Infliacija Lietuvoje ir ES 2011-2014 m.

20 psl. / 6295 žod.

Ištrauka

Infliacija yra aktuali problema šiais laikais: bendrojo kainų lygio pokyčiai veikia visą valstybės ekonomiką. Šiame tyriamajame darbe pateikiami statistiniai Lietuvos ir Europos Sąjungos infliacijos duomenys ir nagrinėjamos aplinkybės, lėmusios tam tikrą bendrojo kainų lygio pokytį. Pirmajame šio rašto darbo skyriuje nagrinėjami teoriniai infliacijos aspektai, tokie kaip infliacijos samprata ir matavimas, infliacijos priežastys ir padariniai. Antrajame šio tyrimo skyriuje pateikiami infliacijos lygio pokyčiai Lietuvoje 2011 – 2014 metais ir analizuojamos tų pokyčių priežastys. Trečiajame skyriuje nagrinėjami infliacijos rodikliai Europos Sąjungoje 2011 – 2014 metais, kartu analizuojant prielaidas, lėmusias tam tikrusbendrojo kainų lygio pokyčius.

Temos aktualumas:Infliacija yra viena iš svarbiausių ir sudėtingiausių šiuolaikinių makroekonomikos problemų: pastovaus kainų lygio palaikymas padeda užtikrinti visos ekonomikos stabilumą. Lietuvaiilgą laiką buvo ypatingai svarbus infliacijos lygis, nes ji siekė prisijungti prie euro zonos ir tenkinti kainų stabilumo kriterijų, kuriame teigiama, jog vidutinė metinė infliacija negali būti daugiau nei 1,5 procentais didesnė už trijų valstybių narių, kuriose kainos yra stabiliausios, infliacijos vidurkį. 2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos Taryba oficialiai pritarė Lietuvos stojimui į euro zoną 2015 m. sausio 1 d.

Temos problematika:Valstybės nevisada gali kontroliuoti savo infliacijos lygį: šiais laikais vis dažniau atskirų šalių bendrasis kainų lygis yra veikiamas išorinių veiksnių, tokių kaip tarptautiniai konfliktai, klimato kaita kitose valstybėse, kitų šalių (ypač JAV) ekonominiai pokyčiai, globalizacijos procesas ir daugelis kitų.

Darbo objektas:Infliacija 2011 – 2014 m.

Darbo tikslas:Ištirti infliacijos lygio pokyčius Lietuvoje ir Europos Sąjungoje 2011 – 2014 m.

Darbo uždaviniai:

1. Apžvelgti infliacijos sampratą, išskirti jos priežastis ir sukeliamus padarinius;

2. Išnagrinėti infliacijos lygiopokyčiusLietuvoje 2011 – 2014 m.;

3. Susipažinti su infliacijos lygio pokyčiais Europos Sąjungoje 2011 – 2014 m.

Darbo metodai:Mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų nagrinėjimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. INFLIACIJOS TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1. Infliacijos atsiradimas, samprata ir matavimas4
 • 1.2. Infliacijos priežastys5
 • 1.3. Infliacijos padariniai5
 • II. INFLIACIJA LIETUVOJE (2011 – 2014)7
 • 2.1. Infliacija Lietuvoje 2011 m.7
 • 2.2. Infliacija Lietuvoje 2012 m.9
 • 2.3. Infliacija Lietuvoje 2013 m.11
 • 2.4. Infliacija Lietuvoje 2014 m.13
 • III. INFLIACIJA EUROPOS SĄJUNGOJE (2011 – 2014)15
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19

Reziumė

Autorius
laurute.2302
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.45
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Lietuvos prekybos balansas 2007-2011 metais

Ekonomika Referatas sejkutea
Norėdami nagrinėti Lietuvos prekybos balansą, visų pirma turėtume trumpai išsiaiškinti kas tai yra prekyba ir prekybos balansas. Pati prekyba, anot lietuviškos laisvosios enciklopedijos,...

Infliacija Lietuvoje 2010-2016 metais

Ekonomika Prezentacija 2016 m. mislytojas
Šis darbas supažindins jus kas yra ta infliacija, pateiks puikių jos pavyzdžių. Sužinosite apie infliaciją Lietuvoje. Šis darbas mano mokykloje buvo įvertintas maksimaliai...