Teršalų kieko, išmesto į atmosferą, analizė ir prognozė

31 psl. / 2786 žod.

Ištrauka

Aplinkosauga yra viena aktualiausių šių dienų tema. Aplinkosaugos politikos prioritetai oro kokybės srityje neatsiejami nuo Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų, t. y. pagrindinių ūkio šakų poveikio aplinkai bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, pasaulio klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija numato tobulinti aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo sistemą, siekiant užtikrinti nekenksmingą žmonių sveikatai ir ekosistemoms oro kokybę visoje šalies teritorijoje.

Atmosferos oro tarša yra viena iš šių dienų pagrindinių aplinkosaugos problemų. Aplinkos apsaugos organizacijos siekia sumažinti oro taršą, diegia apsaugos priemones. Yra nustatomos didžiausios leistinos teršalų normos. Oro tarša kenkia ne tik žmogaus sveikatai, bet ir visiems gyviems organizmams. Kenksmingos medžiagos į žmogaus organizmą patenka per kvėpavimo takus, odą. Poveikis priklauso nuo cheminės sudėties, tirpumo, koncentracijos, žmogaus sveikatos ir individualių savybių. Todėl teršalų kiekio išmesto į atmosferą tema yra labai aktuali šių dienų žmogui, kadangi nuo to prikaluso gyvenimo kokybė. Kuo daugiau žmogus teršia aplinką, tuo labiau kenkia savo sveikatai, aplinkai ir visiems gyviesiems organizmams. Todėl yra privaloma rūpintis atmosferos švara bei stengtis kuo amžiau ją teršti. .

Darbo tikslas: Pateikti teršalų kiekio išmesto į atmosferą analizę ir prognozę.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti teršalų kiekį, išmestą į atmosferą;
 2. Pateikti teršalų kiekio išmesto į atmosferą prognozę.

Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • ĮVADAS
 • 1. Teršalų išmetimas į atmosferą
 • 2. Vidutinis į atmosferą išmetamų teršalų kiekis
 • 3. Teršalų procentinė dalis
 • 4. Teršalų kiekis, tenkantis vienam gyventojui
 • 5. Koordinacijos santykinis dydis
 • 6. Teršalų kiekis, tenkantis vienam kvadratiniam kilometrui
 • 7. Išmetamų į atmosferą teršalų kiekio pokyčiai
 • 8. Teršalų kiekybinio požymio variacijos rodikliai
 • 8.1. Variacijos užmojis
 • 8.2. Vidutinis tiesinis nuokrypis
 • 8.3. Dispersija
 • 8.4. Vidutinis kvadratinis nuokrypis
 • 8.5. Variacijos laipsnis
 • 9. Teršalų absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas)
 • 10. Teršalų didėjimo (mažėjimo) tempai
 • 11. Teršalų kiekio padidėjimo (sumažėjimo) tempai
 • 12. Teršalų vidutinis dinamikos eilutės lygis
 • 13. Teršalų vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas)
 • 14. Teršalų vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas
 • 15. Teršalų vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas
 • 16. Teršalų, išmetamų į atmosferą, prognozė
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas

Reziumė

Autorius
darbai123
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 13, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Polimerinių atliekų plovimo metodai ir įrenginiai

Ekologija Prezentacija mokslasšviesa
qKas yra polimerinių atliekų plovimas? qKodėl reikia plauti atliekas? qPolimerinių atliekų mišinių plovimas qPlastikinių plėvelių plovimas qPE-HD butelių plovimas qPET butelių plovimas qKomunalinių...