Socialiniai mokslai / Pedagogika

Šeimos ir teisės problemos LDK

0 atsiliepimų
Autorius:

Istorijos tema Lietuvoje pastaraisiais dešimtmečiais kaip niekada anksčiau yra tapusi aktualiu diskusijų objektu. Turima galvoje ne tai, kad pati Lietuvos tautos praeitis buvo gana sudėtinga, o tai, kad atsiranda skirtingų ir kartais sunkiai suderinamų požiūrių ir interpretacijų.

Istorijos tyrimai ir praeities suvokimas yra glaudžiai susiję su dabartimi ir su tapatybe. Šių dienų istorikai mėgina persvarstyti skirtingų socialinių grupių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos (LDK) visuomenės galias, teises (ar beteisiškumą).

1990 m. atkurta Lietuvos valstybė antrą kartą savo Konstitucijoje yra įtvirtinta kaip nepriklausoma demokratinė respublika, kurios aukščiausioji valdžia priklauso tautai. Tauta šią valdžią vykdo per Seimą, Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę, Teismą. Šios Konstitucijos nuostatos Lietuvos valstybingumą įtvirtino pagal visuotinai pripažintą, vertinamą kaip pažangų, atitinkantį nūdienos visuomenės raidos teisinės valstybės modelį. Tačiau šio modelio ištakos - ir LDK kurtas valstybingumas.

Nepriklausomos Lietuvos naujoje istorijos kultūroje atgimė savas didysis pasakojimas: lietuviai savo nacionalinę savimonę ėmė puoselėti per savo kančių istoriją, kurioje LDK laikotarpis – svarbi valstybingumo idėjos atsiradimo, iškilimo ir vėliau lietuvių tautos nusilpimo epocha. (Potašenko, 2009).

Senosios Lietuvos valstybingumas, o vėliau ir istorija, paremta LDK egzistavimu daugiau nei penkis šimtmečius (XIII a. viduryje – XVIII a. pabaigoje). Su šiuo laikotarpiu siejama daug susiformavusių tradicijų, nuostatų. Būtent tai ir iššaukia kontraversiškus vertinimus, kurie, mokslininkų nuomone, turėtų patvirtinti arba paneigti kai kuriuos istorijos momentus. Tai liečia ir LDK socialinį gyvenimą – šeimos teisę, požiūrį į moteris ir vaikus, globą, santuoką, paveldėjimą ir pan.

LDK šeimos teisė šiuolaikiniuose moksliniuose darbuose dažniausia yra vertinama remiantis Lietuvos statutais (1529, 1566, 1588 m.). Lietuvos statutai – kaip teisės paminklas formaliai ir gana išsamiai atskleidžia LDK teisinę sistemą, teisės mokslo lygmenį ir tuo požiūriu vertintini bendrajame Vakarų Europos teisės raidos kontekste, nes čia slypi jų ištakos ir jie yra šios teisinės kultūros paveldas. (Andriulis, 2003)

Įvairios mažumos, atokesni regionai, kai kurios elito moterys, vaikai, didikų ir valstiečių kasdienybė, jausmai (pvz., Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija), skirtingas gyvenimo būdas ir net gyvūnai (pvz., katės) vaizduojami (tiksliau prikeliami iš užmaršties) ir reprezentuojami modernesniame lietuviškajame didžiajame naratyve[1] – LDK istorijos tyrimuose, o kartu – tai taip pat svarbu – neatsiejami ir nuo šių dienų lietuviškos tikrovės. Įvairialypis ir daugiakultūris požiūris į LDK istoriją leidžia ir kitiems žmonėms bei jų grupėms (ne tik lietuviams) šių dienų Lietuvoje pamatyti savo praeitį ir didžiuotis ja arba kritiškai ją įvertinti. Didieji naratyvai apibrėžiami kaip dramatiški lengvai papasakojami pasakojimai, tačiau pateikiantys ilgalaikės raidos linijas ir ideologinę žinią su konkrečiomis veikimo nuorodomis, sujungia mokslinius tyrinėjimus su visuomenės istorinės sąmonės vaizdiniais, apeliuodami į emocijas, jie tarnauja kolektyvinio identiteto kūrimui. (Bumblauskas, 2010).

Šiame referate bus nagrinėjama viena iš privatinės teisės šakų – šeimos teisė. Ji yra genetiškai, kaip ir pati šeima susijusi su beveik visais Lietuvos Statutų teisinėmis šakomis – baudžiamąja, administracine, civiline, taip pat teismo procesu. Šeimos teisė kadaise ir LDK privačiuose santykiuose tapo vienu iš būdų išsaugoti šeimoje dvasines, materialines vertybes ir jas paveldėjimo būdu perduoti savo palikuonims. Šeima buvo tarsi visų politinių, ekonominių, socialinių santykių reguliavimo centras, kartu taip pat ir atspindys. 

