Ekonomika ir verslas / Apskaita

Auditoriaus etika

0 atsiliepimų
Autorius:

Profesinės etikos kodekse yra aprašoma kokios gali kilti grėsmės auditoriui.

Visas grėsmes galima priskirti vienam ar keliems iš šių tipų:

a) savanaudiškų interesų grėsmė – grėsmė, kad finansiniai ar kitokie interesai darys nederamą įtaką buhalterio profesionalo sprendimams ar elgsenai;

b) savikontrolės grėsmė– grėsmė, kad buhalteris profesionalas netinkamai įvertins ankstesnio savo arba kito asmens, dirbančio toje pačioje buhalterių profesionalų įmonėje ar kitoje įmonėje, su kuria susijęs buhalteris profesionalas, sprendimo ar suteiktų paslaugų rezultatus, kuriais jis remiasi priimdamas sprendimus teikdamas paslaugą;

c) tarpininkavimo grėsmė – grėsmė, kad buhalteris profesionalas palaikys kliento arba darbdavio poziciją taip, jog iškils pavojus buhalterio profesionalo objektyvumui;

d) familiarumo grėsmė – grėsmė, kad dėl ilgalaikių ar artimų ryšių su klientu arba darbdaviu, buhalteris profesionalas bus per daug palankus jų interesams ar pernelyg pasitikės jų darbu;

e) įbauginimo grėsmė – grėsmė, kad dėl esamų arba numanomų grėsmių, įskaitant ir bandymus neteisėtai daryti įtaką buhalterio profesionalo veiklai, buhalteris profesionalas gali būti priverstas elgtis neobjektyviai.

Apsaugos priemonės yra veiksmai, kuriais galima pašalinti grėsmes arba sumažinti jas iki priimtino lygio. Jos skirstomos į dvi dideles grupes:

a) profesijos atstovų, įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytos apsaugos priemonės;

b) darbo aplinkoje taikomos apsaugos priemonės.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2200 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Audito įmonių rūšys ir registracija, auditoriaus teisės, pareigos, atsakomybė
Referatas Audito įmonių rūšys ir registracija, auditoriaus teisės, pareigos, atsakomybė

Įmonė gali pradėti audito veiklą tik tada, kai Auditorių rūmų sprendimu ji įrašoma į [...]

Organizacijos kultūra ir etika
Prezentacija Organizacijos kultūra ir etika

Organizacinė kultūra – tai bendrų vertybių, įsitikinimų ir normų sistema, suprantama ir priimtina visiems organizacijos [...]

Vadovo etika: mobingas, analizė pagal straipsnius
Referatas Vadovo etika: mobingas, analizė pagal straipsnius

Nedraugiškas žvilgsnis, pašaipi replika, pajuokianti bendradarbio išvaizdą ar nuslėpta, neteikiama darbui reikalinga informacija, apkalbos – [...]

D. Vyšniauskienės ir V. kundroto knygos ,, Verslo etika
Referatas D. Vyšniauskienės ir V. kundroto knygos ,, Verslo etika" analizė

Įmonės verslo etikos, darbuotojų etiško bendravimo su klientais kultūros ir etiketo lygis yra viena iš [...]

Maitinimo paslaugų teikimo etika
Referatas Maitinimo paslaugų teikimo etika

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI•    Pateikti trumpą maitinimo įmonės veiklos charakteristiką, apibūdinant siekiamus tikslus ir [...]

Verslo etika ir socialinė atsakomybė
Referatas Verslo etika ir socialinė atsakomybė

Etikоs kоdeksai egzistuоja nuo senо. Sudėtingėjant sоcialiniam gyvenimui, atskirоms praktinės, prоfesinės veiklоs sritims prireikia vis [...]

Vadovavimo etika organizacijoje ar įmonėje
Referatas Vadovavimo etika organizacijoje ar įmonėje

                   Vienas pagrindinių šiuolaikinių organizacijų bei įmonių [...]

Makso Vėberio „Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia“
Referatas Makso Vėberio „Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia“

„Protestantiškąją etiką ir kapitalizmo dvasią“ galime pavadinti pačiu svarbiausiu Makso Vėberio kūriniu, kuriame autorius bando [...]

Kroatijos darbo kultūra ir darbo etika
Referatas Kroatijos darbo kultūra ir darbo etika

Komunikacija yra neatsiejama kasdienybės dalis. Žmonės nuolat bendrauja tiek verbaliniu, tiek neverbaliniu būdu. Tačiau tobulėjant [...]

Darbo apmokėjimas
Prezentacija Darbo apmokėjimas

Išsamus ir konkretus darbas, jame nagrinėjami pagrindiniai darbo apmokėjimo bruožai. Informacija pateikta struktūrizuotai, aiškiai. 19 skaidrių.

Darbuotojų poreikio planavimas
Prezentacija Darbuotojų poreikio planavimas

Ištrauka: Darbuotojų poreikio planavimas - tai procesas, kurio valdymas užtikrina, kad įmonėje bus reikiamų žmonių, turinčių [...]

Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti
Prezentacija Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti

Prezentaciją sudaro 20 skaidrių. Draudimas yra tam tikra rizikos mažinimo priemonė, padedanti sumažinti/padengti žalą atsiradusią nenumatyto [...]

Pokyčių valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Pokyčių valdymas organizacijoje

Teoriniu aspektu išsamiai išnagrinėta pokyčių valdymo problematika. Didelis dėmesys skirtas pasipriešinimui pokyčiams aptarti. Susietas pokyčių [...]

Firmos samprata
Prezentacija Firmos samprata

Skaidrėse nagrinėjami firmos, organizacijos, įmonės apibrėžimai. Jie lyginami ir analizuojami. 10 skaidrių.

Gaminių kainų nustatymas
Prezentacija Gaminių kainų nustatymas

Išsamus darbas, kurį sudaro 30 skaidrių. Didžiausias dėmesys skiriamas savikainos apskaičiavimui ir kainodaros principams.