Investicinio projekto analizė

14 psl. / 2173 žod.

Ištrauka

Projektas – tai valdymo sistema sukurta įgyvendinti tam tikrą idėją. Investicinis projektas apibūdinamas kaip detalus projekto aprašymas, kuriame pilnai išnagrinėjami visi planuojamos veiklos aspektai, įvertinama finansiškai ir ekonomiškai, taip pat įvertinamos galimos alternatyvos ir projekto rizikos. Projektų būna įvairių: naujos įmonės steigimas, naujų technologijų diegimas, pastato rekonstravimas, naujų prekių pristatymas ir pan.

Savo namų darbe pasirinkau nagrinėti „Elektroninio archyvo infrastuktūros sukūrimo investicinį projektą“, kurį įgyvendino Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LAD). Šio projekto tikslas - sukurti informacinių ir ryšių technologijų naudojimu pagrįstą atvirą elektroninių dokumentų priėmimo ir saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūrą, užtikrinant galimybes teikti prieigos prie Nacionalinį dokumentų fondą (NDF) sudarančių elektroninių dokumentų, šių dokumentų ir informacijos apie juos paieškos bei pateikimo vartotojams elektronines paslaugas.

Mano namų darbo tikslas – išanalizuoti šį investicinį projektą, sužinoti, kodėl jis buvo rengiamas ir kuo jis bus naudingas. Mano darbo uždaviniai:

Trumpai apibūdinti patį projektą, jo uždavinius ir numatomus rezultatus;

Pristatyti norimą įdiegti sistemą;

Panagrinėti išorinę aplinką ir jos veiksnius;

Atlikti galimų pakaitalų analizę;

Įvertinti projekto įgyvendinimo vietą;

Apskaičiuoti patiriamas pastovias ir kintamas sąnaudas ir kitus rodiklius;

Pateikti išvadas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Projekto apibūdinimas
 • 1.1 Norima įdiegti sistema
 • 2. Išorinė aplinkos analizė
 • 3. Galimų pakaitalų analizė
 • 3.1 LAFSIS modernizavimas
 • 3.2 Atsisakytos alternatyvos sistema
 • 4. Projekto vietos įgyvendinimo pasirinkimas
 • 5. Patiriamos pastoviosios ir kintamos sąnaudos
 • 5.1 Rodiklių skaičiavimas
 • IŠVADOS
 • Literatūra

Reziumė

Autorius
vadyba
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 12, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita: VŠĮ ,,Ditmos projektai ir ko”

Vadyba Laboratorinis darbas 2013 m. matyfa
1. Įmonės pristatymas 1.1. Komercinė, ūkinė veikla, tarptautiškumas. Všį „Ditmos projektai ir KO“– Lietuvos turizmo organizatorius, įsikūręs sostinėje Vilniuje. Tačiau šios įmonės klientai...

Investicinio projekto analizė.

Vadyba Tyrimas 2013 m. gatulytė
Darbo struktūra: Pirmojoje darbo dalyje „INVESTICIJŲ PROJEKTO SAMPRATA IR METODAI“ apibrėžiama investicijų, bei investicinio projekto sąvokos, aprašoma jų klasifikacija bei vertinimo metodai. Antrojoje...