Valstybės tarnautojų pareigos

14 psl. / 2691 žod.

Ištrauka

Valstybės tarnyba – tai viena iš pagrindinių valdžios aparato dalių, kurios paskirtis yra užtikrinti žmogaus laisves ir teises, bei garantuoti viešąjį interesą. Šie pamatiniai valstybės tarnybos tikslai įgyvendinami per valstybės tarnautojus.

Valstybės tarnyba, kaip savarankiškas teisės institutas, yra pakankamai sudėtingas, kompleksinis teisės institutas, kadangi tarnybos santykius reguliuoja ne tik administracinės teisės, bet ir kitos teisės šakos, tokios kaip konstitucinė, darbo, finansinės teisės normos.

Darbe nagrinėjamos Valstybės Tarnybos įstaymo pagrindiniai tikslai ir uždaviniai, pateikiamos įstaymo projekte naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir teigiami rezultatai , kurių galime tikėtis priėmus įstaymo projektą. Taip pat aptariami įstatymo lydymieji aktai.

Problema: Valstybės tarnybos įstatymas turi ir neigiamų aspektų, kuriuos reikia tobulinti.

Tyrimo objektas : Valstybės tarnybos įstatymo pagrindiniai uždaviniai ir tikslai. Projekto rengimo priežastys. Įstatymo projekte siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir teigiami rezultatai, kurių galima tikėtis priėmus įstatymo projektą.

Tyrimo metodai: Valstybės tarnybos įstatymo ir teisės aktų analizavimas, literatūros ir mokslo darbų studijos bei specialistų dirbančių šioje srityje įžvalgų apibemdrinimas.

Tyrimo tikslas : Išnagrinėti Valstybės Tarnybos įstatymo pagrindinius tikslus ir uždavinius, rasti neigiamus aspektus įstatyme. Išanalizuoti įstatymo įgyvendinimo projektus ir jų finansavimą. Nagrinėjamos įstaymo projekte naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir teigiami rezultatai , kurių galime tikėtis priėmus įstaymo projektą.

Darbo struktūra: Darbas susideda iš dešimties pateiktų analizavimo klausimų, kuriuos atsakydami pasirėmėme Valstybės Tarnybos įstatymu ir jo projektais, taip pat specialistų išvadomis.


Turinys

 • Turinys:
 • Įvadas3
 • Sąvokos4
 • Projekto rengimą paskatinusios priežastys5
 • Įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai6
 • Kaip šiuo metu yra teisiškai reguliuojami įstatymo projekte aptarti klausimai6
 • Įstatymo projekte siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir teigiami rezultatai, kurių galima tikėtis priėmus įstatymo projektą7
 • Galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės8
 • Įstatymo įtaka korupcijai9
 • Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą9
 • Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įstatymų lydimųjų aktų, – kas juos turėtų parengti, šių aktų metmenys11
 • Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis sutaupyti įstatymo įgyvendinimas12
 • Specialistų išvados12
 • Reikšminiai šio Įstatymo projekto žodžiai13
 • Išvados13
 • Literatūros sąrašas14

Reziumė

Autorius
raimukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 5, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Darbo tikslas – aptarti karjeros valstybės tarnautojo – vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės aprašymą ir jį išanalizuoti. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: •...

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika

Viešasis administravimas Referatas rytuvejai
Valstybių biurokratiniai aparatai bei valdžios institucijų vidinės struktūros dažnai yra sudėtingos, išplėstos ir su daugybe pavaldumo atsišakojimų, tuo pačiu ir gausybę pareigybių. Šioje...

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2014 m. lari666
Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės institucijose dirbančių valstybės tarnautojų reikalauja profesionalumo, tiesiogiai veikiančio...

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

Viešasis administravimas Referatas cucumberis
Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar...