Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Nemokamas maitinimas mokyklose

0 atsiliepimų
Autorius:

Vaikai – tai visuomenės dalis, kuri yra ypač pažeidžiama, nes negali savęs aprūpinti ir apsisaugoti nuo nepritekliaus. Jungtinių tautų vaiko teisių deklaracijoje teigiama, kad „visuomenės ir valdžios organų pareiga - ypač rūpintis vaikais, neturinčiais šeimos, ir vaikais, neturinčiais pakankamai pragyvenimo lėšų“. (Jungtinių tautų vaiko teisių deklaracija) Remdamiesi šiuo deklaracijos principu galime daryti išvadą, kad tėvams nesugebant tinkamai aprūpinti savo vaiko, tai turi padėti padaryti valstybė. Viena iš valstybės funkcijų – pasirūpinti, kad vaikai iš nepasiturinčių ir socialinės rizikos šeimų gautų tinkamą, visavertį maitinimą. Ši funkcija yra atliekama mokyklose, kur, naudojant kvazi rinką, pasitelkus rinkos tipo mechanizmą – krepšelius – mokiniai, atitinkantys įstatymo numatytus reikalavimus, gauna nemokamą maitinimą, kuris dažnai yra vienintelė galimybė jiems pavalgyti. Šios problemos aktualumą taip pat įrodo ir tai, kad moksleivių nemokamam maitinimui kasmet skiriama apie 60 mln. litų valstybės biudžeto lėšų.

Darbo tikslas – išnagrinėti esamą nemokamo maitinimo mokyklose institucinį politinį vaizdą bei sukurti alternatyvą, kuri užtikrintų efektyvesnį problemos sprendimą, sumažintų diskriminaciją, suteiktų didesnę pasirinkimo laisvę bei garantuotų kokybišką paslaugos gavimą.

Uždaviniai:

 • Išanalizuoti esamo nemokamo maitinimo valdymo ir VSO struktūrą;
 • Išsiaiškinti apie pilietinės visuomenės dalyvavimą nemokamo maitinimo teikimo procese;
 • Aptarti, kokia yra užimtumo struktūra nemokamame maitinime;
 • Sukurti norimos politikos nemokamame maitinime vaizdą.
Darbo tipas:
Apimtis:
1839 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. Esamos politikos analizė4
 • 1.1 Valdymas4
 • 1.2 Viešojo sektoriaus organizacijos4
 • 1.3 Pilietinės visuomenės dalyvavimas6
 • 1.4 Užimtieji6
 • 2. Norimos politikos vaizdas7
 • 2.1 Valdymas7
 • 2.2 Viešojo sektoriaus organizacijos7
 • 2.3 Pilietinės visuomenės dalyvavimas8
 • 2.4 Užimtieji8
 • 3. Išvados9
 • 4. Lieteratūros sąrašas10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Maitinimo organizavimo Lietuvos mokyklose teisinis reglamentavimas
Prezentacija Maitinimo organizavimo Lietuvos mokyklose teisinis reglamentavimas

Išnagrinėti mokykloje tiekiamo maitinimo organizavimo teisinio reglamentavimo ypatumus ir juos įsisavinti per pavyzdį.   [...]

Alytaus Volungės pagrindinė mokykla
Praktikos ataskaita Alytaus Volungės pagrindinė mokykla

Praktiką atlikau Alytaus Volungės vidurinėje mokykloje. Institucijos apibūdinimas: 1984 m. įkurta 10-oji vidurinė mokykla.

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje
Diplominis darbas Pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis reiškinių ir žmogaus sukurtų materialių bei intelektualių vertybių padeda kurti progresyvią visuomenę [...]

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Viduriniojo mokyklinio amžiaus vaikų dietinio maitinimo pagrindai
Referatas Viduriniojo mokyklinio amžiaus vaikų dietinio maitinimo pagrindai

Senovės mąstytojai teigė, kad mityba – sveikatos, grožio, energijos ir žvalumo šaltinis. Jei žmogaus mityba [...]

Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Lietuvos mokyklų realybė XXI-ojo amžiaus mokyklos vizijose ir misijose
Diplominis darbas Lietuvos mokyklų realybė XXI-ojo amžiaus mokyklos vizijose ir misijose

XXI-asis amžius iškelia visuomenei didžiulius iššūkius, kuriuos reikia atliepti, siekiant efektyvios [...]

Patyčios mokyklose
Prezentacija Patyčios mokyklose

Trumpa prezentacija apie patyčias mokykloje.

Mokytojų bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba kaimo mokyklose
Diplominis darbas Mokytojų bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba kaimo mokyklose

Problemos aktualumas. Mes gyvename atviroje, demokratinėje visuomenėje, kurioje ypač dabar esame stipriai susaistyti su kitais [...]

Straipsnio „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?“ recenzija
Referatas Straipsnio „Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?“ recenzija

Ar tikrai  visuomenė yra tolerantiška "kitokiems" vaikams? Ar viešosios erdvės pakankamai pritaikytos jiems visapusiškai dalyvauti [...]