Darbuotojų motyvavimas

12 psl. / 2456 žod.

Ištrauka

Iš senovės žinoma, kad apgalvotai paveikus žmones, galima pasiekti savo tikslus. Norėdami įgyvendinti savo sprendimus, taip turi daryti vadovai, tam panaudodami motyvavimo principus. Motyvavimas yra savęs ir kitų raginimas veikti asmens ar organizacijos naudai bei sudarymas tokių sąlygų, kada žmogus nori veikti ir aktyviai veikia asmens organizacijos naudai. Siekiant gerų rezultatų vadyboje, būtina suprasti žmonių elgseną ir pasinaudoti jų elgesiu. Viena seniausių motyvavimo teorijų yra “meduolio ir bizūno” politika. Tuo buvo siekiam paklusnumo, nuolankumo vadovams, o vykdytojai taip darė, neturėdami kitos išeities ir siekdami išgyventi. Šį motyvavimo būdą derinant su darbo specializacija ir kooperavimu, žymiai padidėjo darbo našumas, pagerėjo žmonių gyvenimas, o vadovai ilgainiui pradėjo suprasti, kad paprastas meduolis ne visada skatina žmogų uoliau dirbti. Todėl buvo ieškoma naujų motyvavimo problemos sprendimų.

Šio darbo tikslas susipažinti su literatūroje pateikta informacija motyvavimo tema, taipogi ją išanalizuoti ir perteikti. Pabandysiu sulyginti teorija su realybe esančia pasirinktoje įmonėje. Teorinėje dalyje labiausiai remsiuosi B.Neverauskas „Vadybos pagrindai “ 2001m bei A. Šeibokienė, „Vadybos Pagrindai“ 2002 m. knygomis. Taip pat ir internetu, ten radau trūkstamos informacijos apie savo firma.


Turinys

 • Įžanga3
 • Teorinė dalis4
 • Motyvavimas4
 • Motyvacijos modelis4
 • Pasitenkinimo darbų motyvavimo teorijos5
 • O.U.Maslov’as5
 • D. Maklelandas5
 • F. Gercbergeras6
 • Elgesio reguliavimo teorijos6
 • Vilčių6
 • Teisingumo7
 • Porterio-Laulerio7
 • Motyvavimas ir kompensavimas7
 • Praktinė dalis8
 • Fiziologiniai poreikiai8
 • Saugumo ir ateities garantijų poreikiai8
 • Socialiniai poreikiai9
 • Pagarbos poreikiai9
 • Noras parodyti savo galimybes10
 • Išvados11
 • Literatūra:12

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 31, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų motyvavimas įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. darbaidarbeliai
Vaԁybos bei valԁymo teoretikai ir kiti specialistai yra pažymėję, jog orgaոizacijos tikslų ոe-įmaոoma pasiekti be ilgalaikio orgaոizacijos ոarių pasiaukojimo. Įmoոių vaԁovų bei saviոiո¬kų...

Darbuotojų motyvavimo principai

Vadyba Kursinis darbas vaivulis
Motyvacijos teorijos susiformavo XIX-XX amžiaus sandūroje. Motyvacijos teorijos mėgina paaiškinti, kokių tikslų siekia individai, kokias veiklos alternatyvas jie mato, kokie yra jų poreikiai....

Darbuotojų motyvavimo priemonės

Vadyba Diplominis darbas 2015 m. rožė
Dipominis darbas apie darbuotojų motyvavimo priemones bei jų priemonių vertinimą. Praktinėje dalyje buvo nustatyta, kokios priemonės taikomos X įmonėje, atlikus responedentų apklausą. Darbas...

Darbuotojų motyvavimo priemonės įmonėje

Vadyba Diplominis darbas 2018 m. dzastyna
Temos aktualumas. Dabаrtinės konkurencijos sąlygomis didesnių gаlimybių išlikti turi tos organizаcijos, kuriose dirbа derаmai motyvuoti, atsаkingi ir tinkаmos kvаlifikаcijos dаrbuotojai. Mаnoma, kаd bet...

Darbuotojų motyvavimas organizacijoje

Vadyba Referatas 2019 m. dulevičiūtė
Referatas apie darbuotojų motyvavimą organizacijoje. Jame rasite motyvavimo teorijos pradininkus, motyvavimo priemones ir būdus, bei darbuotojų motyvavimą konkrečioje organizacijoje.

Darbuotojų motyvavimas organizacijoje

Vadyba Referatas 2019 m. nerce123456789@gmail.com
Darbo tikslas – išanalizuoti darbuotojų motyvavimo sistemą. Pagrindiniai darbo uždaviniai: išanalizuoti darbuotojų motyvavimo teoriją; apžvelgti darbuotojų motyvavimo priemones; aptarti motyvavimo sistemos kūrimą...