Darbo objektas: šeimos ir teisės problemos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Tikslas ir uždaviniai:

 1. Išnagrinėti Lietuvos Statutų ir kitų teisinių, literatūrinių šaltinių informaciją apie LDK šeimos institutą, santuokos sudarymą, turtinius santykius.
 2. Tyrinėjant LDK gyvavimo laikotarpį, atskleisti tuo metu vyravusias šeimos ir teisės problemas.

Darbo metodai: mokslinės literatūros, istorinių, internetinių šaltinių analizė.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11064 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALSTYBINGUMO BEI TEISĖS RAIDOS ASPEKTAI4
 • 2. ŠEIMOS IR TEISĖS PROBLEMOS LDK7
 • 2.1. Santuokos sudarymo sąlygos8
 • 2.1.1. Vyro ir moters santuokinis amžius8
 • 2.1.2. Reikalavimai dėl sutuoktinių valios buvimo. Psichikos būsenos įtakos aspektai10
 • 2.1.3. Susituokiančiųjų artimųjų galimų kliūčių santuokai sudaryti įvertinimas12
 • 2.1.4. Našlystė ir nauja santuoka13
 • 2.1.5. Reikalavimai dėl susituokiančiųjų giminystės ir svainystės14
 • 2.1.6. Santuokos pakartotinumo atvejai15
 • 2.1.7. Religinė priklausomybė sudarant santuoką16
 • 2.1.8. Santuoka su svetimšaliais ir kitatikiais18
 • 2.2. Sutuoktinių asmeniniai santykiai18
 • 2.2.1. Luominė priklausomybė, kaip esminė sutuoktinių asmeninių santykių
 • sąlyga19
 • 2.2.2. Sutuoktinių turto įteisinimo įtakojimas asmeniniams santykiams21
 • 2.2.3. Santuokinės ištikimybės aspektai. Smurtas šeimoje22
 • 2.2.4. Santuokos nutraukimas ir santuokos negaliojimas23
 • 2.2.5. Tėvų ir vaikų asmeniniai bei turtiniai santykiai25
 • 2.2.6. Globos teisiniai aspektai29
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė
Diplominis darbas Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su [...]

Probleminės šeimos vaiko psichosocialinės situacijos: savijautos mokykloje ypatumai
Kursinis darbas Probleminės šeimos vaiko psichosocialinės situacijos: savijautos mokykloje ypatumai

Šeimos Lietuvoje padėtis ir jos raidos tendencijos yra šiandien nepavydėtinos. Tai liudija šie duomenys ir [...]

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai
Referatas Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų [...]

Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje
Referatas Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje

Šeima – viena didžiausių visuomenės vertybių, tačiau šiandieninės tendencijos rodo, jog derinant šeimos ir darbo [...]

Moksleivių pareigos pagal LR teisės norminius aktus ir jų įgyvendinimo problemos
Referatas Moksleivių pareigos pagal LR teisės norminius aktus ir jų įgyvendinimo problemos

Mokykla, be abejo ne tik mokymo įstaiga, joje vyksta savas gyvenimas, kuriame vis aktyviau dalyvauja [...]

Savigynos teisės problematika: Izraelio – Hezbollah konfliktas
Referatas Savigynos teisės problematika: Izraelio – Hezbollah konfliktas

  Jėgos ir grasinimo jėga nenaudojimo principas įtvirtintas Jungtinių Tautų Chartijoje, kurio laikytis privalo visos valstybės [...]

Teisės praktika teisme
Praktikos ataskaita Teisės praktika teisme

Atlikdama praktiką Vilniaus miesto 1-ajeme apylinkės teisme turėjau galimybę iš arčiau susipažinti su nepriklausoma Lietuvos [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo [...]

Šeimos problematika 20a. pradžios moterų rašytojų kūryboje
Rašinys Šeimos problematika 20a. pradžios moterų rašytojų kūryboje

Kas yra šeima? 20a. pradžios moterys rašytojos ir jų gyvenimas. 20 amžiaus pradžia, moteris suvokiama [...]

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas
Paruoštukė Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas

Dėstytojo Šulijos ruošti egzamino klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Šeimos sociologinė biografija
Tyrimas Šeimos sociologinė biografija

Darbe analizuojama šeimos sociologinės perspektyvos.

Teises egzamino bilietai
Konspektas Teises egzamino bilietai

Atsakymai į klausimus: Paaiškinkite sąvokas "apgaulė" ir "piktnaudžiavimas pasitikėjimu". Paaiškinkite nešaunamojo ginklo sampratą. Ką [...]