Referendumai Europos Sąjungoje: Lietuvos, Latvijos ir Estijos referendumai dėl narystės bendrijoje

16 psl. / 3612 žod.

Ištrauka

Referendumas turbūt yra vienas reikšmingiausių šiuolaikinės demokratijos elementų, apibūdinančių modernią valstybę. Nes valstybės pagrindą sudaro tauta, žmonės, kuriems priklauso valstybės suverenitetas. Europos sąjunga anksčiau dar besivadinusi Europos bendrija, bene vienintelė pasaulyje struktūra, kurioje valstybėse narėse nuo 1973 m. rengiami referendumai. Per keturias dešimtis metų Europoje įvyko 45 referendumai susiję su Europos Sąjungos klausimais. Todėl labai svarbu panagrinėti jų kilmę, raidą, pagrindinius faktus bei skaičius.

Tyrimo objektas. Europos Sąjungoje, ją sudarančiose valstybėse įvykę referendumai.

Tyrimo svarba: Šis tyrimas svarbus suprasti Baltijos šalių norą prisijungti prie Europos Sąjungos atgavus nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Taip pat svarbu norint sužinoti kodėl visos trys Baltijos valstybės pasirinko kelią į vakarų modernizaciją ir tai lėmusius aspektus.

Tyrimo tikslas: Pagrindinis šio darbo tikslas yra pristatyti referendumus, vykusius Europos Bendrijoje nuo 1972 m. ir išnagrinėti trijų Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) referendumus dėl narystės Europos Sąjungoje.

Pagrindiniai uždaviniai: Šiam tikslui pasiekti yra iškeliami šie uždaviniai:

1) Pristatyti visus Europos Sąjungos referendumus, jų istorinę kilmę, rezultatus bei išnagrinėti jų svarbą.

2) Analizuoti 2003 m. Lietuvos referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje, jo priešreferenduminę kampaniją bei rezultatus, pateikti referendumo rezultatus ir jų svarbą valstybei ;

3) Nagrinėti 2003 m. referendumus dėl narystės Europos Sąjungoje kitose dvejose Baltijos valstybėse – Latvijoje ir Estijoje, jų priešreferenduminę kampaniją, referendumo rezultatus.

Darbo strukūra: Darbą sudaro 3 skyriai:

1) Pirmajame skyriuje bus nagrinėjama referendumų Europos sąjungoje (bendrijoje) atsiradimas, istorija, pagrindiniai faktai, skaičiai, valstybių narių referendumai susiję su Europos bendrijos klausimais;

2) Antrajame darbo skyriuje bus nagrinėjama Lietuvos referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje. Bus pateikiama istorinis Lietuvos Respublikos kelias į Europos Sąjungą, pagrindiniai įvykiai, reikšmingiausios datos. Taip pat bus nagrinėjama prieš referenduminė kampanija bei aptariami referendumo rezultatai;

3) Paskutiniajame skyriuje bus nagrinėjama Latvijos ir Estijos Respublikų referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje, pateikta priešreferenduminė kampanija, taip pat bus aptariami referendumo rezultatai.

Metodai: atliekant šį tyrimą bus remiamasi aprašomuoju, lyginamuoju bei analizės metodais.

Naudota literatūra: atliekant šį darbą bus remiamasi Baltijos šalių vyriausiųjų rinkiminių komisijų pateiktais referendumo duomenimis, straipsniais iš priešreferenduminės kampanijos, statistiniais tyrimai iš apklausos agentūrų, moksliniais straipsniais.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Referendumai Europos Sąjungoje. Istorija, raida, skaičiai5
  • 2. Lietuvos referendumas dėl įstojimo į Europos Sąjungą.7
  • 3. Latvijos ir Estijos referendumai dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos10
  • Išvados15
  • Literatūros sąrašas16

Reziumė

Autorius
robertukassz
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Lietuvos tautininkų sąjunga

Politologija Prezentacija evitkus
Šia prezentacija pristatoma Lietuvos tautininkų sąjunga. Yra konkreti ir svarbi informacija. Svarbiausia informacija išryškinta. Yra narių nuotraukos. Darbo įvertinimas: 10

Tiesioginė demokratija Lietuvoje ir Estijoje

Politologija Referatas 2013 m. reirei
Referendumas – viena svarbiausių tiesioginės demokratijos išraiškų. Jis tampa legitimaciją didinančia priemone, kuomet klausimas politiniu požiūriu yra labai svarbus arba ginčytinas.[1] Ne viena...