Motyvacijos teorijos ir jų ypatumai

23 psl. / 4000 žod.

Ištrauka

Visos žmogaus veiklos sferos yra įtakojamos motyvacijos. Joks darbas ar veiksmas nebus atliktas kokybiškai, jei jį atliekantis žmogus bus nesumotyvuotas arba nepakankamai sumotyvuotas jį atlikti.

Temos pasirinkimo motyvai. Motyvacija – vienas iš svarbiausių veiksnių, organizuojant tiek savo tiek aplinkinių darbą, darbo pasidalijimą. Motyvacijos terminas buvo pradėtas naudoti ekonomikos srityje kalbant apie ekonomikos veikėjų (ypač vartotojų) elgesio motyvus. Kadangi studijuoju ekonomikos inžineriją, šios temos pažinimas padės ne tik mano veikloje, bet ir suvokiant ekonominius dėsnius.

Temos aktualumas. Šiuo metu motyvacijos teorijos daugiausia nagrinėjamos darbo santykių kontekste, kadangi ši sfera yra ypač aktuali tiek darbdaviams, siekiantiems pakelti darbo našumą, kokybę, darbuotojų lojalumą, tiek patiems darbuotojams siekiant pagerinti darbo sąlygas, išsikovoti didesnius atlyginimus. Ši tema yra ypač aktuali šiomis dienomis, nes su valdymo bei darbuotojų motyvavimo problemomis susiduria daugelis naujų didelių kompanijų ir mažesnių įstaigų. Be to, kaip jau minėjau, nagrinėjant ekonominius dėsnius taip pat reikia išmanyti ekonomikos veikėjų elgesio motyvus.

Temos išnagrinėjimo lygis teoriniu ir praktiniu požiūriu. Iki šiol nėra vienos universalios motyvacijos teorijos, todėl reikia nagrinėti skirtingas teorijas. Motyvavimo problemą nagrinėjo tokie vadybos teoretikai kaip A. Maslow, F. Herzberg, D. McClelland ir kt.

Plačiausiai aprašytos teisingumo, lūkesčių bei poreikių teorijos, kurios dar turi po kelis modelius, papildančius teorijų pradininkų teiginius. Šios teorijos yra plačiausiai išplėtotos, turi daug pasekėjų.

Darbo tikslas yra išnagrinėti ir aprašyti pagrindines motyvacijos teorijas, jų ypatumus. Įžvelgti ryšį bei skirtumus tarp jų.

Darbo objektas – poreikių bei proceso motyvacijų teorijos, ankstyvosios teorijos (teorija X ir Y), pastiprinimo bei tikslų nustatymo teorijos. Taip pat pagrindinės sąvokos: motyvacija, motyvavimas, motyvas.

Siekiant įgyvendinti darbo tikslus, sprendžiau šiuos uždavinius:

 • Apibrėžiau temos pagrindines sąvokas;
 • Nagrinėjau įvairias motyvacijos teorijas;
 • Pateikiau teorijos taikymo pavyzdžių;
 • Daugelį teorijų vaizdavau vizualiai;
 • Paaiškinau aprašytų teorijų ribotą pritaikymą.

Atliekant šį darbą, naudojau įvairius šaltinius: 10 literatūros šaltinių ir 5 internetinius. Tarp jų 8 lietuvių autorių šaltiniai. Nagrinėjau 4 straipsnius. Naudojau internetinį tarptautinių žodžių žodyną.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • 1. MOTYVACIJOS TEORIJOS6
 • 1.1. Pagrindinių sąvokų apibrėžimas6
 • 1.2. Motyvacijų teorijų klasifikavimas7
 • 1.3. Poreikių motyvacijos teorijos7
 • 1.3.1. A. Maslow poreikių hierarchija8
 • 1.3.2. D. McClellando poreikių teorija9
 • 1.3.3. F. Herzbergo dviejų veiksnių motyvacijos teorija11
 • 1.3.4. Poreikių teorijų apibendrinimas14
 • 1.4. Teorija X ir Y14
 • 1.5. Proceso motyvacijos teorijos15
 • 1.5.1. Lūkesčių teorija15
 • 1.5.2. Teisingumo teorija17
 • 1.5.3. Tikslų nustatymo teorija18
 • 1.6. Pastiprinimo teorija19
 • 2. MOTYVACIJŲ TEORIJŲ PRITAIKYMO RIBOTUMAS20
 • IŠVADOS22

Reziumė

Autorius
student
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 18, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

A.MASLOW biografija,darbai (motyvacijos teorija)

Psichologija Prezentacija meškytė
¡Braham Maslow užaugo Brukline ¡Jis praleido didžiąją dalį savo laiko bibliotekoje ,skaitydamas knygas,gilindamas savo žinias ¡Galų gale, Maslow išvyko studijuoti teisę "City College...

Psichologijos teorija

Psichologija Konspektas 2008 m. silva19
Išstudijavę šį skyrių, turėtume gebėti: Apibendrinti psichologijos mokslo sąvoką, jos raidą. Paaiškinti svarbiausias psichologijos šakas. Nurodyti pagrindinius psichologijos tyrimo metodus. ...

Karlo Gustavo Jungo asmenybės teorijos analizė

Psichologija Referatas 2015 m. egidija95
Jungas apibrėžė asmenybę kaip sudėtingą ir darnią vienodai išvystytų priešybių visumą. Galima teigti, jog autorius savo darbuose labiau akcentavo brandžios asmenybės sąvoką. K....

C. G. Jungo asmenybės teorijos analizė

Psichologija Referatas aistėz
Šiame darbe analizuosiu C. G. Jungo analitinės psichologijos teoriją. Jo teorija ypatingą dėmesį skiria žmogaus pasąmonei ir jos funkcionavimui. Pasąmonėje glūdi kompleksai, kurie...

Motyvacijos teorija. Trenerių įtaka sportininkams

Psichologija Referatas 2017 m. Ernesta541
Motyvacijos teorija yra naudinga suprantant asmenų motyvaciją ir jų priežastis bei pasekmes. Pagrįstas sistema, atliktų tyrimų per paskutinius trisdešimt metų, parodė jog nuo...