Statistika. Koreliacinė - regresinė analizė

11 psl. / 1283 žod.
Darbe pateikiamos Pagrindinės rodiklių grupės, naudojamos šalies ekonominei būklei įvertinti, koreliacinė ir regresinė analizė su formulėm bei sprendimais

Ištrauka

Koreliacijos koeficientas - vienas iš populiariausių dviejų dydžių koreliacinių ryšių stiprumo priklausomybės matavimo rodiklių, bet jį galima taikyti tik esant tiesinei ar artimai tiesinei priklausomybei. [3 p. 168]

Šiuolaikinė makroekonomika yra integruota sistema, susidedanti iš makroekonominių monetarinių ir fiskalinių komponenčių, išreikštų tapatybėmis. Jos tikslas paiškinti šių komponenčių kitimo tendencijas ir nurodyti ekonominės strategijos formuotojams gaires, kuriomis vadovaudamiesi, jie gali siekti ekonominių tikslų ir reaguoti į laukiamus pokyčius ekonomikoje. Makroekonominių duomenų rinkimui, susisteminimui ir paruošimui ekonominės analizės tikslams buvo sukurta Nacionalinių sąskaitų sistema (NSS).

Nacionalinės sąskaitos – tai tarptautiniu mastu suderinta apskaitos sistema, joje išsamiai apibūdinama šalies ekonomika ir jos ryšiai su kitomis šalimis. Šiose sąskaitose nuosekliai ir išsamiai tvarkoma visų šalies ekonominio proceso etapų apskaita:

 • gamyba (bendrojo vidaus produkto /BVP/ sukūrimas),
 • pajamų sudarymas, paskirstymas ir perskirstymas (už sukurtą produktą gautos pajamos, sumokėti gamybos bei pajamų mokesčiai),
 • pajamų panaudojimas (gamybos priemonių, žaliavų ir pan. įsigijimas),
 • finansinis kaupimas arba skolinimasis (finansinės sąskaitos). [1]

Informacija apie makroekonominius rodiklius imta iš lietuvos nacionalinių sąskaitų. [2]

Turinys

 • 1. KORELIACINĖ-REGRESINĖ ANALIZĖ
 • 1.1 KORELIACINĖ ANALIZĖ
 • 1.2 REGRESINĖ ANALIZĖ
 • 1.3. ELASTINGUMO KOEFICIENTAS
 • 2. VEIKLOS EFEKTYVUMO DINAMIKOS ANALIZĖ
 • 3. LIETUVOS MAKROEKONOMINIU RODIKLIŲ STRUKTŪRA IR DINAMIKA
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
karolyt
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 23, 2015
Apimtis
11 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Vienmatės netiesinės regresijos modeliai

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su vienmatės netiesinės regresijos modelio sudarymo metodika. Pagal stebinių matricos duomenis: 1.1. Sudaryti hiperbolinės regresijos modelį. 1.2. Sudaryti...

Internetinių rinkos tyrimų analizė

Ekonomika Diplominis darbas 2011 m. donatas
Šiandieniniame verslo pasaulyje ekonomikos sąlygos sparčiai kinta. Tai sąlygoja valdymo orientaciją į tikslus, konkurencijos augimas, rinkos prisotinimą, gamybos, darbo bei prekybos organizavimo formų...

Įmonės vertės nustatymo būdų analizė

Ekonomika Referatas 2013 m. sejkutea
Kiekvienam ūkio subjektui turėtų būti aktualu žinoti savo įmonės vertę bei mokėti nustatyti kitos įmonės vertę. Juk kaskart prieš parduodant ar perkant įmonių...

Mėsos sektoriaus analizė. „Biovela“

Ekonomika Prezentacija 2017 m. vtamluk
atlikta mėsos sektoriaus analizė. Išanalizuoti svarbūs aspektai, atlikta apklausa ir apdoroti jos rezultatai. Būtent „Biovelos“ mėsa labiausiai analizuota, atliktas interviu su jos atstovu....