Ekonomika ir verslas / Ekonomika

ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui

0 atsiliepimų
Autorius:

Nors Europos Sąjunga yra viena turtingiausių pasaulio dalių, tarp atskirų jos regionų yra labai ryškių vidinių skirtumų, susijusių su pajamomis ir galimybėmis. 2004 m. gegužės mėn. į ES įstojus dešimčiai naujų valstybių narių, kurių pajamos yra kur kas mažesnės už ES vidurkį, šie skirtumai dar labiau padidėjo. „Vykdant regioninę politiką, turtingi regionai pasidalija dalimi savo išteklių su skurdesniais. Tai yra ir finansinio solidarumo priemonė, ir galinga ekonominės integracijos jėga“[1]. Taigi, pagrindinis ES regioninės politikos tikslas – sumažinti įvairių ES valstybių regionų ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus bei skatinti jų plėtrą.

ES regioninę politiką formuoja ir prižiūri administraciniai instrumentai, iš kurių pagrindiniai yra Europos Komisija, Taryba ir Parlamentas, o konsultacinis patariamasis instrumentas – Regionų komitetas. Finansiniai instrumentai skirsto finansines lėšas atskiriems probleminiams ES valstybių (ir valstybių kandidačių) regionams.

Rašant referatą ieškosime atsakymo į klausimą: kokia yra ES regioninės politikos įtaka verslui, jo plėtrai.

Referato tikslas – ES regioninės politikos, jos instrumentų analizė bei įtakos verslui atskleidimas.

Pagrindiniai uždaviniai:

 1. Apibrėžti kas yra regioninė politika.
 2. Apžvelgti pagrindines regioninės politikos teorijas.
 3. Nustatyti pagrindinius regioninės politikos tikslus bei pagrindinius principus.
 4. Nustatyti kokie yra ES regioninės politikos administraciniai bei finansiniai instrumentai ir jų poveikis verslui.
 5. Įvertinti lėšų perskirstymo mechanizmą.
 6. Nustatyti naujus ES regioninės politikos instrumentus, jų atsiradimo priežastis ir lėšų perskirstymo pokyčius.
 7. Įvertinti verslo perspektyvas Lietuvoje.

Tyrimo objektas – ES regioninė politika, jos instrumentai ir vykdoma veikla.

Naudojami šaltiniai -LR institucijų (Ūkio ir Finansų ministerijų, Europos Komiteto, Statistikos departamento), ES institucijų (Europos Komisijos, Europos Parlamento, Regionų komiteto, ES Tarybos) duomenys bei atliktos analizės, mokslo tiriamieji darbai. Europos Sąjungos reglamentai, Lietuvos ir užsienio mokslininkų straipsniai ir mokomosios medžiagos, statistiniai Struktūrinių fondų duomenys ir kiti šaltiniai.

Pirmojo skyriaus, teoriškai pagrindžiančio regioninę politiką, jos sampratą, teorijas, tikslus ir pagrindinius principus, autorė yra I.Ananenkaitė.

B.Laurinėnaitė apžvelgs kaip praktiškai įgyvendinama ES regioninė politika: iš kokių dalių susideda, kokie yra įgyvendinimo instrumentai, lėšų perskirstymo mechanizmas bei regioninės politikos instrumentų poveikis verslui 2000 – 2006 metais.

O.Kopančukova įvertins naujus ES regioninės politikos instrumentus, programavimo ir lėšų perskirstymo pokyčius 2007 – 2013 metais bei apžvelgs verslo perspektyvas Lietuvoje.

