Etinių principų valstybės tarnyboje samprata

13 psl. / žod.

Ištrauka

Viešojo administravimo valdymo sąlygos ir uždaviniai reikalauja dėmesio ne tik politiniams, bet ir etiniams, profesinėms principams ir valdymo normoms. Jų ignoravimas arba neteisingas taikymas daro neįmanomu valdžios, valstybės ir visuomenės civilizuotą bendradarbiavimą. Valdymo etika – nauja mokslo šaka, kurios pagrindą sudaro daug amžių taikoma socialinė praktika, valdymo praktika. Viešojo administravimo etika priskiriama prie naujų profesinių sričių. Profesinių etinių normų ir standartų kūrimas ir taikymas skirtas efektyvesniam problemų sprendimui profesinėje veikloje. Šiuolaikinės vadybos principai nuolat pabrėžia ir akcentuoja moralinę veiklos pusę. Pastaruoju metu ir viešajame valdyme etiniai veiklos principai užima svarbią vietą. Moralė - yra vienas iš žmogaus elgesio visuomenėje reguliavimo būdų, ypatinga socialinės sąmonės forma ir visuomeninių santykių rūšis. Moralę sudaro principų ir taisyklių, reglamentuojančių santykius tarp žmonių, remiantis priimtų visuomenėje gėrio ir blogio, teisingas ir neteisingas, vertas ir nevertas sąvokų supratimo, sistema. Moralės bruožas yra tai, kad ji reguliuoja žmonių elgesį ir savimonę visose gyvenimo srityse (gamybinė veikla, buitis, šeimos ir kiti tarpusavio santykiai). Moralė taip pat taikoma tarpgrupinėse ir tarpvalstybinėse santykiuose. Moralės principai turi visuomeninę reikšmę, kultūros santykių pagrindą, sukurtą per ilgą istorinės raidos procesą. Etikos standartų taikymo tikslas - užtikrinti piliečių pasitikėjimą valdžios institucijomis, skatinti valstybės politikų ir tarnautojų sąžiningumą ir jų veiklos skaidrumą, apibrėžtumą ir efektyvumą. Šio darbo objektas: etiniai principai valstybės tarnyboje. Darbo tikslas susipažinti su etinių principų valstybės tarnyboje samprata.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ETINIŲ PRINCIPŲ VALSTYBĖS TARNYBOJE SAMPRATA4
  • 1.1 Moralės ir etikos santykis4
  • 1.2 Moralumo kriterijai, vertinimų įvairovė ir dorovinis vertybės.5
  • 1.3 Etikos objektas, funkcijos, metodai, struktūra.6
  • 1.4 Viešojo administravimo etinis pagrindas7
  • 1.5 Etikos svarba viešajame administravime8
  • 1.6 Profesinės atsakomybės samprata10

Reziumė

Autorius
valentina
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 16, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai