Komercio banko "Finasta" II pakopos pensijų fondų analizė

23 psl. / 3575 žod.

Ištrauka

Vienas svarbiausias mūsų dienų ekonominės, o taip pat ir politinės pasaulio gerovės veiksnys yra tokios įmonės, kurios valdo pasaulio pinigų ir kapitalo rinkas ir kurios savo nuožiūra skirsto kreditus.

Taigi išties bankai yra neatsiejama šiuolaikinės visuomenės dalis, todėl būtų sunku įsivaizduoti mūsų gyvenimą be jų. Visa finansų sistema, o ypač komerciniai bankai, yra svarbi Lietuvos ekonomikos grandis.

Vieni populiariausių Lietuvoje – komerciniai bankai. Be išvardintųjų, taip pat dar gali egzistuoti ir investiciniai bankai, tačiau jie Lietuvoje ne tokie populiarūs. Dar mūsų šalyje gausu ir privačių, į bankus panašių įmonių, kurios konsultuoja investavimo klausimais, padeda suplanuoti galimas išlaidas ar mokesčius, organizuoja, steigia privačius pensijų fondus.

Bankų vaidmuo ekonomikoje yra labai svarbus ne tik dėl to, jog valdo pinigus ir yra atsakingi už atsakingą jų paskirstymą, tačiau labai didelį vaidmenį vaidina siekiant išvengti “senatvės krizės”. Tai reiškia, jog gyventojų senėjimas dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės ir mažėjantis gimstamumas įvairiose pasaulio šalyse pradėjo kelti grėsmę socialinės apsaugos biudžeto pajamoms.

Taigi, ieškant sprendimų kaip subalansuoti socialinės apsaugos biudžetą imta reformuoti pensijų sistemas, kad valstybinio socialinio draudimo sistemos dalyviai dalį privalomai mokamų socialinio draudimo įmokų galėtų skirti privačioms finansinių paslaugų įmonėms, iš jų ir gyvybės draudimo bendrovėms, t.y. privatiems pensijų fondams.

Įvardijami šio darbo tikslas ir uždaviniai:

Darbo tikslas- atlikti komercinio banko “Finasta” II pensijų pakopos analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti komercinio banko “Finasta” vykdomą veiklą.
 2. Nustatyti, koks yra pensijų fondų kūrimo tikslas.
 3. Pateikti komercinio banko “Finasta” II pakopos pensijų fondo palyginamąją analizę, pagal pasirinktus kriterijus.
 4. Išanalizuoti kaip rinktis pensijų fondą, siekiant gauti maksimalią investicijų grąžą.

Darbo objektas- komercinio banko “Finasta” II pakopos pensijų fondai.

Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą bei uždavinius, daugiausia buvo remtasi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo įstatymu, Lietuvos Respublikos pensijos reformos įstatymo pakeitimo įstatymu. Taip pat komercinio banko “Finasta” internetiniu puslapiu, jo finansinėmis bei metinėmis ataskaitomis ir kitais pateiktais duomenimis apie valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalį ( antrą pensijų pakopą). Svarbios informacijos buvo rasta V. Kindurys “Gyvybės draudimo paslaugų verslas ir jo raidos Lietuvoje apraiškos ir tendencijos” ir žurnalo “Investuok” leidėjų išleistoje knygoje “Fondų knyga”.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Komercinis banko „Finasta“ veiklos apibūdinimas5
 • 2. Pensijų fondų esmė ir funkcijos7
 • 2.1. Pensijų fondų paskirtis8
 • 2.2. Pensijų fondo pasirinkimo kriterijai8
 • 3. II pensijų fondų pakopos analizė10
 • 3.2. II pakopos pensijų fondo patikimumas12
 • 3.3. UAB “Finasta Management“ pensijų fondų investavimo strategijos13
 • 3.4. Pensijų fondų administravimo mokesčiai14
 • 3.5. II pakopos pensijų fondų grąžos svyravimai15
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI20
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. 2004 3ketv. – 2013 4ketv. Bankų „Finasta“ ir „Danske“ pensijų fondų apskaitos vieneto vertė.
 • 2 priedas. II pakopos Bankų „Finasta“ ir „Danske“ pensijų fondų veiklos efektyvumo vertinimas cikluose.

Reziumė

Autorius
vodafone
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 20, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

II pensijų pakopos reformos Lietuvoje analizė

Finansai Diplominis darbas 2014 m. aniusiaa
Lietuvoje 2004 m. buvo įvykdyta reforma, kuri leido žmonėms kaupti pinigus ateičiai, trejose pensijų pakopose. Antra ir trečia pakopa, pensijų fondų dalyviams leidžia...