Nedarbo situacijos analizė

13 psl. / 2569 žod.

Ištrauka

Įvadas

Gyventojų užimtumo, nedarbo problemos ypač aktualios tapo po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, t.y. perėjus iš planinės į rinkos ekonomiką. Reikėjo iš esmės pertvarkyti šalies ūkio struktūrą, vykdyti privatizavimą, ieškoti naujų rinkų ir kt. Tai negalėjo nepaveikti gamybos, paslaugų plėtros, specialistų persiorientavimo dirbti naujomis ekonominėmis sąlygomis. Atskiros ūkio šakos ir įmonės pradėjo dirbti ne visu pajėgumu, reikėjo sumažinti darbo vietų, sutrumpinti savaitės darbo laiką ir kt. Šios ir kitos priežastys vertė ieškoti padėties gerinimo būdų ir spręsti gyventojų socialinius klausimus, tokius kaip minimalus atlyginimas, nedarbas, pašalpų garantija ir kt.

Horizontalioji analizė - tai pasirinktų finansinių rodiklių dinamikos tyrimas. Dažniausiai išeities tašku pasirenkamas tam tikras ataskaitinis laikotarpis, vadinamas baziniu laikotarpiu ir visi po jo einantys metai analizuojami apskaičiuojant augimo tempą arba prieaugio koeficientus.

Darbo tikslas: išanalizuoti nedarbo situaciją Lietuvoje 2006-2009 metais, supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis, kurios yra glaudžiai susijusios su mūsų pasirinka darbo tema, atskleisti realią nedarbo rinkos situaciją Lietuvoje.

Uždaviniai:

 • Supažindinti su nedarbo sąvoka bei esminiais jos aspektais;
 • Išnagrinėti nedarbo atsiradimo priežastis;
 • Aptarti nedarbo lygio kitimą 2006-2009 metais;

Metodai:

 • Internetinės medžiagos sisteminimas;
 • Mokslinės medžiagos naudojimas;
 • Statistinių duomenų nagrinėjimas;

Turinys

 • Turinys
 • Įvadas3
 • 1 Nedarbas4
 • 1.1 Bendrosios nedarbo sąvokos4
 • 1.2 Nedarbo tipai4
 • 1.3 Nedarbo pasekmės6
 • 2 Nedarbo klasifikacija6
 • 2.1 Nedarbas pagal amžių7
 • 2.2 Nedarbas pagal lytį8
 • 3 Nedarbo statistika9
 • 3.1 Registruoti bedarbiai apskrityse 2006-2009 m.9
 • 3.2 Registruoti bedarbiai Lietuvos Respublikoje 2006-2009 m.10
 • 4 Nedarbo mažinimas10
 • 4.1 Nedarbo mažinimo priemonės10
 • 4.2 Darbo paklausos didinimas11
 • Išvados13
 • Literatūra14

Reziumė

Autorius
laurauske
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 22, 2015
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

E. demokratijos situacijos analizė

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2015 m. saulyte94
Kursiniame darbe tiriama e. demokratijos situacijos analizė Lietuvoje. Aptariami teoriniai e. demokratijos aspektai. Tiriama kaip LR piliečiai naudojasi e. demokratijos priemonėmis. Pasiūlomi e....

UAB „Rivona“ informacijos srautų analizė

Viešasis administravimas Referatas 2015 m. rramuneaa
Darbo objektas: UAB „Rivona“ informacijos srautai. Darbo tikslas: pateikti UAB „Rivona“ informacijos srautų analizę. Darbo uždaviniai: • Supažindinti su UAB „Rivona“ charakteristika bei...