Darbo situacija Kauno rajone ir mieste 2013-2014 metais

10 psl. / 691 žod.

Ištrauka

Darbo rinka - tai darbo jėgos pardavimo ir pirkimo ekonominių santykių sistema, kurioje formuojasi darbo pasiūla ir paklausa bei jo kaina – darbo užmokestis.

Taip darbo rinka apibūdinama kaip rinkos ekonomikos sudedamoji dalis. Svarbiausi darbo rinkos elementai yra:

 • Darbo pasiūla ir paklausa;
 • Darbo rinkos konjunktūra;
 • Darbo jėgos kaina;
 • Konkurencija;
 • Infrastruktūra.

Šiandieninė visuomenė, atsižvelgdama į darbo rinkos ekonominę, socialinę bei politinę padėtį, darbo rinką skirsto į du tipus, t. y. kvalifikuotą ir nekvalifikuotą. Darbo rinka skirstoma į penkias klasifikacijas:

 • nekvalifikuotas darbas;
 • pusiau kvalifikuotas darbas;
 • kvalifikuotas darbas (amatai);
 • pusiau profesionalus darbas (verslas) ir profesionalus darbas (moksliniai vadovai).

Lietuvos darbo rinkos padėtis per paskutinį dešimtmetį smarkiai kito. Kylantis nedarbo lygis, didėjantis bedarbių skaičius bei kvalifikuotos darbo jėgos stoka tapo skaudžia mūsų krašto problema. Tad panagrinėkime kaip Lietuvos darbo rinkos situacija kito 2013-2014 metais Kauno mieste, bei jo rajone.


Turinys

 • DARBO RINKA
 • LIETUVOS BEDARBIŲ STATISTIKA
 • KAUNO STATISTIKOS DEPARTAMENO DUOMENYS
 • DARBO RINKOS ANALIZĖ
 • NEDARBAS KAUNO REGIONE
 • IŠVADOS
 • INFORMACIJOS ŠALTINIAI

Reziumė

Autorius
kwas01
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 19, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje

Ekonomika Kursinis darbas baltojipuga
Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis darbo užmokestis, siekiant ne tik darbo kokybės gerinimo, bet ir kiekvieno šalies piliečio poreikių patenkinimo...

Lietuvos prekybos balansas 2007-2011 metais

Ekonomika Referatas sejkutea
Norėdami nagrinėti Lietuvos prekybos balansą, visų pirma turėtume trumpai išsiaiškinti kas tai yra prekyba ir prekybos balansas. Pati prekyba, anot lietuviškos laisvosios enciklopedijos,...

Darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita

Ekonomika Referatas detema
Darbas pirmo dešimtmečio pradžios, bet teorinė informacija aktuali ir šiandien. Darbo apmokėjimo vaidmuo labai svarbus motyvuojant darbuotojus dirbti efektyviai ir kokybiškai,...

Gimstamumo įtaka šalies ekonominei situacijai

Ekonomika Referatas 2013 m. sypsenele
Mano pasirinkta kursinio darbo tema „Gimstamumo įtaka šalies ekonominei situacijai“. Šalies ekonominė situacija yra įtakojama įvairių veiksnių: politinių – teisnių, ekonominių, technologinių, socialinių....