Ar moteris yra „kitas“ Europos kultūroje?

7 psl. / 2694 žod.

Ištrauka

Pradėdama norėčiau pacituoti Frydrichą Nyčę, teigusį štai ką: „Moteriškė, kuo labiau ji moteriškė, rankomis kojomis ginasi nuo teisių apskritai: juk natūrali dalykų padėtis, amžinasis lyčių karas suteikia jai geroką pirmenybę.“ Išties būtų galima nepaliaujamai diskutuoti apie prigimtinius bei visuomenės įsisąmonintus lyčių skirtumus ar bandyti išsiaiškinti šio amžinojo karo, kaip kad tai vadina filosofas, priežastis, tačiau šios esė tikslas – apžvelgti, kaip kito moters padėtis bėgant amžiams, ar vis dar išliko atskirtis tarp moters ir vyro šiuolaikinio europiečio sąmonėje bei ar taip vadinama silpnoji lytis tebėra „kitas“ Europos kultūroje, o visų svarbiausia – išsiaiškinti, kaip kito moters sąmonė ir ar „kitas“ nėra tik XXI a. „atradimas“, kurio moteriai visiškai nereikia. Esė remiamasi šiais straipsniais bei veikalais: Z. Medišauskienė „Namų angelas sargas: moters vieta Lietuvos visuomenėje XIX a. pirmojoje pusėje“[1], Moterų padėtis Viduramžiais[2], Lyčių lygybė[3], A. Vosyliūtė „Moteris ir erdvė: tapatumo paieškos“[4], J. Laukis „Moteris ir jos vieta žmonijoje“[5], A. Žvinklienė „Moters kelias į akademiją: istorija ir praeitis“[6], C. Larrington „Women and writing in medieval Europe“[7], M. L. Arnot, Cornelie Usborne „Gender and crime in modern Europe“[8], H. Lange „Higher education of women in Europe“[9], S. Paletschek, B. Pietrow „Women‘s emancipation movements in the nineteenth century“[10] bei A. B. Mulder – Bakker „Women and Learning in Medieval Europe 1200-1550“[11].

[1] Medišauskienė Z. Namų angelas sargas: moters vieta Lietuvos visuomenėje XIXa. pirmojoje pusėje [žiūrėta 2014m. gruodžio 21d.]. Prieiga per internetą: <http://www.lsc.vu.lt/assets/leidiniai/index806b.html?show_content_id=632>

[2] Moterų padėtis Viduramžiais [žiūrėta 2014m. gruodžio 21d.]. Prieiga per internetą: <http://www.viduramziueuropa.lt/2010/12/28/moters-padetis-viduramziais>

[3] Lyčių lygybė [žiūrėta 2014m. gruodžio 21d.]. Prieiga per internetą: <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_lt.htm>

[4] Vosyliūtė A. Moteris ir erdvė: tapatumo paieškos. In: Lyčių studijos ir tyrimai, 2006, 2, p. 103-110

[5] Laukis J. Moteris ir jos vieta žmonijoje. In: Chicago: Turtu ir spauda „Lietuvos“, 1908, 19p

[6] Žvinklienė A. Moters kelias į akademiją: istorija ir dabartis. In: Sociologija, 2003, 1, p. 50-70

[7] Larrington C. Women and Writing in Medieval Europe. London, 2005, 283p.

[8] Arnot M. L., Usborne C. Gender and Crime in Modern Europe. London, 1999, 288p.

[9] Lange H., Klemm L. R. Higher Education of Women in Europe. In: Science, 1890, 16, p.318

[10] Paletschek S., Pietrow- Ennker B. Women‘s Emancipation Movements in the Nineteenth Century. California, 2004, 428p.

[11] Mulder-Bakker A.B. Women and Learning in Medieval Europe 1200-1550. Turnhout, 2004, 204p.


Reziumė

Autorius
salvete
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 25, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Moters vaidmuo šiuolaikinėje šeimoje

Sociologija Referatas 2013 m. studentas3
Moteris, kaip ir vyras priklauso demografinei gyventojų grupei. Moters lytį lemia harmoniniai, anatomoniai ir fiziologiniai veiksniai, daugelis socialinių aplinkybių ir įstatymų fiksuota lytis...

Alkoholio vartojimo kultūra

Sociologija Referatas 2010 m. roolas
Žodis kultūra kildinamas iš lotyniško veiksmažodžio colere (apgyvendinti, lavinti, gerbti). Iš esmės, kultūra apima žmonių veiklą: skirtingos teorijos pateikiančios kultūros apibrėžimus paprastai nurodo...

Bendravimo kultūra

Sociologija Referatas 2013 m. gugis
Referatas apie bendravimo kultūrą, socialinio suvokimo ypatumus. Tvarkingas, pateikiamas turinys, išvados bei literatūros sąrašas.

Moters įvaizdis visuomenėje ir karjeros galimybės

Sociologija Rašinys 2014 m. sapin70
Puikiai įvertintas rašinys apie moters įvaizdį visuomenėje ir karjeros galimybes. Rašytas universitete per papildomas sociologijos paskaitas skirtas ne sociologijos, o kitų dalykų bakalauro...