Viešųjų ir privačių organizacijų panašumai ir skirtumai

14 psl. / 3836 žod.

Ištrauka

Viešosios ir privačios organizacijos turi tiek panašumų, tiek skirtumų. Norint išsiaiškinti, kuo panašios ir kuo skiriasi šios organizacijos, reikia išnagrinėti vidinę ir išorinę jų aplinką. Pirmajame šio referato skyriuje supažindinama su pagrindinėmis temos sąvokomis, tokiomis, kaip viešoji ir privati organizacija, viešasis sektorius, viešasis administravimas ir kitos. Antrajame skyriuje nagrinėjami bendrieji viešųjų ir privačių organizacijų panašumai bei aptariama, kaip viešosiose įstaigose pamažu diegiami privačių įmonių vadybos metodai ir kaip dėl viešojo bei privataus sektorių partnerystės atsiradimo tarsi nyksta riba, skirianti viešąsias ir privačias organizacijas. Trečiajame referato skyriuje tiriami pagrindiniai valdžios įstaigų ir privataus verslo skirtumai vidinės ir išorinės organizacijų aplinkos atžvilgiu.

Šiame referate analizuojama autorių, nagrinėjančių viešąsias įstaigas bei viešųjų ir privačių organizacijų skirtumus, literatūra. Pagrindiniai autoriai, kurių literatūra remtasi šiame rašto darbe, yra Alvydas Raipa, Vainius Smalskys bei Malvina Arimavičiūtė.

Temos aktualumas: Šiais laikais, kai diegiamos tokios naujovės, kaip naujoji viešoji vadyba, kuri skatina viešojo ir privataus sektorių panašėjimą, svarbu pažinti viešąsias organizacijas ir suvokti jų išskirtinumą. Tam, kad suvoktume viešųjų įstaigų bruožus, svarbu palyginti jas su privačiomis įmonėmis.

Temos problematika: Šiais laikais kartais gali būti sunku atskirti viešąją organizaciją nuo privačios, nes vis dažniau viešajame sektoriuje diegiami privataus sektoriaus metodai.

Darbo tikslas: Išskirti pagrindinius viešųjų ir privačių organizacijų panašumus ir skirtumus.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti pagrindines temos sąvokas;
 2. Aptarti pagrindinius viešųjų ir privačių organizacijų panašumus bei vis dažniau pasitaikantį valdžios

įstaigų ir privataus verslo bendradarbiavimą;

 1. Susipažinti su ryškiausiais viešųjų ir privačių organizacijų skirtumais.

Darbo objektas: Viešosios ir privačios organizacijos.

Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė, konkrečių organizacijų nagrinėjimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS4
 • II. VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ ORGANIZACIJŲ PANAŠUMAI6
 • 2.1. Bendrieji viešųjų ir privačių organizacijų panašumai6
 • 2.2. Viešųjų ir privačių organizacijų panašėjimas7
 • III. VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ ORGANIZACIJŲ SKIRTUMAI9
 • 3.1. Viešųjų ir privačių organizacijų skirtumai vidinės aplinkos atžvilgiu9
 • 3.2. Viešųjų ir privačių organizacijų skirtumai jas supančios aplinkos atžvilgiu10
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
laurute.2302
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Viešųjų organizacijų administravimas

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. ausrytuuukas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, atsakinga už savivaldos teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais. Administracija turi viešojo juridinio asmens statusą, sąskaitų bankuose, antspaudą...