Ekonomika ir verslas / Finansai

Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas.

0 atsiliepimų
Autorius:

Valstybės finansai yra labai svarbi visos šalies finansinės sistemos sfera. Jų tikslas – aprūpinti valstybę piniginėmis lėšomis, kad jie galėtų vykdyti savo ekonomines, socialines ir politines funkcijas. Valstybės finansų ekonominė esmė – tai nacionalinių pajamų vertės paskirstymo ir perskirstymo piniginiai santykiai, kurie yra susiję su valstybės ir jai priklausančių įmonių finansinių išteklių formavimu ir su valstybinių lėšų panaudojimui išplėstinės gamybos išlaidoms padengti, visuomenės narių socialiniams ir kultūriniams poreikiams tenkinti, šalies gynybai ir valdymui užtikrinti.

Valstybės finansų piniginių santykių subjektai yra valstybė ir jos valdžios struktūros: įmonės, organizacijos, įstaigos bei piliečiai. Valstybės finansų turinį sudaro atskiros grandys, kurių kiekviena vykdo specifines funkcijas. Į valstybinių finansų sudėtį įeina valstybės valdomi biudžetai, t. y. valstybės pajamų ir išlaidų sąmata, nebiudžetiniai fondai, valstybinis kreditas, valstybės įmonių finansai.

Bendroms funkcijoms atlikti valstybė formuoja centrinį biudžetą. Jo ištekliai yra skiriami finansuoti valstybinėms programoms, susijusioms su valstybinių funkcijų vykdymu, taip pat ginkluotųjų pajėgų, valstybės institucijų išlaikymui. Valstybei centrinio biudžeto formavimas turi didžiulės reikšmės visos šalies mastu įgyvendinant ekonominius ir socialinius uždavinius. Centrinis biudžetas užtikrina prioritetines valstybines priemones ekonomikai stabilizuoti, socialinei sferai plėtoti bei vykdyti anksčiau sudarytoms sutartims, pasienio apsaugai, armijai išlaikyti.

Biudžetas – tai sąmata, pagal kurią išlaidos turi atitikti laukiamas pajamas. Per biudžetą valstybė turi galimybę sukoncentruoti savo rankose didžiulius išteklius svarbiausioms ekonominėms ir socialinėms problemoms spręsti. Savo esme valstybės biudžetas – tai biudžetiniai santykiai su juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurie susidaro perskirstant nacionalines pajamas. Biudžetiniai santykiai yra finansinių santykių dalis. Specifinis biudžetinių santykių požymis – centralizuoto piniginių lėšų fondo formavimas ir panaudojimas siekiant patenkinti valstybės poreikius.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4998 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Lentelių sąrašas:
 • 1lentelė. LR biudžetą sudarančios pajamos.10
 • 2 lentelė. 2014 metų planuojamo nacionalinio biudžeto pagrindiniai mokesčiai12
 • 3 lentelė. Valstybės biudžeto pajamų vykdymas 2008-2012 metais (be ES paramos)12
 • 4 lentelė. Pajamų struktūra valstybės biudžeto pajamose.13
 • 5 lentelė. Valstybės biudžeto išlaidos 209-2013 metais15
 • 6 lentelė. LR valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas.17
 • 7 lentelė. 2008 – 2013 metų biudžeto deficitas18
 • Paveikslėlių sąrašas:
 • 1pav. Mokestinių ir nemokestinių įplaukų surinkimas 2008 – 2012 metais.11
 • 2 pav. ES ir kitų užsienio šalių parama13
 • 3 pav. Pagrindinių mokesčių dinamika 2008-2012 metais.14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos biudžeto sudarymas ir vykdymas

     Temos aktualumas: Visų pasaulio valstybių politika remiasi finansiniais ištekliais. Tam, kad valstybė būtų finansiniu [...]

LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Referatas LR valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinis draudimas yra privalomas kiekvienam nuolatiniam Lietuvos Respublikos gyventojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ar individualiai.

Įmonės biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė
Diplominis darbas Įmonės biudžetų sudarymas bei jų vykdymo kontrolė

Temos naujumas. Iš esmės įmonių biudžetų klausimais Lietuvoje tyrimų atlikta nebuvo. Bendrus bruožus [...]

Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos
Referatas Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos

Mano referato tema „Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymas, vykdymas ir analizė bei biudžeto problemos 2012 [...]

LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė
Referatas LR privalomojo sveikatos draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo analizė

Nei vienas šalies gyventojas nėra apsaugotas nuo visų ligų ar kitų fizinių, materialinių ir moralinių [...]

Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas
Kursinis darbas Valstybinio socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas

Socialinio draudimo sistema Lietuvoje remiasi fundamentaliais universalumo bei asmenų solidarumo principais, kai dirbantys žmonės, mokėdami [...]

Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas
Tyrimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas

               Statistika – tai metodologinis taikomasis mokslas, tiriantis skaitmeninių duomenų rinkimo, sisteminimo, analizės ir interpretacijos [...]

Lietuvos Respublikos biudžeto politika
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos biudžeto politika

Valstybės biudžetas – tai tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas.  Lietuvos Respublikos vyriausybės kompetencija [...]

Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas
Kursinis darbas Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas

Tyrimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto turinį sudarantys komponentai, biudžeto vykdymo procesas, jo [...]

Kėdainių konservų fabriko pagrindinio biudžeto sudarymas
Referatas Kėdainių konservų fabriko pagrindinio biudžeto sudarymas

Mūsų pasirinkta darbo tema – „Kėdainių konservų fabriko Pagrindinio biudžeto sudarymas“. Ši tema aktuali, kadangi [...]

Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas
Referatas Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas

Temos aktualumas. Makroekonominių rodiklių analizė yra svarbi, nes parodo, kokia yra valstybės ekonominė situacija. Jeigu [...]

Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinė apskaita yra viena iš svarbiausių ūkio subjekto vidaus rezervų atskleidimo priemonių. Ji padeda ūkio [...]

Gamybinės įmonės biudžeto sudarymas
Referatas Gamybinės įmonės biudžeto sudarymas

Temos naujumas ir aktualumas. Kiekvienas įmonės vadovas nori ir tikisi, kad jos veikla, teikiamos paslaugos [...]

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas
Referatas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymas ir tobulinimas

Socialinio draudimo įstatyminę bazę sudaro daugelis jį reglamentuojančių įstatymų bei nutarimų. Jie skelbiami “Valstybės žiniose” [...]

Biudžetai (tikslai, funkcijos, sudarymo principai, etapai)
Referatas Biudžetai (tikslai, funkcijos, sudarymo principai, etapai)

Kiekviena šiuolaikinė įmonė, siekdama sėkmingai dirbti rinkoje, planuoja savo veiklą: numato būsimąsias veiklos kryptis, planuoja [...]