Humanitariniai mokslai / Literatūra

Poezija ir istorija Vilniaus romantikų tekstuose

0 atsiliepimų
Autorius:
Romantizmo sąvoka yra daugiareikšmė. Ja gali būti įvardijama meninio vaizdavimo tipas priešingas realizmui, kuomet tikrovė yra neatkūriama, o perkūriama. Literatūros istorijoje romantizmas laikomas literatūros ir meno kryptimi, kuri atspindi nusivylimą Švietimo epochos idėjomis, švietėjiška, didaktine literatūra bei klasicizmo estetika. Romantizmas ir jo įtakojami tekstai kiekvienoje šalyje formavosi veikiami skirtingų istorinių aplinkybių ir kultūrinių tradicijų. Būtent dėl to vokiečių, prancūzų, anglų, rusų ar lietuvių romantizmas turi specifinių bruožų. Europoje paprastai jo įsitvirtinimas glaudžiai siejamas su Tautų pavasario epocha, su bundančiu tautiškumo vertės suvokimu, kuris kilo nuo Didžiosios prancūzų revoliucijos, jos idėjų įvairiuose šalyse sukeltu antifeodaliniu, demokratiniu ir nacionaliniu judėjimu. Vokietijoje romantizmas atsirėmė į teorinį, filosofinį pamatą. Domėjimasis iracionaliais ir fantastiniais dalykais lėmė pasakos arba pasakos-novelės žanro populiarumą. Anglijoje atvirkščiai, romantizmas formavosi veikiamas sentimentalizmo literatūros ir susidomėjimo liaudies kūryba, jo filosofija taip neveikė kaip Vokietijoje. Anglų romantizmą gražiausiai iliustruoja būtent poezija. Čia galima paminėti tipišką anglų romantinį poetą Baironą, kurio idėjomis žavėjosi ir A. Mickevičius. Susiformavo savotiškas reiškinys – baironizmas, kurį inspiravo Bairono pasekėjai žavėjęsi poeto pasaulėžiūra, dvasinėmis nuostatomis.
Tuo tarpu lietuvišką literatūrą labiausiai veikė lenkų romantizmas, turintis pasipriešinimo ženklų Rusijos priespaudai, todėl natūralu, kad tai lėmė ir šios srovės patriotinį pobūdį. Žadinama meilė gimtajam kraštui, raginama kovoti dėl tautos laisvės, tikimasi atkurti prarastą Lietuvos valstybingumą, tiesa Lenkijos sudėtyje. Žymiausi lenkų romantikai smerkė priespaudą, skelbė demokratines idėjas. Kūryboje svarbią vietą užėmė istorinės temos, rašoma remiantis liaudies motyvais. Lenkų ir lietuvių inteligentija matė vienintelį būdą, norint išlikti – mokslo ir kultūros darbą, į kūrį žiūrimą, kaip į patriotinę pareigą. Jau XIX amžiaus pradžioje kultūros ir mokslo centru tapęs Vilniaus universitetas buvo terpė, kurioje ryškėjo visuomenės minties pokyčiai. Akademinės jaunuomenės nebetenkino senosios kartos racionalizmas, mokyklose ir dvaruose dar gyvuojanti klasicizmo dvasia. Būtent jaunimas patriotiškai nusiteikęs troško veikti ir dirbti savo kraštui. Šio noro vedini būrėsi į draugijas. 1817 metais įkurta filomatų draugiją, kurios steigėjais buvę A. Mickevičius, T. Zanas, J. Ježovskis ir kt. stengėsi pažinti savo kraštą, kuriame gyveno, domėjosi savo šalies istorija, kūrė prozą ir poeziją.
Taigi, nors daugelis draugijų nekėlė politnių tikslų, bet susirinkimuose vis tiek buvo kalbama apie laisvę, lygybę, brolybę, Lietuvos – Lenkijos valstybės atgaivinimą, kurios oficialiu ženklu laikoma lenkų kalba. Tokioje atmosferoje – skitingų mentalitetų ir kalbų sankirtoje – formavosi bendra lietuvių ir lenkų kultūrų romantizmo mokykla. Turbūt visapusiškiausiai romantizmo estetika ir atsiskleidė lenkų rašytojų (Julijaus Slovackio, Juzefo Kraševskio ir kt.) kūriniuose, kuriems įkvėpimo ieškota garbingoje Lietuvos praeityje, taustosakoje. Bendra kultūros tradicija (sustiprinta pasipriešinimo Rusijai) XIX amžiuje išliko gyvybinga, ir buvo natūralu lenkiškai išpažinti meilę Lietuvai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2520 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas
  • Adomas Mickevičius – romantizmo skleidėjas Lietuvoje
  • A. Baranauskas – tautinio romatizmo kūrėjas
  • A.Mickevičiaus ir A. Baranausko kūrybos sąlyčio bei skirtybių taškai
  • Vietoj išvadų
  • Naudota literatūra ir šaltiniai:

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Istorija ir poezija Vilniaus romantikų tekstuose
Referatas Istorija ir poezija Vilniaus romantikų tekstuose

Darbas orientuotas į romantizmo literatūrą Lietuvoje bei Lietuvos romantikus. Atrinkta svarbi informacija ir faktai, susieti [...]