[1]Europos veiklos sričių apžvalga. Regioninė politika. Prieiga per internetą: <http://europa.eu/pol/reg/overview_lt.htm>

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. REGIONINĖS POLITIKOS TEORINIS PAGRINDIMAS5
 • 1.1. Regioninės politikos samprata5
 • 1.2. Regioninės politikos teorijos7
 • 1.3. ES regioninės politikos tikslai ir pagrindiniai principai10
 • 2. ES REGIONINĖS POLITIKOS PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS13
 • 2.1. 2000-2006 m. ES regioninės politikos sudėtinės dalys bei jų apibūdinimai.13
 • 2.2. 2000-2006 m. ES regioninės politikos įgyvendinimo instrumentai14
 • 2.3. Lėšų perskirstymo mechanizmas21
 • 2.4. ES regioninės politikos instrumentų poveikis verslui 2000-2006 m.26
 • 3. ES REGIONINĖS POLITIKOS INSTRUMENTAI 2007 – 2013 METAIS31
 • 3.1. Nauji ES regioninės politikos instrumentai ir jų atsiradimo priežastys31
 • 3.2. Programavimo ir lėšų perskirstymo pokyčiai34
 • 3.3. Verslo plėtros perspektyvos Lietuvoje35
 • IŠVADOS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS41
 • PRIEDAI45

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui
Prezentacija ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui

ES regioninė politika įgyvendinama pagal tam tikrą ciklą. Regioninė politika Europos Sąjungos (ES) kontekste suprantama [...]

Es šalių - narių tarpusavio prekybos politika ir jos įtaka Lietuvos prekybai su ES narėmis
Kursinis darbas Es šalių - narių tarpusavio prekybos politika ir jos įtaka Lietuvos prekybai su ES narėmis

Lietuva yra maža atviros ekonomikos šalis, kurios ekonomikai didelę įtaką turi užsienio prekyba. Lietuvai tapus [...]

Pagrindinių makroekonominių reiškinių įtaka verslo įmonės finansams
Referatas Pagrindinių makroekonominių reiškinių įtaka verslo įmonės finansams

Verslo aplinka, dėl vis didėjančios daugybės nacionalinių, tarptautinių ir kai kurių užsienio valstybių veiksnių įtakos [...]

Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai
Referatas Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai

Aktualumas ir problematika. Įmonės finansinė strategija apibūdina įvairius santykius tarp rinkos subjektų finansinėje srityje ir [...]

Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai atvejo analizė: the whin chat deal
Referatas Verslo finansavimo modeliai ir instrumentai atvejo analizė: the whin chat deal

Atvejo pristatymas ir problema Tarptautinė farmacijos įmonė „Scaupplc“, kuri buvo viena iš saugiausių investuotojams, pastaruoju metu [...]

Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui
Tyrimas Europos Sąjungos biudžeto politikos įtaka Lietuvos biudžetui

Krizės bei pokriziniu laikotarpiu Lietuvoje įpatingai didelę svarbą įgavo biudžeto klausimas. Kaip jis surenkamas, kaip [...]

Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje
Referatas Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje

Temos aktualumas. Globalizacijos reiškiniai yra aktyviai diskutuojami ne tik mokslininkų, bet ir visuomenės, o globalizacijos [...]

Apmokestinimo įtaka verslo subjektų veiklos rezultatams
Kursinis darbas Apmokestinimo įtaka verslo subjektų veiklos rezultatams

Lietuvos Respublikos įmonės, įstaigos bei organizacijos, fiziniai asmenys, remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, privalo [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]

ES plėtros ir Europos kaiminystės politikos įtaka demokratizacijai: Serbijos ir Gruzijos atvejai
Diplominis darbas ES plėtros ir Europos kaiminystės politikos įtaka demokratizacijai: Serbijos ir Gruzijos atvejai

Istoriniu požiūriu demokratija yra sparčiausiai plintantis valdymo modelis, kuris šiandieninėje tarptautinėje bendruomenėje – ypač Europoje [...]

Lietuvos regioninė politika ES kontekste
Diplominis darbas Lietuvos regioninė politika ES kontekste

TEMOS AKTUALUMAS IR PROBLEMA. Pastaraisiais metais viena iš dažnai kartojamų frazių yra "Lietuvoje būtina vykdyti efektyvesnę [...]

Politinių partijų jungimasis bei šio veiksmo įtaka partijų idealoginės tapatybės išsaugojimui
Referatas Politinių partijų jungimasis bei šio veiksmo įtaka partijų idealoginės tapatybės išsaugojimui

Darbo aktualumas. Politinių formavimasis Lietuvoje susidūrė su sudėtingais procesais, kurie paveikė dabartinę situaciją partinėje sistemoje.