Viešųjų ir biudžetinių įstaigų administravimo panašumų ir skirtumų įvertinimas

12 psl. / 2334 žod.

Ištrauka

Tiek spaudžiant ekonominei krizei, tiek valstybei bei jos piliečiams išgyvenant ekonominio pakilimo laikotarpį, valstybė negali nustoti funkcionuoti ir privalo atlikti savo funkcijas. Šias funkcijas atlikti padeda viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurių veikla, turi užtikrinti tinkamą ir nepriekaištingą funkcijų įgyvendinimą [8].
Svarbu paminėti, kad Lietuvoje veikia apie 1061 įstaiga Vyriausybės veiklos srityje centrinės valdžios lygmeniu: 14 ministerijų, 98 įstaigos prie ministerijų, 14 Vyriausybės įstaigų ir Vyriausybei atskaitingų įstaigų, 607 biudžetinės įstaigos, 168 viešosios įstaigos, 100 valstybės įmonių ir 60 akcinių bendrovių [11]. Esant tokiam nemažam šių įstaigų skaičiui, būtina analizuoti šių įstaigų veiklą, siekiant Lietuvoje užtikrinti kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą.
Darbo tikslas – įvertinti viešųjų ir biudžetinių įstaigų administravimo panašumus ir skirtumus.
Darbo tikslui pasiekti išsikelti tokie darbo uždaviniai:
• pateikti viešosios įstaigos sampratą ir išskirti esminius bruožus;
• išnagrinėti viešųjų įstaigų skirstymą;
• pateikti biudžetinė įstaigos sampratą ir išskirti esminius bruožus;
• įvardinti viešųjų ir biudžetinių įstaigų administravimo panašumus ir skirtumus.
Darbo rengimo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų analizė, sisteminimas ir aprašomasis metodas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TEORINIAI ASPEKTAI4
  • 1.1. Viešosios įstaigos samprata, bruožai4
  • 1.2. Viešųjų įstaigų skirstymas5
  • 2. BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAMPRATA IR BRUOŽAI7
  • 3. VIEŠŲJŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRAVIMO7
  • PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI7
  • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS10
  • LITERATŪRA11

Reziumė

Autorius
loretta
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 4, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Viešojo administravimo raida Jungtinėse Valstijose

Viešasis administravimas Referatas 2009 m. alanytia
Viešasis administravimas - palyginti jauna mokslo sritis; ją galima laikyti XIX a. pabaigos prancūzų ir vokiečių mokslininkų pastangų vaisiumi, tačiau viešojo administravimo pagrindinius...

Viešasis administravimas "X" mokykloje

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. karolle02
Temos aktualumas: Viešasis administravimas dažniausiai apbūdinamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės...

Indijos , Kinijos , Irano politinė kultūra

Viešasis administravimas Rašinys maltamok
Prieš keletą dešimtmečių politikos moksluose politinės kultūros koncepcija vis dar išlieka ginčų objektu. Atrodytu, visiems aišku, ką reiškia terminas “politinė kultūra”, tačiau iki...