Phare programa ir jos poveikio regionų plėtrai vertinimas

11 psl. / 2101 žod.

Ištrauka

Šis darbas yra skirtas PHARE programos aptarimui. Bus kalbama ne tik apie jos įtaką Lietuvai ar kitiems regionams, bet ir atsiradimo ir vystymosi procesą. Bus įsigilinta į paramos gavėjus, kitas programas susijusias su šiio projektu.

Temos aktualumas: ši tema yra aktuali, nes joje yra išdėstyta pagrindiniai ES PHARE programos tikslai ir galimybės tiek Lietuvos atžvilgiu, tiek kitų regionų.

Darbo tikslas: supažindinti su PHARE programos galimybėmis, atskleisti jos naudingą pusę ir svarbiausias programas.

Darbo uždaviniai: 1. Sužinoti PHARE programos susikūrimo aplinkybes.

2. Atskleisti paramos naudingumą.

3. Supažindinti su Pereinamojo laikotarpio svarba.

4. Paramos įsiliejimas į Lietuvą.

5. Žinoti PHARE vertinimą regionų atžvilgiu.

Naudoti tyrimo metodai: darbe bus naudojamas aprašomasis metodas, nes juo galima pateikti svarbią informaciją, procesą.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PHARE PROGRAMA4
 • 1.1. Phare programos atsiradimas4
 • 1.2. Phare paskirtis4
 • 2. PEREINAMASIS LAIKOTARPIS5
 • 2.1. Pereinamojo laikotarpio programos5
 • 2.2. Naujos programos ir investicijos7
 • 3. PHARE PROGRAMOS LIETUVOJE7
 • 4. VERTINIMAS8
 • IŠVADOS10
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS11

Reziumė

Autorius
dvaras007
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 20, 2015
Apimtis
11 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Europos Sąjunga ir jos plėtra

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. -anomis-
Europos Sąjunga (ES), tai dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Europos Sąjunga yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir...

Jaunimo užimtumo programų pristatymas

Viešasis administravimas Prezentacija 2013 m. saulutexxx
Darbo tikslas. Išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo programas ir jų tikslingumą. Darbo uždaviniai:Išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo programas darbo rinkos kontekste, įvertinti jų...

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento veikla

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. deimanttee
Aplinkos ministerija – pagrindinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių panaudojimo, geologijos...

Lietuvos regioninė politika ES kontekste

Viešasis administravimas Diplominis darbas 2012 m. rasa13
Lietuvos regioninė politika ES kontekste, Lietuvos regionų išsivystymas ir jų netolygumai. Baltijos valstybių ekonomikos augimas ES kontekste.

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

Viešasis administravimas Referatas cucumberis
Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar...