Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje

12 psl. / 2448 žod.

Ištrauka

Šiandien visuomenės gyvenimo pokyčius įtakoja įvairūs globalizacijos veiksniai, valstybių politiniai, ekonominiai ir socialiniai konfliktai. Šie globaliniai pokyčiai visuomenėje sukelia netikėtas problemas, kurias norint išspręsti būtina sulaužyti tradicinius ir jau nusistovėjusius politinius modelius. Tuo atveju atsiranda visiškai naujos, ne iš senųjų modelių kilusios teorijos. Jos reikalauja tobulinti senają viešojo valdymo modelį, reformuoti viešojo valdymo strukturines dalis – viešąją politiką ir viešajį administravimą. Tam, kad eitų geriau suvokti naujas viešojo valdymo reformas būtina geriau pažinti bendrasias viešojo valdymo problemas, t. y. suvokiant viešąjį valdymą kaip procesų ir procedurų modelį, suprasti jį kaip tam tikrą viešojo valdymo reformų sistemą, kaip priemonę daugeliui tikslų pasiekti.

Temos aktualumas – sparčiai mažėjantis viešojo valdymo neefektyvumas, sistemos sustabarėjimas ir netinkamos sprendimo strategijos priėmimas, verčiantis susirūpinti kaip reikėtų reformuoti viešąjį valdymą.

Darbo tikslas – atskleisti viešojo valdymo reformos principus, globalizacijos ir Lietuvos sąlyčio aspektu.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti viešojo valdymo reformos sąvoką, pagrindinius principus ir esmę;
 2. Pateikti viešojo valdymo reformos strategijas viešajame sektoriuje;
 3. Pristatyti viešojo valdymo reformos taikymą Lietuvos atžvilgiu.

Darbo metodas – darbas parašytas remiantis, dokumentų analizės, lyginamosios anlalizės, apibendrinimo ir kitais empiriniais mokslo metodais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. VIEŠOJO VALDYMO REFORMA4
 • 1.1. Viešojo valdymo reformų tikslai4
 • II. VIEŠOJO VALDYMO RERORMOS STRATEGIJOS
 • 2.1.Strategijų bruožai5
 • III. LIETUVOS VIEŠOJO VALDYMO REFORMŲ STRATEGIJOS6
 • 3.1 Reformų strategijų principai ir esmė.6
 • IV. VIEŠOJO VALDYMO REFORMOS STRATEGIJA DOMINUOJANTI LIETUVOJE9
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Reziumė

Autorius
sandrjoos
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Dažniausiai manoma, kad viešojo valdymo reforma – tai tik priemonė tikslui pasiekti, o ne pats tikslas. Ko gero, turėtume sakyti, kad tai potenciali...

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia gerą pokytį, sąmoningą stūmėjimąsi iš nepageidaujamos padėties į...

Viešojo valdymo reformos Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Kiekvienoje išsivysčiusioje valstybėje vyksta tam tikros reformos. Vienos jų skirtos pagerinti viešojo sektoriaus darbą, kitos priešingai – padeda gerinti visuomenės gyvenimą, ar tam...

Kodėl Lietuvai (ne)reikia viešojo valdymo reformos?

Viešasis administravimas Referatas gin27
Mokslinėje literatūroje viešasis valdymas suprantamas kaip plati valdžios ir valdymo institucijų veikla, jungianti politikos formavimą, sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą realizuojant viešąsias programas...

Viešojo valdymo reformos

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. teja1224
Įvairiuose šaltiniuose reforma apibrėžiama, kaip tam tikra pertvarka, pokytis išsaugant esminius pamatus. C. Pollit ir G. Bouckaert (2003) viešojo valdymo reformą įvardija kaip...