Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešųjų ir biudžetinių įstaigų administravimo panašumų ir skirtumų įvertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Tiek spaudžiant ekonominei krizei, tiek valstybei bei jos piliečiams išgyvenant ekonominio pakilimo laikotarpį, valstybė negali nustoti funkcionuoti ir privalo atlikti savo funkcijas. Šias funkcijas atlikti padeda viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurių veikla, turi užtikrinti tinkamą ir nepriekaištingą funkcijų įgyvendinimą [8].
Svarbu paminėti, kad Lietuvoje veikia apie 1061 įstaiga Vyriausybės veiklos srityje centrinės valdžios lygmeniu: 14 ministerijų, 98 įstaigos prie ministerijų, 14 Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei atskaitingų įstaigų, 607 biudžetinės įstaigos, 168 viešosios įstaigos, 100 valstybės įmonių ir 60 akcinių bendrovių [11]. Esant tokiam nemažam šių įstaigų skaičiui, būtina analizuoti šių įstaigų veiklą, siekiant Lietuvoje užtikrinti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą.
Darbo tikslas – įvertinti viešųjų ir biudžetinių įstaigų administravimo panašumus ir skirtumus.
Darbo tikslui pasiekti išsikelti tokie darbo uždaviniai:
• pateikti viešosios įstaigos sampratą ir išskirti esminius bruožus;
• išnagrinėti viešųjų įstaigų skirstymą;
• pateikti biudžetinė įstaigos sampratą ir išskirti esminius bruožus;
• įvardinti viešųjų ir biudžetinių įstaigų administravimo panašumus ir skirtumus.
Darbo rengimo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų analizė, sisteminimas ir aprašomasis metodas.
Darbo tipas:
Apimtis:
2334 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1. Viešosios įstaigos samprata, bruožai4
 • 1.2. Viešųjų įstaigų skirstymas5
 • 2. BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAMPRATA IR BRUOŽAI7
 • 3. VIEŠŲJŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRAVIMO7
 • PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI7
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS10
 • LITERATŪRA11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Biudžetinė įstaiga VS viešoji įstaiga
Referatas Biudžetinė įstaiga VS viešoji įstaiga

Juridiniai asmenys yra klasifikuojami laikantis tam tikrų juos apibūdinančių kriterijų, išryškinančių atitinkamos formos juridinio asmens [...]

Vadovavimo viešojo administravimo įstaigoms specifika
Referatas Vadovavimo viešojo administravimo įstaigoms specifika

Nuo pat pirmykštės bendruomenės laikų, žmonės vieni kitiems vadovauja arba paklūsta. Tačiau keičiantis laikams, kito [...]

Viešosios įstaigos „X“ ir biudžetinės įstaigos „Y“ viešojo sektoriaus analizė
Referatas Viešosios įstaigos „X“ ir biudžetinės įstaigos „Y“ viešojo sektoriaus analizė

Temą „Viešosios įstaigos X ir biudžetinės įstaigos Y viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė“ aktualu nagrinėti, nes [...]

Biudžetinės įstaigos
Referatas Biudžetinės įstaigos "Profesinio rengimo centras" ir viešosios įstaigos "Regitra" viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis žmonių painioja biudžetines ir viešąsias įstaigas. Todėl norėdami išsiaiškinti, kuo skiriasi šios [...]

Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai
Referatas Naujosios viešosios vadybos ir naujosios viešosios (valstybės) tarnybos skirtumai ir panašumai

Rašto darbas yra is Viešojo administravimo įvado paskaitos...:) [...]

Viešųjų ir privačių organizacijų panašumai ir skirtumai
Referatas Viešųjų ir privačių organizacijų panašumai ir skirtumai

Viešosios ir privačios organizacijos turi tiek panašumų, tiek skirtumų. Norint išsiaiškinti, kuo panašios ir kuo [...]

Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Finansinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus
Referatas Finansinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

Mokesčių įstatymai dažnai pažeidžiami piktnaudžiaujant, t.y. formaliai laikantis įstatymo, mokesčio bazė yra perkeliama tam asmeniui [...]

Teisėjų ir prokurorų etikos kodeksų skirtumai ir panašumai
Tyrimas Teisėjų ir prokurorų etikos kodeksų skirtumai ir panašumai

Teisėjų ir prokurorų etikos kodeksų skirtumai ir panašumai Kodeksų analizė ir palyginimas.

Tarptautinių ir sutarties dėl ES steigimo sutarčių pažeidimo pasekmės: skirtumai ir panašumai
Diplominis darbas Tarptautinių ir sutarties dėl ES steigimo sutarčių pažeidimo pasekmės: skirtumai ir panašumai

Temos aktualumas. Teisės teorijoje teisinė atsakomybė dažniausiai suvokiama kaip teisės reguliuojama pareiga atsakyti už savo [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje
Diplominis darbas Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje

Šiuolaikinėje aplinkoje personalo vadyba yra laikoma vienu iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką organizacijos konkurencingumui ir [...]

Viešųjų ir privačių interesų sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų įstatyme
Diplominis darbas Viešųjų ir privačių interesų sanglauda Lietuvos viešųjų pirkimų įstatyme

Darbas aisku ir struktūruotas, buvo įvertintas 8. Atlikta analize parodo realią situaciją kiap yra sprendžiami konfliktai [...]

Vokietijos (1949m. gegužės 23d.) ir Lietuvos (1992m. spalio 25d.) konstitucijų panašumai ir skirtumai
Referatas Vokietijos (1949m. gegužės 23d.) ir Lietuvos (1992m. spalio 25d.) konstitucijų panašumai ir skirtumai

Lietuvos ir Vokietijos konstitucijų analizė ir lyginimas [...]

Turizmo administracinių įgūdžių lavinimo praktika viešbutyje
Praktikos ataskaita Turizmo administracinių įgūdžių lavinimo praktika viešbutyje

Turizmo administracinių įgūdžių lavinimo praktiką atlikau viešbutyje ,,Magnisima“. Trijų žvaigždučių viešbutis yra įsikūręs Klaipėdos mieste.