Darbo užmokesčio apskaitos UAB "X" ypatumai ir išlaidų analizė

24 psl. / 5166 žod.

Ištrauka

Darbo užmokestis yra vienas svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų – tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestį sudaro pagrindinė darbo užmokesčio dalis bei visi papildomi uždarbiai (priedai, premijos ir pan.). Darbo užmokestis mokamas pinigais. Darbo sąnaudų didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio sąnaudos.

Klausimo aktualumas:

Yra įvairios darbo užmokesčio sistemos su skirtingu ryšiu tarp darbo rezultato ir apmokėjimo už darbą. Praktika rodo, kad kai kurios įmonės, blogai organizuodamos darbą ir nepakankamai panaudodamos darbo išteklius patiria daug nenumatytų nuostolių. Todėl labai svarbu tinkamai tvarkyti darbo rodiklių apskaitą ir nuolat analizuoti, kaip šie rodikliai formuojasi ir kinta. UAB „Įmonė“ darbo užmokestį skaičiuoja su priedais, kurie skiriami pasiekus tam tikrą pajamų lygį. Taigi aktualu ištirti tokios apskaitos efektyvumą.

Problema: Ar efektyvu skaičiuoti darbo užmokestį su priedais, skiriamais pasiekus tam tikrą pajamų lygį?

Darbo objektas: UAB „Įmonė“ darbo užmokesčio apskaita.

Darbo tikslas: ištirti UAB „Įmonė“ darbo užmokesčio apskaitos ypatumus bei atlikti išlaidų analizę.

Darbo uždaviniai:

 • Aptarti darbo užmokesčio sampratą ir reikšmę;
 • Teoriškai išanalizuoti darbo užmokesčio formas ir rūšis;
 • Išnagrinėti darbo užmokesčio nustatymo įvairovę;
 • Išanalizuoti mokesčių išskaitymus iš darbo užmokesčio;
 • Išanalizuoti UAB „Įmonė“ darbo užmokesčio apskaitos ypatumus;
 • Apskaičiuoti darbo užmokesčio išlaidų lygį nagrinėjamuoju ketvirčiu bei kiekvieną šio ketvirčio mėnesį.

Tyrimo metodai:

 • Mokslinės literatūros palyginamoji analizė.
 • Įmonės duomenų analizė.

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA ĮMONĖSE5
 • 1.1. Darbo užmokesčio samprata ir reikšmė5
 • 1.2. Darbo užmokesčio formos ir rūšys6
 • 1.3. Darbo užmokesčio nustatymo įvairovė8
 • 1.4. Išskaitymai iš darbo užmokesčio10
 • 2. UAB “ĮMONĖ” DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS YPATUMAI IR IŠLAIDŲ ANALIZĖ12
 • 2.1. UAB „Įmonė“ ir jos aplinkos apžvalga12
 • 2.2. UAB “Įmonė” darbo užmokesčio apskaitos organizavimas13
 • 2.3. UAB “Įmonė” darbo užmokesčio išlaidų analizė14
 • 2.3.1. Darbuotojų skaičiaus vidurkis14
 • 2.3.2. Vidutinis darbo užmokestis16
 • 2.3.3. Darbo užmokesčio išlaidos17
 • 2.3.4. Neįgalaus darbuotojo kompensuojama darbo užmokesčio dalis.18
 • 2.3.5. Darbo užmokesčio išlaidų lygis19
 • 2.3.6. Darbo užmokesčio analizė pagal pareigas20
 • 3. UAB “ĮMONĖ” DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS GERINIMO IR IŠLAIDŲ TAUPYMO GALIMYBĖS21
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI23
 • Literatūros sąrašas:24
 • PRIEDAI25
 • Paveikslų sąrašas
 • 1 pav. Darbo užmokesčio struktūra9
 • 2 pav. Darbo užmokesčio sąnaudų ir įmonės skolos darbuotojams struktūra11
 • 3 pav. Mėnesio vidutinio darbo užmokesčio kitimas17
 • 4 pav. Mėnesio darbo užmokesčio išlaidų lygio kitimas20

Reziumė

Autorius
student
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 18, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
24 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
a

Susiję darbai

Darbo laiko apskaita ir analizė

Apskaita Kursinis darbas skorpione
Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus praleidžia tam tikrą laiką. Darbas yra ne tik...

Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

Apskaita Kursinis darbas vilma9602
Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas bet kokiam darbo arba paslaugos apmokėjimui apibūdinti. Dirbantys...

Darbo užmokesčio apskaita.

Apskaita Referatas thisme
Darbo užmokestis - tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius (priedai,...

Darbo užmokesčio apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2016 m. grazinab
Temos aktualumas: Darbo užmokesčio apskaita atlieka svarbų vaidmenį kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, samdančioje darbuotojus, kuriems už atliktą darbą yra mokamas atitinkamas atlyginimas....