Itercontinental Hotel Group - socialiai atsakingas verslas

12 psl. / 2926 žod.

Ištrauka

Įmonių socialinės atsakomybės koncepcija yra plataus spektro procesas, apimantis visą produkto / paslaugos gamybos / kūrimo ciklą ir su tuo susijusius aplinkosauginius, socialinius, finansinius bei etinius aspektus.

Viena iš tokių socialiai atsakingų įmonių yra tarptautinis viešbučių tinklas – InterContinental Hotels Group. Ši įmonė, puikus atsakingo verslo pavyzdys, nes ji suvokdama savo socialinę atsakomybę ir savo noru prisiimdama papildomus įsipareigojimus tobulinti verslo praktiką, diegti modernias žmogiškųjų išteklių vadybos technologijas, savo praktikoje naudoja gamtos išteklius tausojančias technologijas, žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas bei gamybos procesus, kurdami savo verslo strateginius planus numato galimas neigiamas pasekmes gamtinei bei socialinei aplinkai, harmonizuoja darbo santykius bei aktyviai dalyvauja socialiniame dialoge, planuodama savo veiklą, atsižvelgia į suinteresuotų dalyvių išreikštas pozicijas bei visuomenės lūkesčius, užtikrindama skaidrų valdymą ir plėtodama etiškus santykius su partneriais, laiduoja bendrą teigiamą verslo klimatą šalyje.

Mūsų referato tikslas: integruoti ĮSA principus į įmonės veiklą, palyginti įvairių šalių įmonių patirtį įgyvendinant ĮSA idėjas ir įvertinti įmonės veiklą pagal darnios plėtros kriterijus.

Tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

 • Aptarti įmonės siekius (misija, vizija, vertybės);
 • Trumpai apibūdinti įmonės veiklą;
 • Išnagrinėti SA darbuotojams;
 • Išanalizuoti SA klientams;
 • Aprašyti SA visuomenei;
 • Nupasakoti SA aplinkosaugai.


Turinys

 • Turinys
 • Įvadas2
 • 1. Įmonės siekiai3
 • 2. Įmonės veiklos apibūdinimas3
 • 3. Socialinė atsakomybė darbuotojams4
 • 4. Socialinė atsakomybė klientams6
 • 5. Socialinė atsakomybė visuomenei7
 • 6. Socialinė atsakomybė aplinkosaugai7
 • Išvados11
 • Literatūra12

Reziumė

Autorius
gvajana
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 15, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

AB "TEO LT" socialiai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. indrex
Įmonių socialinė atsakomybė – tai įmonių politika ir praktika, kai jos, laikydamosi įstatymų, tarptautinių susitarimų ir sutartų elgsenos normų, savanoriškai įtraukia socialinius, aplinkosaugos...

Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

Vadyba Referatas 2009 m. rasa13
Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę įtaką ateities socialinei ekonominei plėtrai. Verslas išgyvena evoliucijos...

AB "Teo" socialiai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. rasa1995
Temos aktualumas. Šiandieniniame pasaulyje organizacijos darna tampa viena populiariausių ir ambicingiausių modernios vadybos sąvokų. Įmonės gali būti konkurencingos ir veikti tik atsižvelgdamos į...

UAB "Reminora" socialiai atsakinga veikla

Vadyba Referatas 2014 m. ennija
Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, viena iš aktualiausių problemų yra mūsų šalies įmonių veiklos efektyvumo, tęstinumo bei konkurentabilumo užtikrinimas naujose rinkose. Tokiomis sąlygomis...

Verslo etika ir socialinė atsakomybė

Vadyba Referatas 2015 m. jovitakotryna
Etikоs kоdeksai egzistuоja nuo senо. Sudėtingėjant sоcialiniam gyvenimui, atskirоms praktinės, prоfesinės veiklоs sritims prireikia vis didesnės mоralinės kоmpetencijos, - atsiveria nauji dorоvės apmąstymо...

Socialiai atsakingo vartojimo tyrimas Lietuvoje

Vadyba Tyrimas 2018 m. rozinerozine
Darbe nagrinėjama socialiai atsakingo vartojimo prasmė, taip pat įmonės veikla, iniciatyvos socialiai atsakingam vartojimui. Taip pat atliktas tyrimas, jo apibendrinimas, analizė bei išvados,...