Žinių valdymas: pagrindinės sąvokos ir procesas

17 psl. / 5012 žod.

Ištrauka

Žinių valdymas itin dažna tema šiomis dienomis. Gebėjimas tinkamai valdyti savo darbuotojų turimą informaciją garantuoja įmonei sėkmę. Pirmajame šio rašto darbo skyriuje supažindinama su žinių bei žinių valdymo sampratomis, nagrinėjama žinių valdymo svarba šiuolaikinėje organizacijoje bei besimokančios įmonės idėja. Antrajame skyriuje tiriamas žinių tikslų išsikėlimo procesas, kuris nustato kryptingą žinių valdymo veiklą; taip pat nagrinėjami šeši pagrindiniai žinių valdymo procesai: žinių identifikavimas, įgijimas, plėtojimas, platinimas, panaudojimas ir išsaugojimas.

Šiame rašto darbe analizuojama autorių, tiriančių sėkmingo žinių valdymo sąlygas, literatūra. Pagrindiniai autoriai, kuriais remtąsi šiame referate, yra Algimantas Sakalas, Gilbertas Probstas, Dalia Vidickienė bei Marytė Maciulevičiūtė.

Temos aktualumas: XXI amžiuje vis dažniau steigiamos žinių valdymo grupės, įmonių vadovai jau neretai pabrėžia nematerialaus organizacijos turto reikšmę ateičiai, rengiami seminarai žinių vadybos tema, vis daugėja įmonių, besinaudojančių verslo konsultantų paslaugomis. Norėdamos išlikti konkurencingomis šiuolaikiniame pasaulyje organizacijos privalo išmokti valdyti savo žinias. Daugelis įmonių, sugebančių valdyti savo intelektualinį kapitalą, pasiekia geresnius darbo rezultatus, didesnį pelną.

Temos problematika: Žinių valdymas labai svarbus šiuolaikinėms įmonėms, tačiau daugelis jų vis dar neturi sėkmingai idiegtų žinių valdymo projektų. Žinių vadybos sąvoka dar nauja, todėl nemažai organizacijų vis dar nesugeba tinkamai įgyvendinti procesų, susijusių su svarbios informacijos rinkimu, kaupimu ir panaudojimu.

Darbo tikslas: Apžvelgti žinių valdymo procesą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti žinių ir žinių valdymo sampratą;
 2. Nustatyti žinių valdymo svarbą šiuolaikinėje organizacijoje;
 3. Susipažinti su besimokančios įmonės idėja;
 4. Išnagrinėti žinių valdymo procesus organizacijoje.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. ŽINIŲ VALDYMO SĄVOKOS IR SVARBA ORGANIZACIJOJE4
 • 1.1. Žinių samprata4
 • 1.2. Žinių vadybos samprata ir svarba šiuolaikinėje organizacijoje5
 • 1.3. Besimokančios įmonės idėja7
 • II. ŽINIŲ VALDYMO PROCESAI8
 • 2.1. Žinių tikslų nustatymas8
 • 2.2. Žinių identifikavimas10
 • 2.3. Žinių įgijimas ir plėtojimas11
 • 2.4. Dalijimasis žiniomis13
 • 2.5. Žinių naudojimas ir išsaugojimas14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
laurute.2302
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Konfliktų valdymo pagrindai ir derybos pagrindai

Vadyba Prezentacija dianaba
Konfliktu vadinamas mažiausiai dviejų dalyvių arba konflikto šalių sąveikos procesas, socialinė situacija, kurioje konflikto šalys suvokia nesuderinamumą, interesų išsiskyrimą ir yra įsitikinusios, kad...

Projektų valdymo pagrindai

Vadyba Prezentacija 2013 m. rasa13
Projektas – tai sistema, apimanti tikslus, kuriems realizuoti sukuriami objektai, diegiami technologiniai procesai, numatomi reikalingi ištekliai, sprendimai ir priemonės jiems įgyvendinti;