Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Pelno mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Pelno mokesčio samprata apima pelno mokesčio sąvoką ir elementus, pelno mokesčio atsiradimo ir raidos istorinius aspektus bei pelno apmokestinimo priežastis. Referate norima atskleisti pelno apmokestinimo sampratą tiek, kiek ji aktuali šiuo metu vyraujančiose diskusijose. Todėl didžiausias dėmesys bus skiriamas svarbiausiems pelno mokesčio elementams: pelno mokesčio tarifams bei apmokestinamiesiems asmenims, o darbo pabaigoje bus trumpai apžvelgiamos pelno apmokestinimo priežastys.

Prieš analizuojant pelno mokesčio sąvoką ir elementus, reikia nustatyti šio mokesčio vietą visoje mokesčių sistemoje. ES valstybės narės mokesčius skirsto į dvi esmines grupes: tiesioginius ir netiesioginius. Tiesioginiais mokesčiais   laikomi gyventojų pajamų, pelno, turto, kapitalo vertės padidėjimo ir savo esme panašūs mokesčiai, o netiesioginiams priskiriami visi vartojimo mokesčiai: pridėtinės vertės mokestis, muitai ir kt.

          Norint atskleisti pelno mokesčio sąvoką ir struktūrą, pirmiausia reikėtų pradėti nuo atskirų     „mokesčio“ir„pelno“sąvokųišaiškinimo.

„Mokesčio“ sąvoka yra nusistovėjusi ir mokslinėje literatūroje suprantama pakankamai vienodai. Tradiciškai mokestis apibrėžiamas   kaip valstybės valdžios paskirta piniginė prievolė visuomenės tikslams. Tuo tarpu Lietuvos teisėje mokestis suprantamas kaip mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei. Tai, jog mokesčius Lietuvoje nustato tik įstatymai yra įtvirtinta ir Lietuvos Konstitucijoje, taip pat pripažįstant valstybės kaip visuomenės sampratą, galime pagrįstai teigti, jog tradicinė mokesčio sąvoka iš esmės nesiskiria nuo tos, kuri įtvirtinta Lietuvoje.

Tuotarpu„pelno“sąvokayrapakankamaislidiirmokesčiųtikslaisjąapibūdintisudėtinga,nesjeiirapibrėžiamaspelnas,taiekonomine,finansine,mokestineprasmėmisskirtingaibeinenuosekliai.Pačia bendrąja prasme sąvoka „pelnas“ suprantamas kaip finansinė nauda, išreiškiama pajamų ir išlaidų skirtumu.TodėlKembridžouniversitetoprofesoriusJ.Tiley pelnosąvokosmokesčiųteisėjeirnesiekia išskirti,ovadinamąjį„pelną“apibūdinakaippajamųir kapitaloprieaugiosumą.

Nagrinėdami pelno mokesčio struktūrą remiamės klasikine mokesčių struktūros samprata, kuri tiek lietuviškoje (E. Buškevičiūtė, B. Sudavičius), tiek užsienio (R. Rohatgis, G. Morse‘as, D. Williams‘as) literatūroje beveik nesiskiria, todėl pripažįstami tie patys mokesčio elementai:

1.     Pelno mokesčio subjektas (apmokestinamasis vienetas) – juridinis asmuo, kuriam yra nustatyta prievolė mokėti pelno mokestį.

2.     Pelno mokesčio objektas (bazė) – pelno mokesčiu apmokestinamosios pajamos.

3.     Pelno mokesčio tarifas – valdžios institucijų (įstatymu) nustatyta procentinė išraiška nuo pajamų, apmokestintų pelno mokesčiu.

4.     Mokestinis laikotarpis – laiko tarpas, už kurį mokamas pelno mokestis. Dažnai pelno mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, tačiau yra ir išimčių.

  1. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka – tai valdžios institucijų patvirtintų nuostatų visuma, kuria remiantis vienetas apskaičiuoja ir moka pelno mokestį.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3370 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Pelno mokesčio samprata
  • Pelno mokesčio tarifas
  • Apmokestinamieji vienetai
  • Pelno mokesčio teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje
  • Pelno apmokestinimo priežastys
  • Pagrindiniai pelno mokesčio tarifai ES valstybėse narėse 1990-2010 m.
  • Literatūra

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje
Referatas Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje

Valstybės funkcijoms vykdyti yra reikalingi nemaži finansiniai ištekliai, kurių vienas iš svarbiausių šaltinių yra mokesčiai.

Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Straipsnyje nagrinėjama vieno jautriausių energetikos sektorių – branduolinės energetikos – padėtis Lietuvos bei Europos Sąjungos [...]

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Žiniasklaidoje dažnai girdime kalbas apie šešėlinę ekonomiką, tai gana aktuali tema. Šešėlinės ekonomikos mastai parodo [...]

Mokesčių sistema Europos Sąjungos šalyse. Panašumai ir skirtumai
Kursinis darbas Mokesčių sistema Europos Sąjungos šalyse. Panašumai ir skirtumai

Mokesčių sistema - tai lyg sandoris tarp valstybės ir piliečio, kuriame nuolat vyksta optimalaus abiejų [...]

Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje
Referatas Europos sąjungos struktūrinių fondų paskirtis ir jų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje

Konkurencingumas, gebėjimas kurti gerovę ir ją toliau didinti visų pirma remiasi gebėjimu kurti naujoves ir [...]

Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui
Tyrimas Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui

Krizės bei pokriziniu laikotarpiu Lietuvoje įpatingai didelę svarbą įgavo biudžeto klausimas. Kaip jis surenkamas, kaip [...]

Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimas ir problemos Lietuvoje
Referatas Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimas ir problemos Lietuvoje

Lietuvai skiriama ES struktūrinių fondų parama suteikia galimybes įgyvendinti nacionalinį ilgalaikį tikslą – užtikrinti nenutrūkstamą [...]

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas
Kursinis darbas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį [...]

Juridinių asmenų pelno mokestis
Referatas Juridinių asmenų pelno mokestis

Šio darbo objektas viena iš mokesčių rūšių - LR juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas [...]

Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje
Diplominis darbas Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Besikeičianti visuomenė kelia naujus reikalavimus žmogaus gyvenimo būdui, reikalauja gebėjimo prisiderinti prie aplinkos [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

Mokesčių našta Lietuvoje
Prezentacija Mokesčių našta Lietuvoje

Mokesčių našta- tai rodiklis, skirtas įvertinti mokamų mokesčių dydį ir kitas su mokesčių mokėjimu susijusias [...]

Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas
Diplominis darbas Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas

Pagrindinis ekonomikos variklis kiekvienoje išsivysčiusioje ir besivystančioje šalyje yra investicijos. Jos padeda vystytis prekybiniams mainams [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]