Valstybių suverenios lygybės principas

10 psl. / 2516 žod.

Ištrauka

Tarptautinės teisės principai – tai vadovaujantis teisės pradas, kurio pagalba atskleidžiama teisės esmė ir parodomos teisės vystymosi kryptys. Teisės principas naudojamas įvairiomis prasmėmis, tačiau dažniausiai terminu „principas“ nusakoma, kad tai yra aukštesnio lygio norma, kad tai yra norma, iš kurios išplaukia konkrečios elgesio taisyklės ir kad principų pagalba gali būti aiškinamos tarptautinės teisės normos.

Remiantis tarptautinės teisės doktrina galima išskirti šiuos pagrindinių tarptautinė teisės principų požymius: 1. Tai visuotinai pripažintos teisės normos, t.y. - jie pripažįstami visose pasaulio tautose ir įtvirtinti Jungtinių Tautų įstatuose; 2. Jie sudaro tarptautinės teisės pagrindą, nes reguliuoja esminius, svarbiausius, aktualiausius tarptautinės teisės klausimus; 3. Tai universalios tarptautinės teisės normos, kadangi galioja visose tarptautinės teisės šakose; 4. Taip pat, dauguma autorių pažymi, kad – tai imperatyvinės, visiems privalomos teisės normos.

Remiantis aptartais požymiais, galima suformuluoti pagrindinių tarptautinės teisės principų savoką. Pagrindiniai tarptautinės teisės principai – tai bendriausios pagal savo pobūdį ir universaliausios pagal veikimo sferą imperatyvios normos, nustatančios valstybių ir kitų tarptautinės teisės subjektų tarpusavio santykių pagrindus.

1970 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Deklaracijoje dėl tarptautinės teisės principų, liečiančių draugiškus valstybių santykius ir jų bendradarbiavimą pagal jungtinių tautų chartiją pabrėžiama, kad: “Aukščiau išdėstyti principai, juos aiškinant ir taikant, yra tarpusavyje susiję ir kiekvienas principas turi būti aiškinamas kitų principų kontekste”[1]. Taigi, galima daryti išvadą, kad pagrindiniai tarptautinės teisės principai sudaro darnią sistemą ir vienas kitam neprieštarauja. Visi šie principai turi būti aiškinami kompleksiškai, sistemiškai, kaip tarpusavyje susiję.

Valstybių suverenios lygygybės principas – vienas pagrindinių, svarbiausių bendrųjų tarptautinės teisės principų. Šis principas svarbus tuo, kad valstybių suverenios lygybės principas laikomas optimalia savybe partnerystės santykiuose ir konstruktyvioje valstybių sąveikoje. Taip pat jis – tarptautinio stabilumo išsaugojimo sąlyga, su kuria nesuderinamas vienpusis lyderiavimas.

Šio darbo tikslas – analizuojant norminę literatūrą bei tarptautinius dokumentus išsiaiškinti vieno iš esminių tarptautinės teisės principų – valstybių suverenios lygybės principo – turinį, esmę, sąveiką su kitais tarptautinės teisės principais bei taikymą valstybių tarpusavio santykiuose.

[1] 1970 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Deklaracija dėl tarptautinės teisės principų, liečiančių draugiškus santykius ir bendradarbiavimą tarp valstybių pagal JT Įstatus. Knygoje Vadapalas, V., Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija. Vilnius: Eugrimas, 2003. P-51.


Turinys

  • Įvadas3
  • Pagrindinių tarptautinės teisės principų šaltiniai4
  • Valstybių suverenios lygybės principo turinys6
  • Suvereniteto ribojimas pagal tarptautinę teisę8
  • Išvados9
  • Naudotos literatūros sąrašas10

Reziumė

Autorius
sintri
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 17, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas

Viešasis administravimas Prezentacija gin27
Estijoje kaip ir Lietuvoje valstybės tarnybos samprata susiaurinta iki asmenų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas. Tik viešojo administravimo specialistai ir profesionalai, turintys administracinių valstybės...

Nacionalizmo vaidmuo Europos valstybių politikoje

Viešasis administravimas Referatas gin27
Nacionalizmas – politinis principas, pagal kurį kiekviena valstybė turi būti tautinė, t. y. vienos tautinės kultūros dominavimas viešajame gyvenime. Į tautinės kultūros sampratą...