Lietuvos viešojo administravimo sistema

12 psl. / 2384 žod.

Ištrauka

Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, kuriame nustatoma valstybės santvarka, jos valdžios institucijos bei jų tarpusavio santykiai, numato, jog pagal 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos piliečių referendume priimtą konstituciją, Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, kurios valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir Teismai. Norint užtikrinti valstybės valios vykdymą, sprendimų įgyvendinimą, viešųjų programų ir projektų valdymą bei viešosios politikos formavimą, sukurta viešojo administravimo sistema. Tai palyginti jauna mokslo sritis, ištobulinta austrų - vokiečių bei prancūzų pastangomis, Lietuvoje pradėta reformuoti nuo nepriklausomybės atkūrimo laikų. Reformomis buvo siekta sukurti viešojo valdymo aparato struktūras, sugebančias priimti naujus politinius sprendimus, formuluoti šalies raidos strategiją, įtvirtinti demokratijos, rinkos ekonomikos principus ir plėtoti teisinės valstybės bei pilietinės visuomenės santykius. Šiame straipsnyje bus nagrinėjama Lietuvos viešojo administravimo subjektų sistema, raidos etapai bei konfliktai, kylantis įgyvendinant viešąjį administravimą Lietuvoje.

Tikslas: Norint tikslingai suvokti Lietuvos viešojo administravimo sistemos funkcijas, reikėtų detaliau paanalizuoti:

 • kokia yra viešosios organizacijos prigimtis;
 • kaip ji susijusi su aplinka;
 • kuo remiantis yra vykdomas viešasis administravimas.
 • kokios problemos kyla įgyvendinant viešąjį administravimą Lietuvoje.

Metodai: Mokslinės literatūros analizė.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. LIETUVOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SISTEMA3
 • 1.2.Viešojo sektoriaus institucijų administravimas3
 • 1.3.Tradicinis viešojo administravimo modelis bei Naujosios viešosios vadybos įgyvendinimas valstybės valdyme.4
 • 1.4.Konfliktai piliečių ir valstybės santykiuose5
 • 2. BIUROKRATIZMAS LIETUVOJE7
 • 2.1.Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė8
 • 2.2. Konfliktų tarp piliečių ir viešųjų institucijų galimi sprendimo būdai9
 • LITERATŪRA11
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS11

Reziumė

Autorius
rezas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 22, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Viešojo administravimo problemos Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas elderx
Tradiciškai viešasis administavimas suprantamas kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija. Viešasis administravimas tiesiogiai susijęs su viešiūjų programų ir projektų...

Viešojo administravimo sistema

Viešasis administravimas Referatas jenna
ĮVADAS Viešuoju administravimu, kaip valdymo rūšimi, susidomėta XIX a. pabaigoje. XX a. pradžioje viešasis administravimas pradėjo sparčiai vystytis, imta ieškoti tinkamiausio viešojo administravimo...

Viešojo administravimo sistema Latvijoje

Viešasis administravimas Referatas naudinga
Visose valstybėse vykdomos viešojo valdymo reformos, kuriomis valdžia siekia pagerinti padėtį tam tikrose valstybės srityse. Pastaraisiais metais Baltijos šalyse pakito visuomenės požiūris į...

Viešojo administravimo sistema Nyderlandų kalaralystė

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. elderx
Temos aktualumas:Šiandiena neisivaizduojame nei vienos valstybės, kuri neturi savo sukurtos sistemos,kuria remiantis vyksta visas valstybės valdymas nuo gyventojų sveikatos priežiūros iki visos valstybės...

Viešojo administravimo sistema Lenkijoje

Viešasis administravimas Referatas 2018 m. vilelune
Viešojo administravimo sistema tai kiekvienos teisinės valstybės dalis. Skirtingose šalyse taikomi skirtingi viešojo administravimo modeliai. Šiame darbe nagrinėjama Lenkijos Respublikos viešojo administravimo sistema....