Konfliktų sprendimai

16 psl. / 2828 žod.

Ištrauka

„Neapykantos negalima nugalėti neapykanta, o tik meile. Nesusipratimų niekada neišsiaiškinsi ginču, o tik taktiškumu, diplomatija, geranoriškumu ir nuoširdžiu troškimu suprasti kito asmens požiūrį“ (Carnegie, 2010).

Visi esame girdėję posakį, kad geriausias būdas išspręsti konfliktą – jo išvengti. Tačiau gyvenimo patirtis rodo, jog ne visada pavyksta to principo laikytis: kai du žmonės vienu metu pretenduoja į tą patį, konfliktas tampa neišvengiamas.

Konfliktas – tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai arba išgyvenimai. Konflikto negalima vertinti vienprasmiškai, kaip ardančio, griaunančio tarpusavio santykius dalyko, juk galima įžvelgti ir teigiamą pusę: nesutardami žmonės gauna signalą asmenybei keistis, taip pat tai gera galimybė suartėti su kitu žmogumi.

Darbo tikslas: Išanalizuoti konfliktų sprendimus.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti konflikto sąvoką;
 2. Išsiaiškinti konfiktų tipus;

Išanalizuoti konfliktų sprendimo būdus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. KONFLIKTAI4
 • Vidiniai asmenybės konfliktai4
 • Socialiniai konfliktai6
 • Konflikto etapai7
 • 2. KONFLIKTO SPRENDIMO BŪDAI9
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI15
 • PRIEDAS
 • Projekto "Konfliktų sprendimai" veiklos planas

Reziumė

Autorius
vodafone
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 22, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Kaip valdyti konfliktą?

Psichologija Referatas agnieshka85
Konfliktus galima spręsti arba stengtis, kad jie neatsirastų, tačiau antrasis variantas sunkiai įmanomas. Bet koks konfliktas labai stipriai veikia asmenis bei lemia jų...

Konflikto samprata, tipai, sprendimas

Psichologija Prezentacija lavex123
Konfliktas – tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar bendraujančių subjektų susidūrimas. Bet kurio konflikto pagrindas – situacija, kai nesutampa bendraujančių pusių nuomonės,...

Asmenybės socializacija. Konflikto analizė

Psichologija Referatas dovile1990
Kiekvieno iš mūsų asmenybė yra skirtinga. Norėdami išsiaiškinti kas mes esame turime pasinerti į ieškojimo gelmes. Kiekvienos asmenybės ugdymas prasideda nuo jo šeimos,...

Konfliktų valdymas ir sprendimas

Psichologija Referatas 2016 m. gretule8
Tyrimo objektas - Konfliktų sprendimo alternatyvos. Tyrimo hipotezė: Sutapatinus darbdavių įvairaus lygio vadovų elgesio normas, vertybes, tikslus ir interesus, kurie neprieštarautų darbuotojų, grupės,...

Konfliktų valdymas, sprendimas.

Psichologija Prezentacija 2019 m. odeta sakalauskienė
Prezentacija apie konfliktų valdymą ir sprendimą, psichologijai. 11 skaidrių su informacija, atitinkančia temai su video apie konfliktus.