Biudžetinės įstaigos "Profesinio rengimo centras" ir viešosios įstaigos "Regitra" viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė

16 psl. / 2978 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis žmonių painioja biudžetines ir viešąsias įstaigas. Todėl norėdami išsiaiškinti, kuo skiriasi šios dvi įstaigos atlikome lyginamąją analizę. Lyginome dvi organizacijas – viešąją įstaigą „Regitrą“ ir biudžetinę „Tauragės profesinio rengimo centrą“. Norėdami palyginti šias dvi įstaigas rėmėmės jų struktūra, atskaitomybe, viešaisiais pirkimais bei finansinėmis ataskaitomis.

Svarbiausia išsiaiškinti, kas yra viešoji ir biudžetinė įstaigos, kaip jos yra reglamentuojamos Lietuvos Respublikos įstatymų. Viešoji įstaiga - tai pagal LR Viešųjų įstaigų ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.[1] Biudžetinė įstaiga - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.[2] Dar viena labai svarbi sąvoka, kurią reikia išaiškinti yra viešosios organizacijos sąvoka – tai organizacija, kuri veikia viešojoje erdvėje, bei yra prieinama visiems piliečiams.

Darbo tikslas: išanalizuoti viešąją ir biudžetinę įstaigas pagal tris pasirinktus kriterijus. Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti organizacijos sampratą ir tipologiją;
 2. Palyginti šių organizacijų struktūras;
 3. Palyginti organizacijų atskaitomybes;
 4. Išanalizuoti ir palyginti įstaigų viešuosius pirkimus, bei turto ir kitokį lėšų panaudojimą;

Darbo objektas: VŠĮ “Regitra” ir biudžetinė įstaiga “Tauragės Profesinio rengimo centras”.

Darbe bus naudojama literatūros analizė, surinktų duomenų lyginimas ir analizavimas.

[1] Lietuvos Respublikos Viešųjų Įstaigų įstatymas, 2006m.

[2] Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, 2008.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. Organizacijų samprata ir tipologija4
 • II. Biudžetinės įstaigos “Tauragės profesinio rengimo centras” ir viešosios įstaigos “Regitra” viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė5
 • III. Tauragės profesinio rengimo centro ir VŠĮ „Regitrą“ biudžeto lyginamoji analizė9
 • IV. Tauragės profesinio rengimo centro ir „Regitros“ viešųjų pirkimų lyginamoji analizė12
 • IŠVADOS14
 • LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
sandrjoos
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Viešosios politikos problemos analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Šio darbo tikslas – išanalizuoti viešosios politikos problemą – saugumą keliuose. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: • aprašyti saugumo keliuose problemą; •...

Viešosios politikos analizės instrumentai: sąvokos, koncepcijos, metaforos, schemos, modeliai, teorijos, paradigmos - jų prasmės, reikšmės ir kritiškas požiūris. Viešojo ir privataus, analizės ir sintezės, politikos kitų sričių kontekste sąvokų samprata

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Aktualumas. Viešoji politika daugiausia dėmesio skiria tam, kaip problemos iškeliamos ir artikuliuojamos, ir kaip jos įtraukiamos į politikos darbotvarkę.Tačiau be viso to yra...

Biudžetinė įstaiga VS viešoji įstaiga

Viešasis administravimas Referatas naudinga
Juridiniai asmenys yra klasifikuojami laikantis tam tikrų juos apibūdinančių kriterijų, išryškinančių atitinkamos formos juridinio asmens specifiškumą. Daugelyje šalių tokie kriterijai yra nusistovėję ir...