Ekonomika ir verslas / Apskaita

Darbo užmokesčio apskaitos UAB "X" ypatumai ir išlaidų analizė

1 atsiliepimas
Autorius:

Darbo užmokestis yra vienas svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų – tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestį sudaro pagrindinė darbo užmokesčio dalis bei visi papildomi uždarbiai (priedai, premijos ir pan.). Darbo užmokestis mokamas pinigais. Darbo sąnaudų didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio sąnaudos.

Klausimo aktualumas:

Yra įvairios darbo užmokesčio sistemos su skirtingu ryšiu tarp darbo rezultato ir apmokėjimo už darbą. Praktika rodo, kad kai kurios įmonės, blogai organizuodamos darbą ir nepakankamai panaudodamos darbo išteklius patiria daug nenumatytų nuostolių. Todėl labai svarbu tinkamai tvarkyti darbo rodiklių apskaitą ir nuolat analizuoti, kaip šie rodikliai formuojasi ir kinta. UAB „Įmonė“ darbo užmokestį skaičiuoja su priedais, kurie skiriami pasiekus tam tikrą pajamų lygį. Taigi aktualu ištirti tokios apskaitos efektyvumą.

Problema: Ar efektyvu skaičiuoti darbo užmokestį su priedais, skiriamais pasiekus tam tikrą pajamų lygį?

Darbo objektas: UAB „Įmonė“ darbo užmokesčio apskaita.

Darbo tikslas: ištirti UAB „Įmonė“ darbo užmokesčio apskaitos ypatumus bei atlikti išlaidų analizę.

Darbo uždaviniai:

 • Aptarti darbo užmokesčio sampratą ir reikšmę;
 • Teoriškai išanalizuoti darbo užmokesčio formas ir rūšis;
 • Išnagrinėti darbo užmokesčio nustatymo įvairovę;
 • Išanalizuoti mokesčių išskaitymus iš darbo užmokesčio;
 • Išanalizuoti UAB „Įmonė“ darbo užmokesčio apskaitos ypatumus;
 • Apskaičiuoti darbo užmokesčio išlaidų lygį nagrinėjamuoju ketvirčiu bei kiekvieną šio ketvirčio mėnesį.

Tyrimo metodai:

 • Mokslinės literatūros palyginamoji analizė.
 • Įmonės duomenų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5166 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA ĮMONĖSE5
 • 1.1. Darbo užmokesčio samprata ir reikšmė5
 • 1.2. Darbo užmokesčio formos ir rūšys6
 • 1.3. Darbo užmokesčio nustatymo įvairovė8
 • 1.4. Išskaitymai iš darbo užmokesčio10
 • 2. UAB “ĮMONĖ” DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS YPATUMAI IR IŠLAIDŲ ANALIZĖ12
 • 2.1. UAB „Įmonė“ ir jos aplinkos apžvalga12
 • 2.2. UAB “Įmonė” darbo užmokesčio apskaitos organizavimas13
 • 2.3. UAB “Įmonė” darbo užmokesčio išlaidų analizė14
 • 2.3.1. Darbuotojų skaičiaus vidurkis14
 • 2.3.2. Vidutinis darbo užmokestis16
 • 2.3.3. Darbo užmokesčio išlaidos17
 • 2.3.4. Neįgalaus darbuotojo kompensuojama darbo užmokesčio dalis.18
 • 2.3.5. Darbo užmokesčio išlaidų lygis19
 • 2.3.6. Darbo užmokesčio analizė pagal pareigas20
 • 3. UAB “ĮMONĖ” DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS GERINIMO IR IŠLAIDŲ TAUPYMO GALIMYBĖS21
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI23
 • Literatūros sąrašas:24
 • PRIEDAI25
 • Paveikslų sąrašas
 • 1 pav. Darbo užmokesčio struktūra9
 • 2 pav. Darbo užmokesčio sąnaudų ir įmonės skolos darbuotojams struktūra11
 • 3 pav. Mėnesio vidutinio darbo užmokesčio kitimas17
 • 4 pav. Mėnesio darbo užmokesčio išlaidų lygio kitimas20

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
a
, 2016-02-22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė
Tyrimas ES-27 šalių darbo produktyvumo ir vidutinio bruto darbo užmokesčio ryšio analizė

Darbo produktyvumas šiandien yra vienas svarbiausių ir aktualiausių rodiklių įtakojančių įmonės padėtį konkurencinėje rinkoje, galimybes [...]

Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas [...]

Darbo užmekesčio apskaitos tvarkymo analizė
Referatas Darbo užmekesčio apskaitos tvarkymo analizė

ĮVADAS 3 1. DARBO UŽMOKESČIO SĄVOKA IR STRUKTŪRA 4 2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA 6 2.1. Darbo užmokesčio apskaičiavimo formos 6 2.2. Pagrindiniai darbo [...]

Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir [...]

Darbo užmokesčio apskaita
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita

Temos aktualumas: Darbo užmokesčio apskaita atlieka svarbų vaidmenį kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, samdančioje darbuotojus [...]

Darbo užmokesčio apskaita
Referatas Darbo užmokesčio apskaita

Šiais laikais žmogaus darbo jėga yra perkama ir parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, savininkas naudoja [...]

Darbo užmokesčio analizė įmonėje X
Kursinis darbas Darbo užmokesčio analizė įmonėje X

Kalbant apie atlygį už darbą, vartojamos kelios sąvokos: darbo užmokestis, apmokėjimas už darbą, atlyginimas už [...]

 Švietimo sistemos struktūra, švietimo politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų analizė
Kursinis darbas Švietimo sistemos struktūra, švietimo politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų analizė

Kiekvienas žmogus turi teisę į mokslą. Visi praeina mokyklų kelią pradėdami ikimokyklinėmis mokyklėlėmis ir baigdami [...]

Darbo užmokesčio apskaita.
Referatas Darbo užmokesčio apskaita.

Darbo užmokestis - tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima [...]

Darbo užmokesčio analizė įmonėje UAB „UKMERGĖS STAKLĖS“
Kursinis darbas Darbo užmokesčio analizė įmonėje UAB „UKMERGĖS STAKLĖS“

Darbo objektas. Įmonės UAB „Ukmergės staklės" veiklos rezultatų priklausomybė jos mokamam darbuotojų darbo užmokesčiui. Darbo tikslas. [...]

Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje

Apmokėjimas už darbą yra vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Jų atsiradimas gali būti [...]

Pinigų apskaitos ypatumų analizė
Referatas Pinigų apskaitos ypatumų analizė

Vos tik atsiraԁo ԁarbo pasiԁalijimas, pasiroԁė ir piոigai. Piոigai – ոuolatiոis žmoոių ūkiոių saոtykių tarpiոiոkas [...]