Socialiniai mokslai / Teisė

Pilietybės institutas Lietuvos konstitucinėje teisėje

0 atsiliepimų
Autorius:
Pilietybės institutas turi labai gilias sąsajas su pačia valstybės samprata. Valstybės egzistencija yra yra neįmanoma be piliečių. Pilietybė yra būtina valstybės suveriniteto savybė. Tai kas gi yra pilietis? Kur glūdi pilietybės esmė? Nagrinėjant pasaulinę praktiką šiuo klausimu sutinkami gana įvairūs požiūriai ir nuomonės. Tačiau bendra tuose požiūriuose yra tai, kad kiekviena valstybė tam tikrą grupę žmonių laiko piliečiais, o kitą užsieniečiais. Šių grupių teisinė padėtis yra nevienoda. Piliečiai nacionalinėje teisėje paprastai išskiriami labai aiškiai. Ir todėl yra ypač svarbūs šių dviejų grupių atribojimo kriterijai. Kas gi lemia skirtingas pilietybės sampratas įvairiose šalyse? Be abejo turi reikšmės tam tikros tų šalių istorinės, politinės ir socialinės raidos ypatybės. Kita vertus ir pilietybės institutas nėra nekintantis. Europos kontekste pilietybė yra paskutinė suveriniteto atspara ir šioje srityje yra pakankamai daug laisvės. Pilietybė asmeniui suteikia ne tik tam tikras politines teises, bet taip pat ir besąlygišką teisę įvažiuoti į šalį ir joje gyventi, visiškai naudotis darbo rinka bei socialine parama. Būtent darbo rinkos lygis ir socialinės paramos galimybės kartais nulemia asmeninius žmonių interesus siekiant vienos ar kitos šalies pilietybės. Nes kartais pilietybės teikiamos teisės yra be galo siektinos ir viliojančios. Valstybėms, kurių socialinio gerbūvio lygis yra aukštas, iškyla natūralus poreikis riboti pilietybės įgijimo galimybes.
1948 metų Visuotinė žmogaus teisių deklaracija nustatė, kad kiekvienas žmogus turi teisę į pilietybę. Tarptautinė teisė apibrėžia principą, kad kiekviena valstybė gali pati nusistatyti kas yra tos ar kitos šalies pilietis. Kaip teigia R. Brubaker “pilietybė nėra tiesiog sėslumo požymis; tai yra ilgalaikis asmeninis statusas, kurio nesuteikia vien tik pervažiavimas per valstybę ar ilgesnis sėslumas, ir kuris neprarandamas su laikinu ar ilgalaikiu išvykimu. Šiuo požiūriu moderni valstybė yra ne paprasta teritorinė, o narystės organizacija, piliečių asociacija” .
Rašto darbo pagrindinis tikslas – atskleisti kaip šiandien yra suprantama ir reglamentuojama pilietybė Lietuvoje ir kokios yra skausmingiausios ir reikalaujančios tam tikrų teisinių sprendimų Lietuvos Respublikos pilietybės kaip instituto problemos.
Rašant darbą remtąsi įvairia literatūra, kurioje nagrinėjamos pilietybės problemos ir Lietuvos Respublikos norminiais aktais, reglamentuojančiais pilietybę.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4442 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • I. ĮŽANGA
  • II. DĖSTOMOJI DALIS
  • 1. Pilietybės sąvoka.
  • 2. Lietuvos Respublikos pilietybė.
  • 3.1. Lietuvos Respublikos pilietybės teisinis reglamentavimas ir valstybės institucijos tvarkančios pilietybės klausimus.
  • 3.2. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas.
  • 3.3. Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas.
  • 3.4. Dvigubos pilietybės problematika.
  • III. IŠVADOS
  • IV. LITERATŪRA

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Konstitucinis teismas - konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija
Referatas Konstitucinis teismas - konstitucinę priežiūrą vykdanti institucija

Stebint, kaip formuojasi Lietuvos teisė, galima pasakyti, kad tai yra sudėtingas, neretai prieštaringas reiškinys. Siekiant [...]

Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija
Referatas Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra [...]

Pilietybės institutas Lietuvoje
Referatas Pilietybės institutas Lietuvoje

“Pilietybės teisės ir pareigos gali ilgainiui kisti. Tačiau visomis sąlygomis jos yra ne tik viešos [...]

Pilietybes institutas Lietuvoje, jo esmė
Referatas Pilietybes institutas Lietuvoje, jo esmė

Kiekviena šiuolaikinė valstybė turi savo pilietybės institutą. Su piliečio statusu ją sieja tam tikros teisės [...]

 Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją
Referatas Teismų, kaip teįsiminę valdžią vykdančios institucijos, nepriklausomumo samprata pagal LR Konstituciją ir Konstitucinio teismo jurisprudenciją

Nepriklausomumas tai, kai teismų sistema (teisminė valdžia) yra atskirta nuo vyriausybės (vykdomosios valdžios) ir parlamento [...]

Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje

Žmogaus teisės – tai šiuolaikinės valstybės konstitucionalizmo pagrindas. Konstitucijos viena iš pagrindinių funkcijų yra [...]

Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje

Kursinis darbas – tai savaraniškas mokslinis tiriamasis komunikacijos ir informcijos mokslų darbas, skirtas nagrinėti aktualias [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė [...]

Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą
Referatas Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą

Šiuo metu Konstitucija ir įstatymai į Konstitucinį Teismą tiesiogiai kreiptis leidžia tik teismams, Seimui, Seimo [...]

Teisėsaugos institucijų ypatumai Lietuvoje
Kursinis darbas Teisėsaugos institucijų ypatumai Lietuvoje

Su teisėsaugos institucijomis tenka susidurti kiekvienam. Kartais dėl paprasto dokumento gavimo, kartais deja dėl nusikalstamos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos aspektai sietini su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis

Išplitusi konstitucinė justicija, be jokios abejonės, - labiausiai krintąs į akis XX amžiaus antrosios pusės [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka

Tyrimo objektas: Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Rašto darbo tikslas: atskleisti Lietuvos Respublikos [...]

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas
Referatas Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

,,Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo seimas Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas“. Taip teigiama Lietuvos Respublikos Konstitucijos [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.