Europos Sąjungos kultūros politika.

11 psl. / 2578 žod.

Ištrauka

Įvadas

Kultūra yra svarbi visuomenės gyvenimo dalis, jos integralumo garantas. Ji yra susijusi su svarbiausiais valstybės raidos prioritetais – žinių visuomenės plėtra, nacionalinio saugumo užtikrinimu, darniu valstybės ūkio vystymu užtikrinant nacionalinių, tarp jų ir kultūrinių, išteklių tausojimą[1].

Valstybė, įgyvendindama kultūros politiką, steigia įvairaus statuso kultūros įstaigas (nacionalinius, valstybinius teatrus, bibliotekas, viešąsias įstaigas ir kt.) ir finansuoja jų veiklą. Svarbi priemonė, siekiant nustatytų valstybinių kultūros tikslų, yra dalinis kultūros projektų finansavimas, kai valstybė, būdama „užsakove“ iš dalies finansuoja kultūros projektus, taip skatindama kultūros įgyvendinime dalyvauti privataus sektoriaus subjektus ir pavienius menininkus siekiant aktyvesnės organizacijų ir menininkų veiklos, jų dalyvavimo visuomenės gyvenime, tarptautinių ryšių plėtojimo, meno renginių įvairovės ir sklaidos, kūrybinės galios stiprinimo, meno kūrėjų užimtumo didinimo.

Kadangi Europa nėra tik viena valstybė, tai didelės apimties ir reikšmingumo valstybių sąjunga – ji didžiuojasi savo kultūrine įvairove. Kiekvienos šalies ar regiono kalba, literatūra, teatras, vaizduojamasis menas, architektūra, amatininkystė, kinas, radijo ir televizijos laidos yra ir bendro Europos kultūrinio paveldo dalis. Europos Sąjunga siekia saugoti ir remti šią kultūrų įvairovę bei sudaryti geresnes sąlygas visiems ja naudotis [1].

Darbo objektas: Europos Sąjungos kultūros politika.

Darbo tikslas: išanalizuoti Europos Sąjungos kultūros politikos sampratą.

Uždaviniai:

 • ü Išanalizuoti Europos Sąjungos kultūros politikos sampratą ir jos esminius aspektus;
 • ü Aptarti kultūrinį-bendradarbiavimą Europos Sąjungoje;
 • ü Išanalizuoti organizacijų bei institucijų daromą įtaką Europos Sąjungos kultūros valdymui.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė;
 2. Dokumentų analizė;
 3. Internetinės medžiagos analizė ir sisteminimas.

Darbo struktūra:

Darbą sudaro įvadas, 2 dėstymo skyriai bei išvados. Pabaigoje pateikiamas naudotų literatūros šaltinių sąrašas

[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-11 nutarimas Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“.


Turinys

 • Įvadas2
 • 1 Europos Sąjungos kultūros politikos samprata3
 • 1.1 Kultūros programos4
 • 1.2 Kalbų dovana5
 • 2 Kultūrinis-politinis bendradarbiavimas Europos Sąjungoje6
 • 2.1 Organizacijų įtaka Europos Sąjungos kultūros valdymui7
 • 2.2 Institucijų įtaka kultūros valdymui8
 • Išvados10
 • Literatūra11

Reziumė

Autorius
laurauske
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 24, 2015
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos tikslai ir uždaviniai

Viešasis administravimas Referatas frokana
Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 27 Europos šalių partnerystė. Kartu šios šalys užima didžiąją žemyno dalį. ES buvo sukurta po Antrojo...

Europos Sąjunga ir jos plėtra

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. -anomis-
Europos Sąjunga (ES), tai dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Europos Sąjunga yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir...

Europos Sąjungos institucijos

Viešasis administravimas Prezentacija 2014 m. paulevit
Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 28 Europos šalių partnerystė. Jos narės – suverenios valstybės sujungusios savo suverenias galias esminėse val

Europos Sąjungos struktūriniai fondai

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. laurauske
Referatas, skirtas Europos Sąjungos valdymo sistemų dalykui, apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus. Šiame darbe nuodugniai, tačiau sistemingai apžvelgiami esminiai ES Struktūrinių fondų aspektai,...