Teisėkūros pagrindai

25 psl. / 3761 žod.

Ištrauka

Socialinio intereso siekis tapti visuomenine tvarka prasideda nuo to intereso performulavimo į teisines idėjas - tam tikrą pageidaujamo elgesio projektą. Kad pajėgtų daryti realų poveikį žmonių elgesiui, šios idėjos - projektas turi peržengti teisinės sąmonės ribas ir virsti teisės normomis. O tokio idėjų „perdirbimo" į teisės normas procedūrų sistema ir yra teisėkūra. Tai visuomenės ar įgaliotų valstybės institucijų veikla, kuria siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti teisės normas atsižvelgiant į visų visuomenės narių teisių ir teisėtų interesų apsaugos bei įgyvendinimo poreikius. Platesniu požiūriu teisėkūra - procesas nuo teisinio sumanymo, teisinės idėjos suformulavimo iki teisės normos priėmimo ir pa skelbimo (promulgacijos). Teisėkūra kartu yra ir tas momentas, nuo kurio į teisės tapsmą įsitraukia valstybė; tai forma, kuria teisė susivienija su valstybe , kad būtų užtikrinama tolesnė socialinių interesų juridizavimosi eiga. Teisine kūryba valstybė tampa institucine teisės dalimi. Būtent dėl šios funkcijos teisėkūra yra viena iš svarbiausių valstybinės veiklos krypčių, nes viskas, kas viešai ir svarbaus daroma teisinėje valstybėje, daroma remiantis teisės normomis. Teisėkūros tikslas demokratinėje visuomenėje - formuluoti teisės normas siekiant užtikrinti žmogaus teisių saugą ir jų įgyvendinimą[1].

Savo rašto darbe, remdamiesi A. Vaišvilos, L. Baublio, S. Vansevičiaus ir kitų teisės teoretikų šaltiniais, sieksiu aptarti teisėkūros esmę. Manau, kad ši tema yra ypatingai aktuali kalbant apie teisės sistemą, kadangi teisėkūra yra vienas iš svarbiausių jos formavimosi veiksnių.

Darbo tikslas: Apžvelgti teisėkūros vaidmenį formuojant teisę, atskleisti teisėkūros sampratą bei aptarti įstatymų leidybos ypatumus ir jos struktūrą.

Darbo uždaviniai :

 1. Apibrėžti, kas yra teisėkūra, aptarti jos sąvoką;
 2. Nustatyti, kokie yra teisėkūros subjektai;
 3. Apžvelgti teisės kūrimo būdus ir rūšis;
 4. Išsiaiškinti įstatymų leidybos eigą;
 5. Pristatyti pagrindinius teisėkūros principus;
 6. Išanalizuoti juridinę įstatymų leidybos techniką.

[1] Vaišvila, A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2004. 177 p.


Turinys

 • Įvadas
 • 1. Teisėkūros sąvoka
 • 2. Teisėkūros subjektai
 • 2.1.Tauta
 • 2.2.Kompetentingos valstybės, savivaldybių, Europos Sąjungos ir tarptautinės institucijos
 • 2.3 Asmenys
 • 2.4 Teismai
 • 3. Teisėkūros būdai
 • 4. Teisėkūros rūšys
 • 5. Teisėkūros stadijos
 • 6. Teisėkūros principai
 • 7. Teisėkūros juridinė technika
 • 7.1 Įstatymo struktūra
 • 7.2 Įstatymo logika, stilius ir kalba
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas

Reziumė

Autorius
beloved
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas jenna
Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas,...

Valstybės teoriniai pagrindai

Teisė Konspektas 2013 m. kerelain
Šiame konspekte pateikiama plati informacija apie valstybę, jos sampratą, funkcijas, reikšmę bei istorinę raidą.

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas 2016 m. radikas
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas...