Socialiniai mokslai / Politologija

Referendumai Europos Sąjungoje: Lietuvos, Latvijos ir Estijos referendumai dėl narystės bendrijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Referendumas turbūt yra vienas reikšmingiausių šiuolaikinės demokratijos elementų, apibūdinančių modernią valstybę. Nes valstybės pagrindą sudaro tauta, žmonės, kuriems priklauso valstybės suverenitetas. Europos sąjunga anksčiau dar besivadinusi Europos bendrija, bene vienintelė pasaulyje struktūra, kurioje valstybėse narėse nuo 1973 m. rengiami referendumai. Per keturias dešimtis metų Europoje įvyko 45 referendumai susiję su Europos Sąjungos klausimais. Todėl labai svarbu panagrinėti jų kilmę, raidą, pagrindinius faktus bei skaičius.

Tyrimo objektas. Europos Sąjungoje, ją sudarančiose valstybėse įvykę referendumai.

Tyrimo svarba: Šis tyrimas svarbus suprasti Baltijos šalių norą prisijungti prie Europos Sąjungos atgavus nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. Taip pat svarbu norint sužinoti kodėl visos trys Baltijos valstybės pasirinko kelią į vakarų modernizaciją ir tai lėmusius aspektus.

Tyrimo tikslas: Pagrindinis šio darbo tikslas yra pristatyti referendumus, vykusius Europos Bendrijoje nuo 1972 m. ir išnagrinėti trijų Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) referendumus dėl narystės Europos Sąjungoje.

Pagrindiniai uždaviniai: Šiam tikslui pasiekti yra iškeliami šie uždaviniai:

1) Pristatyti visus Europos Sąjungos referendumus, jų istorinę kilmę, rezultatus bei išnagrinėti jų svarbą.

2) Analizuoti 2003 m. Lietuvos referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje, jo priešreferenduminę kampaniją bei rezultatus, pateikti referendumo rezultatus ir jų svarbą valstybei ;

3) Nagrinėti 2003 m. referendumus dėl narystės Europos Sąjungoje kitose dvejose Baltijos valstybėse – Latvijoje ir Estijoje, jų priešreferenduminę kampaniją, referendumo rezultatus.

Darbo strukūra: Darbą sudaro 3 skyriai:

1)      Pirmajame skyriuje bus nagrinėjama referendumų Europos sąjungoje (bendrijoje) atsiradimas, istorija, pagrindiniai faktai, skaičiai, valstybių narių referendumai susiję su Europos bendrijos klausimais;

2)      Antrajame darbo skyriuje bus nagrinėjama Lietuvos referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje. Bus pateikiama istorinis Lietuvos Respublikos kelias į Europos Sąjungą, pagrindiniai įvykiai, reikšmingiausios datos. Taip pat bus nagrinėjama prieš referenduminė kampanija bei aptariami referendumo rezultatai;

3)      Paskutiniajame skyriuje bus nagrinėjama Latvijos ir Estijos Respublikų referendumas dėl narystės Europos Sąjungoje, pateikta priešreferenduminė kampanija, taip pat bus aptariami referendumo rezultatai.

Metodai: atliekant šį tyrimą bus remiamasi aprašomuoju, lyginamuoju bei analizės metodais.

Naudota literatūra: atliekant šį darbą bus remiamasi Baltijos šalių vyriausiųjų rinkiminių komisijų pateiktais referendumo duomenimis, straipsniais iš priešreferenduminės kampanijos, statistiniais tyrimai iš apklausos agentūrų, moksliniais straipsniais.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3612 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Referendumai Europos Sąjungoje. Istorija, raida, skaičiai5
  • 2. Lietuvos referendumas dėl įstojimo į Europos Sąjungą.7
  • 3. Latvijos ir Estijos referendumai dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos10
  • Išvados15
  • Literatūros sąrašas16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Darbo užmokesčio sistemos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Darbo užmokesčio sistemos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Straipsnyje rašoma apie Lietuvos ir Europos Sąjungos darbo užmokesčio sistemas. Apibendrinama darbo užmokesčio sąvoka, aptariami [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]

Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų  palyginimas
Referatas Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinių sistemų palyginimas

Politinė sistema šalia politikos yra svarbiausia politikos mokslų sąvoka. Politinė sistema ne tik apjungia visas [...]

Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai
Kursinis darbas Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai

Temos aktualumas. Globalizaciniai ir ekonominio valstybių stabilumo svyravimo procesai, taip pat politiniai įvykiai turi didelės [...]

Lietuvos, Latvijos, Estijos bendradarbiavimas karinio saugumo srityje nuo 2004 metų
Kursinis darbas Lietuvos, Latvijos, Estijos bendradarbiavimas karinio saugumo srityje nuo 2004 metų

Prasidėjus XXI amžiui Europa yra kaip niekada klęstinti, laisva ir visų svarbiausia saugi. Valstybės kylančius [...]

Nedarbo lygio Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė
Kursinis darbas Nedarbo lygio Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė

Darbo objektas. Nedarbas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Darbo tikslas. Išanalizuoti nedarbo lygį Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Darbo [...]

Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Straipsnyje nagrinėjama vieno jautriausių energetikos sektorių – branduolinės energetikos – padėtis Lietuvos bei Europos Sąjungos [...]

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje,  Estijoje
Kursinis darbas Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

Temos aktualumas. Per pastarąjį dešimtmetį tiesioginių užsienio investicijų lygis staigiai užaugo. Daugiausia tiesioginių užsienio investicijų [...]

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Žiniasklaidoje dažnai girdime kalbas apie šešėlinę ekonomiką, tai gana aktuali tema. Šešėlinės ekonomikos mastai parodo [...]

Pelno mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Pelno mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Pelno mokesčio samprata apima pelno mokesčio sąvoką ir elementus, pelno mokesčio atsiradimo ir raidos istorinius [...]

Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje
Referatas Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje

Konkurencingumas, gebėjimas kurti gerovę ir ją toliau didinti visų pirma remiasi gebėjimu kurti naujoves ir [...]

Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumas
Kursinis darbas Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumas

Esant ekonomikos integracijai ir globalizacijos procesams, atsiranda galimybė sustiprinti eksporto plėtrą, todėl daugiausia dėmesio yra [...]

Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui
Tyrimas Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui

Krizės bei pokriziniu laikotarpiu Lietuvoje įpatingai didelę svarbą įgavo biudžeto klausimas. Kaip jis surenkamas, kaip [...]