Valstybės archyvų sistemos

13 psl. / 2526 žod.

Ištrauka

Valstybės archyvų sistemų ir funkcijų tikslas buvo išsiaiškinti vykdomąją veikla , jų istoriją, dokumentų saugojimu. Dokumentai saugomi trumpalaikio arba ilgalaikio dokumentų saugojimo saugyklose. Archyvo darbuotojai turi būti puikiai susipažinę su archyvo veikla, žinoti visus reikalavimus. Valstybės archyvuose yra saugomi Lietuvos Respublikos valstybės dokumentai, valstybės įmonių, organizacijų dokumentai, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduotus dokumentus.

Darbo objektas – Dokumentų saugojimas archyvuose ir jos funkcijos.Tikslas – Išanalizuoti valstybės dokumentų saugojimo archyvuose reikalavimus ir ypatumus.Darbo uždaviniai: 1. Išnagrinėti Lietuvos archyvų sistemą. 2. Išanalizuoti archyvuose saugomų dokumentų naudojimo reikalavimus. 3. Išanalizuoti elektroninių dokumentų saugojimo ypatumus.


Turinys

 • 1. ĮVADAS 2psl.
 • 2. Sąvokų analizė 3psl.
 • 3. Valstybės archyvų sistema 4psl.
 • 4. Centrinių archyvų sistema 4psl.
 • 5. Valstybės archyvų sistemos funkcijos 5psl.
 • 6. Dokumentų vertės ekspertizė 6psl.
 • 7. Įstaigos archyvo dokumentų naudojimas 6psl.
 • 8. Dokumentų saugojimo reikalavimai 8psl.
 • 9. Dokumentų tvarkymo ir saugojimo paslaugos 9psl.
 • 10. Elektroninių dokumentų saugojimas 10psl.
 • 11. Elektroninių dokumentų saugojimas ir saugojimo terminai 10psl.
 • 12. Elektroninių dokumentų naikinimas 11psl.
 • 13. IŠVADOS 12psl.
 • 14. LITERATŪROS SĄRAŠAS 13psl.

Reziumė

Autorius
maistingas angelas
Tipas
Referatas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€2.21
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 15, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Valstybės parama leidybai

Komunikacija Kursinis darbas 2016 m. s1311891
Leidyba – tai menas, verslas ir kūryba viename. Leidyba užima nors ir nedidelę, tačiau labai svarbią dalį šalies ekonomikoje. Kasmet išleidžiami tūkstančiai naujų...

Elektroninių dokumentų valdymas: samprata, sistema, rengimas, valdymas

Komunikacija Referatas 2019 m. jilljamea
Temos aktualumas. Dokumentų vаldymas institucijoje – sudėtinė jos vаldymo dalis. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945) reglаmentuojama: vidaus аdministrаvimo tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas galėtų tinkаmai atlikti viešojo аdministrаvimo funkcijas. Viena iš vidaus аdministravimo sričių – dokumentų valdymаs.  Pаstаruosius dešimtmečius vis spartėjаnt informacinių...