Vengrijos pilietinė visuomenė ir politinė sistema po komunizmo žlugimo

23 psl. / 5890 žod.

Ištrauka

Vengrija kaip viena iš didžiausių Vidurio Europos šalių ir nuo seno garsėjanti savo išskirtinėmis tradicijomis ir nuolat balansuojanti tarp rytų ir vakarų pasaulių. 20 amžius buvo išskirtinis tiek visai rytų ir vidurio Europai, tiek ir Vengrijai. Balansavimas tarp dviejų totalitarizmo pusių, komunizmo įtaka šiai šaliai privertė rimtai persvarstyti Vengrijos kaip šalies tolimesnį ateities kelią. Šiandien, 21 amžiuje mes matome tam tikrą paradoksą, nes Vengrija vėl yra atsidūrusi kryžkelėje. Nors ir šalis, priklausanti Europos Sąjungai ir NATO, deklaruoja demokratines vertybes ir principus, anaiptol nėra tokia, kokia save pristato. Suartėjimas su Rusija tik dar labiau paaštrina ginčus su Vakarų partneriais. Todėl norint geriau pamatyti tikrąją Vengrijos valstybę ir suprasti joje vykstančius politinius procesus, reikia pirmiausia analizuoti Vengrijos pilietinę visuomenę. Tik tada galima bus įvertinti, kokia yra jos politinė sistema.

Darbo aktualumas: Šis darbas yra labai aktualus analizuojant šiuolaikinę Rytų ir Vidurio Europos šalių transformaciją iš komunizmo į liberalią demokratiją. Nors Vengrija yra vienas geriausių pavyzdžių, kad net ir 21 amžiuje nėra aiškus tikrasis jos politinis kelias ir politinė ateitis;

Darbo objektas: Vengrijos valstybė, jos pilietinė visuomenė bei politinė sistema;

Darbo tikslas: Analizuoti pagrindines priežastis, lėmusias Vengrijos transformaciją iš komunizmo į liberalią demokratiją;

Pagrindiniai darbo uždaviniai: Norint geriau analizuoti keliamą tikslą, keliami šie pagrindiniai uždaviniai:

1) Pristatyti pagrindinius šiuolaikinės Vengrijos pilietinės visuomenės bruožus, jos įtaką šalies raidai.

2) Palyginti Vengrijos pilietinę visuomenę su Lietuvos pilietine visuomene;

3) Aptarti Vengrijos politinę sistemą: pristatyti relevantines Vengrijos partijas, analizuoti jų svarbą Vengrijos vyriausybių formavime, bei pačių vyriausybių stabilumą. Taip pat pristatyti parlamento rinkimų tendencijas ir jų svarbą;

4) Palyginti Vengrijos ir Lietuvos politines sistemas.

Struktūra:

1) Įvadas;

2) Pirmas skyrius - (Pilietinė Vengrijos visuomenė);

3) Antras skyrius – (Politinė Vengrijos sistema);

4) Trečias skyrius – (Politinių sistemų palyginimas).

5) Išvados.

Metodai: darbe bus remiamasi aprašomuoju, lyginamuoju, analizės metodais.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1 skyrius. Vengrijos pilietinė visuomenė po komunizmo žlugimo4
 • 2 skyrius. Vengrijos politinė sistema8
 • 2.1 Partinė ir rinkiminė sistema8
 • 2.2 Vyriausybių stabilumas11
 • 3 skyrius. Politinių sistemų palyginimas.12
 • 3.1 Lietuvos partinė ir rinkiminė sistema12
 • 3.2 Lietuvos Vyriausybių stabilumas14
 • Išvados17
 • Literatūros sąrašas18
 • Priedai19

Reziumė

Autorius
robertukassz
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Politinės sistemos ir jų tipologija

Politologija Referatas elderx
Šiandiena sunkiai įsivaizduojama valstybė, kurioje nebūtu įdiegta tam tikrų valdymo modelių. Todėl valstybeireikalinga tam tikra sistema, kuri padėtų valstybei stabiliai funkcionuoti jos valdymo...

Politinė sistema Lietuvoje

Politologija Kursinis darbas elderx
Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; tam tikri visų institucijų dariniai, kuriuose vykdomi politiniai...

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Politologija Kursinis darbas 2009 m. my.vica
Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi, teisiškai įteisintą Lietuvos Respublikos konstitucijoje, priimtoje 1992 m....

Politinės partijos ir partinės sistemos

Politologija Prezentacija evitkus
Kas yra politinė partija?(Partijos esmė) Kaip kuriamos politinės partijos? Kokios yra politinių partijų funkcijos ir jų įtaka politiniam procesui? Kas yra partinė sistema?...

Lenkijos politinės sistemos transformacija

Politologija Referatas 2015 m. reirei
Lenkija kaip ir kitos Rytų ir vidurio Europos valstybės savo valstybingumo raidoje patyrė daugelį permainų tiek kultūrinėje, tiek ir politinėje sferoje. Išsivadavimas iš...