Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Etinių principų valstybės tarnyboje samprata

0 atsiliepimų
Autorius:

Viešojo administravimo valdymo sąlygos ir uždaviniai reikalauja dėmesio ne tik politiniams, bet ir etiniams, profesinėms principams ir valdymo normoms. Jų ignoravimas arba neteisingas taikymas daro neįmanomu valdžios, valstybės ir visuomenės civilizuotą bendradarbiavimą. Valdymo etika – nauja mokslo šaka, kurios pagrindą sudaro daug amžių taikoma socialinė praktika, valdymo praktika. Viešojo administravimo etika priskiriama prie naujų profesinių sričių. Profesinių etinių normų ir standartų kūrimas ir taikymas skirtas efektyvesniam problemų sprendimui profesinėje veikloje. Šiuolaikinės vadybos principai nuolat pabrėžia ir akcentuoja moralinę veiklos pusę. Pastaruoju metu ir viešajame valdyme etiniai veiklos principai užima svarbią vietą. Moralė - yra vienas iš žmogaus elgesio visuomenėje reguliavimo būdų, ypatinga socialinės sąmonės forma ir visuomeninių santykių rūšis. Moralę sudaro principų ir taisyklių, reglamentuojančių santykius tarp žmonių, remiantis priimtų visuomenėje gėrio ir blogio, teisingas ir neteisingas, vertas ir nevertas sąvokų supratimo, sistema. Moralės bruožas yra tai, kad ji reguliuoja žmonių elgesį ir savimonę visose gyvenimo srityse (gamybinė veikla, buitis, šeimos ir kiti tarpusavio santykiai). Moralė taip pat taikoma tarpgrupinėse ir tarpvalstybinėse santykiuose. Moralės principai turi visuomeninę reikšmę,  kultūros santykių pagrindą, sukurtą per ilgą istorinės raidos procesą. Etikos standartų taikymo tikslas - užtikrinti piliečių pasitikėjimą valdžios institucijomis, skatinti valstybės politikų ir tarnautojų sąžiningumą ir jų veiklos skaidrumą, apibrėžtumą ir efektyvumą. Šio darbo objektas: etiniai principai valstybės tarnyboje. Darbo tikslas susipažinti su etinių principų valstybės tarnyboje samprata.

Darbo tipas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ETINIŲ PRINCIPŲ VALSTYBĖS TARNYBOJE SAMPRATA4
  • 1.1 Moralės ir etikos santykis4
  • 1.2 Moralumo kriterijai, vertinimų įvairovė ir dorovinis vertybės.5
  • 1.3 Etikos objektas, funkcijos, metodai, struktūra.6
  • 1.4 Viešojo administravimo etinis pagrindas7
  • 1.5 Etikos svarba viešajame administravime8
  • 1.6 Profesinės atsakomybės samprata10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė
Prezentacija Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė

Teisė - valstybės nustatytų, visiems privalomų, formaliai apibrėžtų elgesio taisyklių (arba normų) visuomeniniams santykiams reguliuoti [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Valstybės samprata, elementai ir požymiai.  Valstybės funkcijos, suverenitetas
Referatas Valstybės samprata, elementai ir požymiai. Valstybės funkcijos, suverenitetas

Valstybė, tai tam tikroje konkrečioje teritorijoje gyvuojanti politinė organizacija, turinti nuolatinę valdžią, nuolatinius gyventojus, apibrėžtą [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Valstybės samprata
Referatas Valstybės samprata

Valstybė yra pagrindinis politinės sistemos institutas, jos ekonominė ir socialinė struktūra. Valstybė - tai įvairių [...]

Valstybės formos samprata ir jų įvairovė
Kursinis darbas Valstybės formos samprata ir jų įvairovė

Susidūrus su valstybės formos samprata kaip tokios samprata, pirmiausia iškyla aibė klausimų, ir tai yra [...]

Valstybės imuniteto nuo vykdymo veiksmų samprata
Referatas Valstybės imuniteto nuo vykdymo veiksmų samprata

„Valstybės, suprasdamos, kad kad tokios privilegijos ir imunitetai suteikiami ne atskirų asmenų poreikiams tenkinti, bet [...]

Teisės principų samprata
Referatas Teisės principų samprata

Nagrinėjant teisės principus, siekiant nuoseklumo, pradėti nuo tiriamo reiškinio sampratos analizės. Šioje dalyje susisteminamos lietuvių [...]

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai
Referatas Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų [...]

Socialinės problemos. Gerovės valstybės samprata
Prezentacija Socialinės problemos. Gerovės valstybės samprata

Žvelgiant į socialines problemas plačiąja prasme, jų pasaulyje galima būtų suskaičiuoti labai daug - apleisti [...]

Valstybės samprata
Referatas Valstybės samprata

Valstybė yra pagrindinis politinės sistemos institutas, jos ekonominė ir socialinė struktūra. Valstybė - tai įvairių [...]

Rungimosi principo samprata baudžiamajame procese
Kursinis darbas Rungimosi principo samprata baudžiamajame procese

Besivystant baudžiamojo proceso teorijai bei praktikai, vystantis visuomeniniams – teisiniams santykiams, vis dažniau iškyla poreikis [...]

Valstybės samprata, elementai ir požymiai.  Valstybės funkcijos, suverenitetas.
Referatas Valstybės samprata, elementai ir požymiai. Valstybės funkcijos, suverenitetas.

Valstybė, tai tam tikroje konkrečioje teritorijoje gyvuojanti politinė organizacija, turinti nuolatinę valdžią, nuolatinius gyventojus, apibrėžtą [...]

Priėmimas į valstybės tarnybą
Referatas Priėmimas į valstybės tarnybą

Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja [...]

Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba
Referatas Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba

    Visuomenės sveikata – tai fizinė ir dvasinė gerovė. Gera visuomenės sveikata yra valstybės stabilumo [...]