Asmenybės socializacija. Konflikto analizė

11 psl. / 2054 žod.

Ištrauka

Kiekvieno iš mūsų asmenybė yra skirtinga. Norėdami išsiaiškinti kas mes esame turime pasinerti į ieškojimo gelmes. Kiekvienos asmenybės ugdymas prasideda nuo jo šeimos, t. y., nuo to, kaip jis yra auklėjamas, kaip į jo asmeninius poreikius atsižvelgia tėvai ir t. t. Perimdamas kultūros vertybes žmogus tampa visuomenės nariu - socializuojasi. Nes tik būdamas visuomenės nariu jis gali tapti visateisiu ir atsakingu valstybės piliečiu. Šią temą pasirinkau, nes nuo pat senovės laikų iki šių dienų asmenybės raida, jos ugdymas yra aktuali tema. Dauguma įžymių žmonių vis bandė išsiaiškinti asmenybės raidą, ir kiekvieno iš jų teorija skirtinga. Asmenybė kiekvieno žmogaus yra skirtinga, ir priklausomai nuo to kaip žmogus ugdomas, galima spėlioti, koks bus to žmogaus bendravimas. Taigi kas yra Asmenybė? Ir kas gi yra Socializacija? Nors asmenybės apibrėžimų yra įvairių, bene plačiausiai vartojamas Gordono Allporto pasiūlytas asmenybės apibrėžimas: asmenybė yra dinaminė žmogaus psichfizinių sistemų organizacija, sukurianti tam tikras konkrečiam žmogui būdingas elgesio, mąstymo ir jausmų tendencijas. Socializacija- socialinės patirties perėmimas ir aktyvus atgaminimas individo veiklos ir bendravimo procese, individo tapimas visuomeniniu žmogumi, socialine būtybe. Asmenybės socializacija- tai ilgas procesas, kai individas virsta asmenybe palaipsniui, įsijungdamas į grupes, užmegzdamas santykius su kitais grupės nariais ir priimdamas grupėse susidariusias vertybių ir vertybinių orientacijų sistemas. Asmenybės socializacija vyskta visa žmogaus gyvenimą ir kiekvieno iš mūsų ji yra skirtinga.

Darbo tikslas: Panagrinėti asmenybės socializacijos raidą,

Uždaviniai: Ištirti asmenybės ir socializacijos sąvokas,apibūdinti asmenybės požymius, išanalizuoti pagrindinius socializaciją įtakojančius veiksnius.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ASMENYBĖ4
  • 1.1 ASMENYBĖ. KAS JI YRA?4
  • 1.2 ASMENYBĖS POŽYMIAI IR STRUKTŪRA4
  • 2. SOCIALIZACIJA6
  • 3. ASMENYBĖS SOCIALIZACIJA7
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10
  • KONFLIKTO ANALIZĖ11

Reziumė

Autorius
dovile1990
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 19, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Konfliktinės situacijos analizė

Psichologija Referatas teraja
Savo darbovietėje jau dirbu 16 metų ir didelių konfliktų niekada lyg ir nebuvo. Iš prigimties nesu konfliktiškas žmogus, bet prieš pora metų patekau...

Tarpasmeninio konflikto analizė

Psichologija Referatas 2015 m. emilė270
Temos aktualumas. Konfliktas – tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai arba išgyvenimai....

Karlo Gustavo Jungo asmenybės teorijos analizė

Psichologija Referatas 2015 m. egidija95
Jungas apibrėžė asmenybę kaip sudėtingą ir darnią vienodai išvystytų priešybių visumą. Galima teigti, jog autorius savo darbuose labiau akcentavo brandžios asmenybės sąvoką. K....

Alfredo Adlerio asmenybės teorijos analizė

Psichologija Referatas 2017 m. baltidrugeliai
VDU SMF psichologijos savarankiškas darbas tema ,,Alfredo Adlerio asmenybės teorijos analizė". Joje apžvelgiama A. Adlerio, žymaus psichiatro- psichologo, teorija ir darbai.

Konflikto analizė

Psichologija Referatas 2016 m. studijos
Bendravimo psichologijos rašto darbas - konflikto analizė. Darbą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Gautas pažymys yra 9.

C. G. Jungo asmenybės teorijos analizė

Psichologija Referatas aistėz
Šiame darbe analizuosiu C. G. Jungo analitinės psichologijos teoriją. Jo teorija ypatingą dėmesį skiria žmogaus pasąmonei ir jos funkcionavimui. Pasąmonėje glūdi kompleksai, kurie...