Konceptualioji globalaus marketingo esmė

25 psl. / 2158 žod.

Ištrauka

Šio darbo tikslas yra mokslinės literatūros analizės ir sintezės metodais atskleisti globalaus marketingo esmę, aptariant šio reiškinio atsiradimo sąlygas ir veiksnius.

Darbo tikslui pasiekti yra keliami šie uždaviniai:

 • Apibūdinti tarptautinio marketingo esmę, pagrindinius uždavinius ir etapus;
 • Visapusiškai atskleisti globalaus marketingo sąvoką ir globalizacijos reiškinį;
 • Išdėstyti, kaip ir kokie marketingo sprendimai yra priimami, įmonėms veikiant globaliose rinkose.

Referatą sudaro trys dalys. Pirmoji darbo dalis skirta apžvelgti, kaip pasaulio rinkų globalizacijos tendencijos veikia tradicinį požiūrį į marketingą ir sudaro sąlygas globalaus marketingo susiformavimui. Taip pat pateikiami labiausiai paplitę globalaus marketingo sąvokos apibrėžimai.

Antroji šio darbo dalis aptaria globalizacijos reiškinį, jo vystymosi priežastis ir svarbiausius veiksnius. Apibūdinami šio proceso pasekoje susidariusių globalių rinkų ypatumai.

Trečioji referato dalis skirta įmonių, veikiančių globaliose rinkose, priimamų sprendimų nagrinėjimui. Ypatingas dėmesys skiriamas segmentavimui ir marketingo komplekso globalėjimo tendencijoms apibūdinti. Pateikiamos tyrimo apie Lietuvos įmonių veiklą globaliose rinkose išvados.

Darbas yra aktualus ir savo nagrinėjama tema ir tomis problemomis, kurias jis tiria arba aiškinasi. Jis yra naujas savo teorinių ir faktinių duomenų, pavyzdžių išdėstymu ir apibendrinimu.

Darbo apimtis – 25 lapų. Jo sudėtyje – 4 iliustracijos. Rašant darbą daugiausiai remtasi mokslinėmis publikacijomis užsienio marketingo žurnaluose bei internetiniais literatūros šaltiniais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TARPTAUTINIO MARKETINGO PLĖTRA. GLOBALUS MARKETINGAS4
 • 1.1. Tarptautinio marketingo plėtra4
 • 1.2. Globalus marketingas7
 • 2. GLOBALIZACIJA IR JOS VEIKSNIAI11
 • 2.1. Globalizacijos sąvoka11
 • 2.2. Globalizacijos veiksniai ir jų klasifikavimas12
 • 2.3. Globalios rinkos14
 • 3. MARKETINGO SPRENDIMAI GLOBALIOJE RINKOJE16
 • 3.1. Segmentavimas globalioje rinkoje16
 • 3.2. Marketingo komplekso globalizacija19
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 11, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Marketingo strategija AB “Kauno dujotiekio statyba”

Rinkodara Diplominis darbas donatak
Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei...

Marketingo pasiruošimas egzaminui

Rinkodara Konspektas 2017 m. norgaile
Konspektas pateiktas klausimų ir atsakymu tipu, kurie skirti gerai pasiruošti egzaminui ir supažindina su pagrindiniais marketingo klausimais