Konceptualioji globalaus marketingo esmė

25 psl. / 2158 žod.

Ištrauka

Šio darbo tikslas yra mokslinės literatūros analizės ir sintezės metodais atskleisti globalaus marketingo esmę, aptariant šio reiškinio atsiradimo sąlygas ir veiksnius.

Darbo tikslui pasiekti yra keliami šie uždaviniai:

 • Apibūdinti tarptautinio marketingo esmę, pagrindinius uždavinius ir etapus;
 • Visapusiškai atskleisti globalaus marketingo sąvoką ir globalizacijos reiškinį;
 • Išdėstyti, kaip ir kokie marketingo sprendimai yra priimami, įmonėms veikiant globaliose rinkose.

Referatą sudaro trys dalys. Pirmoji darbo dalis skirta apžvelgti, kaip pasaulio rinkų globalizacijos tendencijos veikia tradicinį požiūrį į marketingą ir sudaro sąlygas globalaus marketingo susiformavimui. Taip pat pateikiami labiausiai paplitę globalaus marketingo sąvokos apibrėžimai.

Antroji šio darbo dalis aptaria globalizacijos reiškinį, jo vystymosi priežastis ir svarbiausius veiksnius. Apibūdinami šio proceso pasekoje susidariusių globalių rinkų ypatumai.

Trečioji referato dalis skirta įmonių, veikiančių globaliose rinkose, priimamų sprendimų nagrinėjimui. Ypatingas dėmesys skiriamas segmentavimui ir marketingo komplekso globalėjimo tendencijoms apibūdinti. Pateikiamos tyrimo apie Lietuvos įmonių veiklą globaliose rinkose išvados.

Darbas yra aktualus ir savo nagrinėjama tema ir tomis problemomis, kurias jis tiria arba aiškinasi. Jis yra naujas savo teorinių ir faktinių duomenų, pavyzdžių išdėstymu ir apibendrinimu.

Darbo apimtis – 25 lapų. Jo sudėtyje – 4 iliustracijos. Rašant darbą daugiausiai remtasi mokslinėmis publikacijomis užsienio marketingo žurnaluose bei internetiniais literatūros šaltiniais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TARPTAUTINIO MARKETINGO PLĖTRA. GLOBALUS MARKETINGAS4
 • 1.1. Tarptautinio marketingo plėtra4
 • 1.2. Globalus marketingas7
 • 2. GLOBALIZACIJA IR JOS VEIKSNIAI11
 • 2.1. Globalizacijos sąvoka11
 • 2.2. Globalizacijos veiksniai ir jų klasifikavimas12
 • 2.3. Globalios rinkos14
 • 3. MARKETINGO SPRENDIMAI GLOBALIOJE RINKOJE16
 • 3.1. Segmentavimas globalioje rinkoje16
 • 3.2. Marketingo komplekso globalizacija19
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€2.08
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 11, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Grožio salono "Studija Plius" marketingo planas

Rinkodara Referatas 2015 m. aistyyk
XXI a. tobulėjant technologijoms vis labiau klesti ir verslas, susijęs su grožio paslaugų teikimu. Dėl šios priežasties nusprendžiau atidaryti grožio saloną „Studija plius“...

AB "Kaišiadorių paukštynas" marketingo tyrimas

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. guoba
Marketingo tyrimai - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimasir interpretavimas.Marketingo tyrimų svarbiausioji funkcija yra teikti marketingo sprendimų priėmimui reikalingą informaciją.Atliekant marketingo...