Vilniaus tema „Naujosios romuvos“ žurnale: istorinės sostinės problema tekstuose ir iliustracijose
Rašinys Vilniaus tema „Naujosios romuvos“ žurnale: istorinės sostinės problema tekstuose ir iliustracijose

„Naujoji romuva“ – tarpukariu Kaune leistas savaitinis iliustruotas kultūros žurnalas. Pirmasis jo numeris pasirodė 1931 [...]

Zigmantas Kiaupa, Kauno istorija, Vilnius
Konspektas Zigmantas Kiaupa, Kauno istorija, Vilnius

Profesoriaus Zigmanto Kiaupos mokslinės monografijos "Kauno istorija" pagrindu parengtas konspektas, įvertintas aukščiausiu balu.

Jonas Mačiulis - Maironis - XIXa. vid ir XX a. pradžios romantikas, lietuvių poezijos pradininkas
Konspektas Jonas Mačiulis - Maironis - XIXa. vid ir XX a. pradžios romantikas, lietuvių poezijos pradininkas

Maironis - naujosios lietuvių poezijos pradininkas, spaudos draudžiamojo laikotarpio didžiausias poetas, savo poezijoje išreiškęs to [...]

Romantinė raiška Antano Vienažindžio poezijoje
Referatas Romantinė raiška Antano Vienažindžio poezijoje

XIX a. antrosios pusės lietuvių poetas Antanas Vienažindys, išgarsėjęs eilėraščiais, primenančiais liaudies dainas, buvo vienas [...]

Simonas Daukantas- romantinės Lietuvos istorijos kūrėjas
Rašinys Simonas Daukantas- romantinės Lietuvos istorijos kūrėjas

Tikriausiai nesuklysiu sakydamas, jog kalba- vienas ryškiausių istorijos bruožų. Simonas Daukantas apie ją yra pasakęs [...]

Kuo H. Radausko eilėraščiai panašūs ir kuo skiriasi nuo romantinės, simbolistinės, neoromantinės lietuvių poezijos tradicijos? (S. Nėris, J. Aistis, V.M. Putinas, Maironis)
Rašinys Kuo H. Radausko eilėraščiai panašūs ir kuo skiriasi nuo romantinės, simbolistinės, neoromantinės lietuvių poezijos tradicijos? (S. Nėris, J. Aistis, V.M. Putinas, Maironis)

Henrikas Radauskas – vienas žymiausių lietuvių poetų modernistų.  Gimė 1910 metais, neoromantizmo gyvavimo laikotarpiu. Tačiau [...]

Baldų gamybos istorija
Referatas Baldų gamybos istorija

Aprašoma baldų gamybos istorija ir plačiau aprašoma Vilniaus baldų įmonė [...]

Noros charakteris Marijos Gripės kūrinyje ,,Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija’’
Prezentacija Noros charakteris Marijos Gripės kūrinyje ,,Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija’’

Marijos Gripės kūrinyje pasakojoma apie mergaitę vardu Eleonora. Kūrinyje atsiskleidžia daug jos charakterio bruožų...

Muzikos pamokos planas - konspektas: kelionė po muzikos istoriją - romantizmas
Konspektas Muzikos pamokos planas - konspektas: kelionė po muzikos istoriją - romantizmas

Tema: „ Kelionė po muzikos istoriją – romantizmas“, muzikos vadovėlis II klasei „Muzika“,82 – [...]

Masonizmas: ištakos, istorija ir situacija šiandien pasaulyje ir Lietuvoje
Referatas Masonizmas: ištakos, istorija ir situacija šiandien pasaulyje ir Lietuvoje

Šio referato tikslas – susipažinti su Lietuvos ir pasaulio masonų istorija, veikla, tradicijomis, ritualais. Taip [...]

Lietuvių kalbos istorija gali būti įdomi. Pristatykite jums įdomiausius jos faktus ir argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs
Rašinys Lietuvių kalbos istorija gali būti įdomi. Pristatykite jums įdomiausius jos faktus ir argumentuotai paaiškinkite, kuo jie jums patrauklūs

Įžanga: Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimą, o kiekviena kalba turi savo istoriją. Ne išimtis ir [...]