Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.

23 psl. / 4998 žod.

Ištrauka

Valstybės finansai yra labai svarbi visos šalies finansinės sistemos sfera. Jų tikslas – aprūpinti valstybę piniginėmis lėšomis, kad jie galėtų vykdyti savo ekonomines, socialines ir politines funkcijas. Valstybės finansų ekonominė esmė – tai nacionalinių pajamų vertės paskirstymo ir perskirstymo piniginiai santykiai, kurie yra susiję su valstybės ir jai priklausančių įmonių finansinių išteklių formavimu ir su valstybinių lėšų panaudojimui išplėstinės gamybos išlaidoms padengti, visuomenės narių socialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti, šalies gynybai ir valdymui užtikrinti.

Valstybės finansų piniginių santykių subjektai yra valstybė ir jos valdžios struktūros: įmonės, organizacijos, įstaigos bei piliečiai. Valstybės finansų turinį sudaro atskiros grandys, kurių kiekviena vykdo specifines funkcijas. Į valstybinių finansų sudėtį įeina valstybės valdomi biudžetai, t. y. valstybės pajamų ir išlaidų sąmata, nebiudžetiniai fondai, valstybinis kreditas, valstybės įmonių finansai.

Bendroms funkcijoms atlikti valstybė formuoja centrinį biudžetą. Jo ištekliai yra skiriami finansuoti valstybinėms programoms, susijusioms su valstybinių funkcijų vykdymu, taip pat ginkluotųjų pajėgų, valstybės institucijų išlaikymui. Valstybei centrinio biudžeto formavimas turi didžiulės reikšmės visos šalies mastu įgyvendinant ekonominius ir socialinius uždavinius. Centrinis biudžetas užtikrina prioritetines valstybines priemones ekonomikai stabilizuoti, socialinei sferai plėtoti bei vykdyti anksčiau sudarytoms sutartims, pasienio apsaugai, armijai išlaikyti.

Biudžetas – tai sąmata, pagal kurią išlaidos turi atitikti laukiamas pajamas. Per biudžetą valstybė turi galimybę sukoncentruoti savo rankose didžiulius išteklius svarbiausioms ekonominėms ir socialinėms problemoms spręsti. Savo esme valstybės biudžetas – tai biudžetiniai santykiai su juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurie susidaro perskirstant nacionalines pajamas. Biudžetiniai santykiai yra finansinių santykių dalis. Specifinis biudžetinių santykių požymis – centralizuoto piniginių lėšų fondo formavimas ir panaudojimas siekiant patenkinti valstybės poreikius.


Turinys

 • Lentelių sąrašas:
 • 1lentelė. LR biudžetą sudarančios pajamos.10
 • 2 lentelė. 2014 metų planuojamo nacionalinio biudžeto pagrindiniai mokesčiai12
 • 3 lentelė. Valstybės biudžeto pajamų vykdymas 2008-2012 metais (be ES paramos)12
 • 4 lentelė. Pajamų struktūra valstybės biudžeto pajamose.13
 • 5 lentelė. Valstybės biudžeto išlaidos 209-2013 metais15
 • 6 lentelė. LR valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas.17
 • 7 lentelė. 2008 – 2013 metų biudžeto deficitas18
 • Paveikslėlių sąrašas:
 • 1pav. Mokestinių ir nemokestinių įplaukų surinkimas 2008 – 2012 metais.11
 • 2 pav. ES ir kitų užsienio šalių parama13
 • 3 pav. Pagrindinių mokesčių dinamika 2008-2012 metais.14

Reziumė

Autorius
mukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 10, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių pardavimas

Finansai Referatas 2013 m. bastarda
Valstybė, kaip politinė visuomenės organizacija, tam, kad galėtų įgyvendinti visuomenės jai pavestas funkcijas, turi gauti pajamų minėtų funkcijų vykdymui finansuoti. Ne visada valstybės...