Socialinės paramos priemonių vertinimas gyventojų grupėms

14 psl. / 3034 žod.

Ištrauka

„Socialinė parama – tai įvairios socialinės, ekonominės, teisinės ir organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti būtiniausias gyvenimo sąlygas namų ūkiams, kurių pajamos dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi. Socialinė parama padeda žmogui išgyventi ekstremaliomis sąlygomis, tačiau neužtikrina ilgalaikio ekonominio bei socialinio saugumo.

Socialinės paramos sistema Lietuvoje susideda iš dviejų dalių:

 1. Piniginės socialinės paramos
 2. Socialinių paslaugų.

Piniginę socialinę paramą nepasiturintiems asmenims sudaro:

 • nepriklausančios nuo šeimos turto išmokos (valstybės šalpos išmokos ir išmokos vaikams)
 • pajamų išmokos ir parama nepasiturintiems asmenims įvertinus jų turtą ir pajamas (socialinė pašalpa, būsto išlaidų kompensacijos) ar tik pajamas (mokinių aprūpinimas mokymo priemonėmis, nemokamas maitinimas, išmoka vaikui)“. [1]

Lietuvos Respublikos konstitucija teigia, kad „Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais“. [2]

Darbo tikslas - remiantis Lietuvos Respublikos Šalpos išmokų, Išmokų vaikams ir Paramos mirties atveju įstatymais įvertinti socialines priemones pagal gyventojų grupes.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALSTYBINĖS ŠALPOS IŠMOKOS4
 • 1.1. Šalpos pensija4
 • 1.2. Šalpos našlaičių pensijos5
 • 1.3. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tiklinės kompensacijos6
 • 1.4. Šalpos kompensacija7
 • 2. IŠMOKOS VAIKAMS8
 • 2.1. Šeimose auginami vaikai8
 • 2.2. Globojami vaikai ir asmenys, kuriems nustatyta globa (rūpyba)10
 • 2. 3. Nėščiosioms moterims nustatoma vienkartinė išmoka nėščiai moteriai11
 • 3. PARAMA MIRTIES ATVEJU12
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
redukee
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 24, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Socialinė kontrolė

Apskaita Referatas astrida
Socialinė kontrolė – viena dažniausiai sociologijoje vartojamų sąvokų. Tai poveikio formos ir būdai, kuriais visuomenė ir socialinės grupės reguliuoja joms priklausančių žmonių elgesį....

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Apskaita Diplominis darbas evysniux@gmail.com
Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas padeda apsaugoti nuo įvairių manipuliacijų, apgaulių, finansinės...

De jure apskaitos harmonizavimo vertinimas Japonijoje

Apskaita Tyrimas 2012 m. maiguolida
Aktualumas ir problematika. Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulyje susiformavo ir sparčiai vystosi globalizacijos procesas, apimantis įvairias sritis. Siekiant vienodai suvokti ir interpretuoti skirtingų...