Pagrindiniai teisės šaltiniai Lietuvos tesinėje sistemoje

15 psl. / 3026 žod.

Ištrauka

Siekiant išsiaiškinti, kokia yra teisės paskirtis, daugeliui į galvą ateitų tokia mintis: teisė skirta tam, kad pasinaudodama savo išskirtine jėga, tam tikromis priemonėmis užtikrintų visuomenėje teisingumą. Lietuvos Respublikoje, kaip žinia, teisingumą vykdo teismai ir svarbiausiu pamatu, kuriuo jie remiasi, įgyvendindami teisę, tampa teisės šaltinių, kuriuose yra įtvirtintos teisės normos, visuma. Teisės šaltiniai sudaro vieningą, santykiškai uždarą ir tarpusavyje susijusią sistemą ir yra svarbi teisinės sistemos dalis. Tačiau kalbant apie šaltinius reikia pabrėžti, jog ši sąvoka yra labai plati, abstrakti ir daugelis teisės mokslininkų ją įvardija skirtingai.

Todėl nagrinėdama įvairių teisės teoretikų darbus (L. Baublio, H. Kelsen, D. Mikelėnienės ir V. Mikelėno, S. Vansevičiaus, A. Vaišvilos), analizuodama Lietuvos Respublikos įstatymus, pamėginsiu atsakyti į daugelį klausimų, kurie kyla kalbant apie teisės šaltinius ir įgyvendinti šiuos tikslus:

 • apibrėžti teisės šaltinio sąvoką;
 • sužinoti, kokios yra teisės šaltinių sampratų grupės;
 • apžvelgti teisės šaltinių klasifikaciją;
 • įvertinti ir apibrėžti, kurie teisės šaltiniai turi didžiausią galią Lietuvos teisinėje sistemoje.

Turinys

 • Įvadas
 • Teisės šaltinių išraiškos formos: išorinis ir vidinis aspektas
 • Teisės formos ir teisės šaltinio klausimas
 • Teisės šaltinio samprata
 • Formaliųjų teisės šaltinių klasifikacija
 • Teisės norminis aktas
 • Konstitucija kaip ypatingas teisės šaltinis
 • Teisės principai
 • Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės aktai
 • Teisinis precedentas kaip antrinis teisės šaltinis
 • Teisės aiškinimo aktai
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas

Reziumė

Autorius
beloved
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

Teisė Referatas elderx
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma intensyviai, todėl neretai skubotai ir nėra baigta. Juk,...

Europos Sąjungos teisės šaltiniai

Teisė Referatas 2013 m. geisa
ES teisė yra tarsi tarpinė tarp įprastinių nacionalinės ir tarptautinės teisės lygmenų. Ji ne tik – kaip tarptautinė teisė – reguliuoja tarpvalstybines sutartis...

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Teisė Kursinis darbas 2003 m. show-off
Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė teisė, būdama kiekvienos šalies teisinės sistemos branduoliu, yra...

Teisinės sistemos Lietuvoje analizė

Teisė Referatas vika1
Temos aktualumas. Tam, kad visuomenėje būtų tvarka bei būtų užtikrinamos kiekvieno piliečio teisės, būtinos tam tikros socialinės normos ir standartai, kurios reguliuotų tarpusavio...