Teisės pažeidimas ir jo rūšys

9 psl. / 1550 žod.

Ištrauka

Siandien Lietuvoje ir visoje Rytų Europoje vyksta revuliucinės reikšmės vertybių pokyčiai. Griuvus pasaulinei totalitarinio socializmo sistemai, pernelyg sureikšminusiai valstybės, klasės prioritetus, populiarumą praranda ir valstybiškai suprantamo kolektyviškumo, specialumo idėja. Ją keičia individo primatas ir jį išreiškiančios liberalizmo, individualizmo idėjos. Atitinkamai keičiasi valstybės ir jos institucijų paskirtis, kompetencija, visuotinio pripažinimo netenka ir iki tol Lietuvos teisininkų teisinėje sąmonėje vyravusi estetinė teisės samprata, teoriškai grindusi šį valstybės primatą, teise laikiusi visa tai, ką valstybė nustato ir įsako. Ji neskatino domėtis teisiniu įstatymo turiniu, tenkinosi teisės kaip elgesio taisyklės konstatavimu, teisėtumui teikė pirmumą prieš teisingumą, valstybės valią laikė vieninteliu teisės šaltiniu ir t.t.
Teisėto elgesio pažinimas – tai pažinimas “ teisės gevenime”. Teisėstas elgesys – tai asmenų ir organizacijų elgesys, nepriešingas teisės normų reikalavimams.Taigi teisės pažeidimas – tai teisei priešinga, kalta asmenų ar organizacijų veikla, kuria padaroma žala įstatymo saugomoms piliečių teisėms, teisėtiems interesams arba apskritai teisinei tvarkai.
Tarpusavyje bendraudami žmonės užmezga įvairius visuomeninius santykius: asmeninius, religinius, etinius ir kt. Šių santykių pobūdis nustato žmonių elgesio taisyklių specifiką. Visuomenius žmonių santykius sureguliuoja teisės normos ir taip atsiranda teisiniai santykiai. Teisiniai santykiai atsiranda kazdieniame gyvenime ir yra organiškai nenutrūkstamu ryšiu susiję su įvairiais gyvenimiškais santykiais. Svarbią reikšmę įgyvendint teisės normas turi teisėtumas. Taigi valstybė turi ir privalo reaguoti į daromus teisės pažeidimus ir privalo taikyti attinkamas poveikio priemones.
Šio darbo tikslas yra atskleisti teisės pažeidimo rūšis ir požymius, teisės pažeidimo sudėtį ir kokia turi būti teisinė atsakomybė įvykdžius teisinius pažeidimus.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai4
  • Teisės pažeidimo sudėtis5
  • Teisės pažeidimų rūšys7
  • Teisinė atsakomybė ir jos rūšys8
  • IŠVADA9
  • Literatūra10

Reziumė

Autorius
loretta
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€1.95
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 4, 2012
Apimtis
9 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Sutarčių rūšys civilinėje teisėje

Teisė Referatas 2010 m. m. erika
Šiandieninėje mūsų visuomenėje mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be sutarčių ir jų sudarymo – mes imame paskolas būstui, sudarydami sutartis su banku, mes galime...

Programinės įrangos autorių teisės ir jų apsauga

Teisė Referatas 2002 m. smilinggirl88
Kompiuterių programos –tai autorių teisių įstatymo saugoma kūrinių rūšis, išreikšta skaitmenine forma. Kompiuterių programos pradėjo gyvuoti sukūrus kompiuterį. Plintant programų įrangai atsirado poreikis...

Teisės pažeidimas dėl žmogžudystės

Teisė Referatas merild
Temos aktualumas. Dauguma taisyklių, kuriomis vadovaujasi žmonės, yra surašytos valstybės įstatymuose. Jei kas nors iš valstybės gyventojų nepaklūsta įstatymo reikalavimui arba tiesiog elgiasi...

Teisės aktas: samprata ir rūšys

Teisė Kursinis darbas laisve
Visa žmonijos raidos istorija parodė, kad negali būti visuomenės be tam tikrų taisyklių, reguliuojančių jos narių tarpusavio santykius. Jau pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje buvo...