybos priemonių, žaliavų ir pan. įsigijimas),
 • finansinis kaupimas arba skolinimasis (finansinės sąskaitos). [1]

Informacija apie makroekonominius rodiklius imta iš lietuvos nacionalinių sąskaitų. [2]


Turinys

 • 1. KORELIACINĖ-REGRESINĖ ANALIZĖ
 • 1.1 KORELIACINĖ ANALIZĖ
 • 1.2 REGRESINĖ ANALIZĖ
 • 1.3. ELASTINGUMO KOEFICIENTAS
 • 2. VEIKLOS EFEKTYVUMO DINAMIKOS ANALIZĖ
 • 3. LIETUVOS MAKROEKONOMINIU RODIKLIŲ STRUKTŪRA IR DINAMIKA
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
karolyt
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Laiko eilučių analizė

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su preliminaria laiko eilučių analize, įvertinant laiko eilučių skaitines charakteristikas. Pagal laiko eilutės individualios užduoties duomenis: 1. Paskaičiuoti...

Italijos ekonomikos analizė

Ekonomika Referatas 2009 m. kataleja
Italija – parlamentinė Respublika pietų Europoje. Italija apima bato (aulinuko) formos Apeninų pusiasalį ir dvi dideles salas Viduržemio jūroje: Sardiniją ir Siciliją, bei...

Konkurencinių pranašumų analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2011 m. rasa13
Temos aktualumas. Vienas iš pagrindinių šiuolaikinių strateginio valdymo mokslininkų ir verslo atstovų interesų objektų dinamiškoje ir neapibrėžtoje verslo aplinkoje yra tinkamų konkuravimo strateginių...

Kontrolės rūšių analizė

Ekonomika Referatas 2015 m. norgaile
Darbo objektas: kontrolės rūšys; Darbos tikslas: kontrolės rušių analizė; Darbo uždaviniai: išanalizuoti kontrolės rūšis, įvertinti kontrolės svarbą įmonių veikloje ir padaryti tinkamas išvadas.