Finansinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

10 psl. / 2529 žod.

Ištrauka

Mokesčių įstatymai dažnai pažeidžiami piktnaudžiaujant, t.y. formaliai laikantis įstatymo, mokesčio bazė yra perkeliama tam asmeniui, kuris mokesčių mokėti neprivalo, ar turi jų mokėti mažiau arba kitaip pažeidžiant mokesčių įstatymus. Šio rašto darbo tikslas – pateikti mokesčių įstatymų pažeidimų sąvoką bei rūšis, taip pat:



  • Apibrėžti bei paaiškinti atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus esmę;

  • Apibūdinti finansinės, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimų rūšis;

  • Išskirti mokesčių įstatymų pažeidimų rūšis;

  • Įvardinti asmenis ir kaltės formas, kurie atsako už mokesčių įstatymų pažeidimus;

  • Išskirti sunkinančias/švelninančias aplinkybes ir /arba šalinančias atsakomybę už mokesčių įstatymų pažeidimus.


Turinys

  • Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus sąvoka
  • Administracinė atsakomybė
  • Baudžiamoji atsakomybė
  • Naudoti šaltiniai

Reziumė

Autorius
g.monika
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 9, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

Teisė Prezentacija loretta
Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimą – mokesčių ir kitų įstatymų nustatytų valstybinės prievartos priemonių taikymas mokesčių įstatymų pažeidėjams siekiant nubausti juos ir...