Žemės naudojimo teisė

12 psl. / 4610 žod.

Ištrauka

Žemės naudojimo teisė yra savarankiška subjektinė teisė, kuri reiškia, kad privačios arba valstybinės žemės naudotojas gali naudoti žemę ūkinei arba kitokiai veiklai, disponuoti žeme ir gauti iš jos pajamų. Žemės naudojimo teisės subjektu gali būti žemės savininkas arba asmuo, naudojantis ją pagal sutartį.

Žemės naudojimo teisės objektas yra Lietuvos Respublikos žemės fondas, kuris susideda iš tam tikrų kategorijų (rūšių) žemių. Žemė į šias kategorijas (rūšis) skirstoma atsižvelgiant į jos tikslinę naudojimo paskirtį.

Žemės naudojimo teisė įgyvendinama tik nustačius pagrindinę tikslinę jos naudojimo paskirtį. Tai reiškia, kad Žemės įstatymo tvarka, atsižvelgiant į žemės naudojimo tikslą, jos naudingąsias savybes, naudojimo sąlygas, nustatoma tikslinė žemės naudojimo paskirtis, pagal kurią ji turi būti naudojama.

Šio rašto darbo tikslas – analizuojant žemės naudojimo teisę reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei doktriną pateikti žemės naudojimo teisės sampratą ir turinį, aptarti pagrindines žemės savininkų ir naudotojų pareigas bei žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarką, išsiaiškinti specialiosios žemės naudojimo sąlygas bei apžvelgti LR teismų praktiką bylose dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pažeidimų.


Turinys

 • Įvadas3
 • 2. Žemės naudojimo teisės samprata, įgijimas ir turinys.3
 • 3. Pagrindinės žemės savininkų ir naudotojų pareigos.4
 • 4. Žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarka.4
 • 5. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos.7
 • Bendrieji aplinkosaugos reikalavimai naudojant žemę.7
 • Specialiosios žemės, miško ir kitų aplinkos objektų naudojimo ir apsaugos sąlygos.8
 • Specialiosios žemės ūkio paskirties žemės naudojimo sąlygos.9
 • 6. Teismų praktika bylose dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pažeidimų.11
 • 7. Išvados12
 • 8. Literatūros sąrašas12

Reziumė

Autorius
sintri
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 17, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Daiktinė teisė. Valdymo gynimas

Teisė Referatas 2008 m. teraja
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose įtvirtinus privačią nuosavybę ir užtikrinus pagrindines asmens teises ir laisves, atsirado galimybė, o kartu kilo ir būtinumas...

Gyvūnijos naudojimo teisė ir apsauga

Teisė Referatas nujoptvaimat
A. Michejevas teigia, kad gyvūnai sudaro tik nedidelę mūsų planetos biosferos dalį; jų masė neviršija 2% viso, kas gyva. Tačiau jų vaidmuo Žemės...