Socialiniai mokslai / Sociologija

Kalbinis elgesys ir socialinės klasės

0 atsiliepimų
Autorius:

Egzistuoja toks posakis „Kiekvienai kartai sava daina“. Turima omenyje tai, kad bėgant metams neišvengiamai keičiasi žmonių elgesys. Bet ar tai atsispindi kalbiniame elgesyje? Kalbinis elgesys yra vienas iš svarbiausių socialinių bei kultūrinių mechanizmų, užtikrinantis (per kalbų sąveiką, sąmonę, intelektą, emocijas, valią) galimybę sąveikauti tarp žmonių. Jis prasmelkia mūsų gyvenimą. Kalbinis elgesys-ypatingas būdas ir tuo pačiu bendravimo forma.

Šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje išryškėja svarbus kalbos vaidmuo visose socialinės raidos srityse. Globalizacijos pokyčiai švietimo srityje, aktualizuoja kalbinės elgsenos bei kalbos ugdymo problemą.

Būdama svarbiausia bendravimo priemonė, kalba dalyvauja formuojant socialinę ir kultūrinę erdvę, interpretuojant pasaulio aiškinimo vaizdą. Kalba gali daryti socialinį spaudimą, šiuo atveju-naudojant profesionalius terminus ir žargoną ,kuris bendraujant apsunkina, klaidina pašnekovą ,taip sukuriant išsilavinusių žmonių komunikacinį pranašumą, kurie gali būti nukreipti į kitas socialines grupes.

Pasak A.D.Schweitzer „socialinės diferenciacijos schema sandariai orientuota į klasių padėtį visuomenėje“. Aukštesnių socialinių klasių elgesys gerai apgalvotas bei taisyklingas, negu žemesnių sluoksnių kalbinis elgesys. Žemesnėms socialinėms klasėms būdingas platus šnekamosios kalbos vartojimas, žargonai, sutrumpintos formos, gramatikos klaidos. Aukštesnei socialinei klasei būdinga laikytis visapusiškų kalbos normų (literatūrinė, morfologinė, gramatinė bei fonetinė) standartų. Amerikiečių bei britų rašytojų kūriniuose , veikėjai iš aukštesnių socialinių klasių būtinai turi kalbėti standartine anglų kalba (Received Pronouciation), vartoja neutralią leksiką. Šiai klasei būdingas metaforų ,eufemizmų vartojimas. Dažnai pasitaiko naujadarai arba pasenę žodžiai.

Didelę svarbą nustatant socialinį statusą vaidina ne tik žodyno turtingumas, bet ir tarimas. Pavyzdžiui Didžiojoje Britanijoje remiantis tik tarimu, galima išvada apie Jūsų išsilavinimo lygį, amžių, profesiją, politines pažiūras.

Pagrindinis socialinės diferenciacijos veiklos analizės vienetas daugelio vadinamas „ sociolingvistinis kintamasis“, kalbos koreliacija ir situacijos kitimo kalba.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1467 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas……………………………………………………………………………………….………3
  • Šiuolaikinės visuomenės klasifikacija5
  • Socialinių klasių aspektai vaikystėje……………… …………………………………………………………6
  • Dialektų svyravimai bei kalbinis elgesys Amerikos regionuose7
  • W. Labov Niujorko universalinės parduotuvės apklausa…… ………………………………… ……………………… …….8
  • Išvados ……………………… ………………………………………………………….9
  • Literatūros sąrašas………………………… ……………………………………………………………16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Televizijos laidų, filmų poveikio moksleivių socialinio elgesio formavimuisi tyrimas
Tyrimas Televizijos laidų, filmų poveikio moksleivių socialinio elgesio formavimuisi tyrimas

Nė viena kita visuomenės informavimo priemonė taip neužvaldė šiuolaikinės žmonijos kaip televizija. Televizijos poveikis žmogui [...]

Instancijos, padedančios socialiai adaptuotis laisvės atėmimo bausmę atlikusiems asmenims
Referatas Instancijos, padedančios socialiai adaptuotis laisvės atėmimo bausmę atlikusiems asmenims

Namų darbo užduotis: pateikti sąvokas ir aprašyti Instancijas, kurios padeda socialiai adaptuotis laisvės atėmimo bausmę [...]

Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose
Referatas Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose

Mūsų mokyklose, kur vyrauja mokomosios medžiagos įsiminimas ir atgaminimas, o ne mąstymas, problemų sprendimas, toks [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Socialinė gerovė
Rašinys Socialinė gerovė

Referatas - rašinys vaikų socialinės gerovės tema. [...]

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link
Diplominis darbas Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link

Tyrimo praktinis aktualumas. Socialinės rizikos šeimos ir jose kylančios problemos yra vienos iš didžiausių ir [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė
Referatas Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė

Pastaraisiais metais tiek Lietuva, tiek daugelis kitų Europos ir tolimesnių valstybių susiduria su tokiomis problemomis [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose
Diplominis darbas Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose

Temos aktualumas: Socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių stokos, tema vis dar aktuali esmines socialines permainas [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]