Socialiniai mokslai / Teisė

Vartotojo teisės į informaciją sudarant sutartis ryšio priemonėmis

0 atsiliepimų
Autorius:

ĮVADAS

 Vartotojo teisė į informaciją yra viena pagrindinių vartotojų teisių, ku­rios įgyvendinimas yra svarbus vartotojų apsaugos ir efektyvios konkurenci­jos aspektu. Pastaraisiais metais vis labiau vystantys naujosioms technologijoms, pastebimos tendencijos, kad verslo subjektai vietoj tradicinės prekybinės veiklos pasirenka nuotolinę prekybą, kuri pagrįsta mainais telekomunikacijų tinkluose ir sutarčių sudarymu ryšio priemonėmis. Atsižvelgiant į tai, kad sutarčių sudarymas ryšio priemonėmis pastaruoju metu ypač išpopuliarėjo, klausimas dėl vartotojui būtinos teikti informacijos tapo aktualesnis.

Siekiant geresnio vartotojų apsaugos lygio, 2011 m. spalio 25 d. Europos parlamentas ir Taryba priėmė 2011/83/ES direktyvą dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB“ (toliau – Vartotojų teisių direktyva), kurios vienas iš tikslų yra vartotojo teisės į informaciją užtikrinimas.  Minėta direktyva be abejo reglamentuoja ir vartotojo teises į informaciją, sudarant sutartis ryšio priemonėmis. Neginčytina, kad, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą, esminę reikšmę Europos Sąjungoje turi būtent vartotojui teikiama informacija. Akivaizdu, kad tik informuotas vartotojas gali adekvačiai veikti rinkoje, priimdamas pamatuotus ir sau naudingus sprendimus. Vartotojų teisių apsaugos direktyva nurodo, kad šios direktyvos nuostatos taikomos sutartims, sudarytoms po 2014 m. birželio 13 d., ko pasekoje iki nurodyto termino Europos Sąjungos valstybės narės privalo perkelti direktyvos nuostatas į savo valstybių nacionalinius teisės aktus. Atsižvelgiant į pasikeitusį reglamentavimą, šiuo referatu bus siekiama aptarti esamą ir nuo 2014 m. birželio 13 d. įsigaliojantį vartotojo teisės į informaciją reglamentavimą. Tuo pagrindu taip pat bus siekiama atskleisti vartotojo, kuriam bus teikiama informacija, sąvoką bei pardavėjo (verslininko) pareigą atskleisti vartotojui informaciją, apžvelgiant būtinos atskleisti informacijos turinį bei kylančius padarinius dėl informacijos neatskleidimo.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5053 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VARTOTOJO TEISĘ Į INFORMACIJĄ IR PARDAVĖJO PAREIGĄ INFORMUOTI VARTOTOJĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI4
  • 2. VARTOTOJO SAMPRATA5
  • 3. VARTOTOJO TEISĖS Į INFORMACIJĄ REGULIAVIMO ASPEKTAI6
  • 3.1. atskleisti¬nos informacijos turinį6
  • 3.2. pasekmes, tenkančias už pardavėjo informacijos atsklei¬dimo pareigos pažeidimą11
  • IŠVADOS14
  • NAUDOTA LITERATŪRA

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
Referatas Teisės aktai ir jų rūšys. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

Temos aktualumas. Norminiai teisės aktai – oficialūs rašytiniai dokumentai, turintys privalomąją juridinę galią ir skirti [...]

Civilinių sutarčių sudarymas
Referatas Civilinių sutarčių sudarymas

Su sutartimis susiduriame kiekvieną dieną ir versle, ir privačiame gyvenime. Visuomeninių santykių įvairovė lėmė tai [...]

Bendrieji sutarčių teisės nuostatai
Prezentacija Bendrieji sutarčių teisės nuostatai

Sutarties reikšmė Sutartis – pagrindinė sandorių rūšis Sutartis - prekinių-piniginių santykių teisinė forma Sutartimi įforminami turtiniai ir neturtiniai [...]

Darbo sutarčių sudarymo tvarka
Referatas Darbo sutarčių sudarymo tvarka

Darbas yra asmenims viena svarbiausių ekonominių ir socialinių garantijų. Kiekvienos šiuolaikinės valstybės tikslas darbo teisės [...]

Pasaugos sutarties samprata, šalys, dalykas, forma. Pasaugos sutarties šalių teisės ir pareigos.
Prezentacija Pasaugos sutarties samprata, šalys, dalykas, forma. Pasaugos sutarties šalių teisės ir pareigos.

Saugotojas privalo imtis visų jam prieinamų priemonių užtikrinti jam perduoto daikto išsaugojimą.Saugotojas privalo grąžinti daiktą [...]

Vartotojų apsauga ir vartotojų teisės
Referatas Vartotojų apsauga ir vartotojų teisės

Šiais laikais galima daug kur išgirsti terminą „Varotojų teisės“ ir „Vartotojų apsauga“, pasak internetinių šaltinių [...]

Teisės į privatų gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją derinimas
Referatas Teisės į privatų gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją derinimas

Žmogus yra laisvas, autonomiškas individas, tam tikra prasme nepriklausomas nuo visuomenės, valstybės, kitų žmonių. Kaip [...]

Distribucijos sutarčių rūšys.Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos.Distribucijos sutarties nutraukimas.
Prezentacija Distribucijos sutarčių rūšys. Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos. Distribucijos sutarties nutraukimas.

Distribucijos sutarčių rūšys. Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos. Distribucijos sutarties nutraukimas. Pateikiamos išvados bei literaūros šaltiniai. Kai [...]

Teisės norma kaip teisinio reguliavimo priemonė
Referatas Teisės norma kaip teisinio reguliavimo priemonė

Temos aktualumas ir reikšmingumas: Teisės norma ir teisinis reguliavimas yra neatsiejami dalykai. Teisės normą galima [...]

Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas
Referatas Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas

Šiuolaikinėje visuomenėje socialinės gyventojų gerovės ugdymas bei palaikymas yra ypatingai svarbus kiekvienos valstybės uždavinys. Dėl [...]

Darbo sutarties sudarymo tvarka
Kursinis darbas Darbo sutarties sudarymo tvarka

Temos aktualumas. Darbo teisės sritis yra bene svarbiausia daugumai žmonių, kadangi dirbantis asmuo didžiąją savo [...]

UAB valdymo organai ir jų sudarymo tvarka, steigimo sutartis ir įstatai
Referatas UAB valdymo organai ir jų sudarymo tvarka, steigimo sutartis ir įstatai

Temos aktualumas: Kiekviena Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB), kaip juridinis asmuo, privalo turėti savo [...]

Elektroninė sutartis informacinėje komunikacijoje: samprata ir teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Elektroninė sutartis informacinėje komunikacijoje: samprata ir teisinis reglamentavimas

Elektroninė sutartis - tai sandoriai, sudaryti ir vykdytini elektroninėmis, optinėmis ar panašiomis priemonėmis atviruose, globaliuose [...]

Masininės  informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas
Referatas Masininės informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas

Masinės informavimo priemonės arba žiniasklaida - tai priemonės, skirtos pateikti informaciją plačiam žmonių ratui. Tradiciškai [...]

Lyginamoji politika. Masinių informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas Lietuvoje ir Rusijoje
Referatas Lyginamoji politika. Masinių informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas Lietuvoje ir Rusijoje

Temos aktualumas. Šiandien masinės informacijos priemonės arba žiniasklaida – visiems gerai žinomi terminai. Juos nuolat [...]