ES regioninės politikos instrumentai ir jų įtaka verslo plėtojimui

44 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Nors Europos Sąjunga yra viena turtingiausių pasaulio dalių, tarp atskirų jos regionų yra labai ryškių vidinių skirtumų, susijusių su pajamomis ir galimybėmis. 2004 m. gegužės mėn. į ES įstojus dešimčiai naujų valstybių narių, kurių pajamos yra kur kas mažesnės už ES vidurkį, šie skirtumai dar labiau padidėjo. „Vykdant regioninę politiką, turtingi regionai pasidalija dalimi savo išteklių su skurdesniais. Tai yra ir finansinio solidarumo priemonė, ir galinga ekonominės integracijos jėga“[1]. Taigi, pagrindinis ES regioninės politikos tikslas – sumažinti įvairių ES valstybių regionų ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus bei skatinti jų plėtrą.

ES regioninę politiką formuoja ir prižiūri administraciniai instrumentai, iš kurių pagrindiniai yra Europos Komisija, Taryba ir Parlamentas, o konsultacinis patariamasis instrumentas – Regionų komitetas. Finansiniai instrumentai skirsto finansines lėšas atskiriems probleminiams ES valstybių (ir valstybių kandidačių) regionams.

Rašant referatą ieškosime atsakymo į klausimą: kokia yra ES regioninės politikos įtaka verslui, jo plėtrai.

Referato tikslas – ES regioninės politikos, jos instrumentų analizė bei įtakos verslui atskleidimas.

Pagrindiniai uždaviniai:

 1. Apibrėžti kas yra regioninė politika.
 2. Apžvelgti pagrindines regioninės politikos teorijas.
 3. Nustatyti pagrindinius regioninės politikos tikslus bei pagrindinius principus.
 4. Nustatyti kokie yra ES regioninės politikos administraciniai bei finansiniai instrumentai ir jų poveikis verslui.
 5. Įvertinti lėšų perskirstymo mechanizmą.
 6. Nustatyti naujus ES regioninės politikos instrumentus, jų atsiradimo priežastis ir lėšų perskirstymo pokyčius.
 7. Įvertinti verslo perspektyvas Lietuvoje.

Tyrimo objektas – ES regioninė politika, jos instrumentai ir vykdoma veikla.

Naudojami šaltiniai -LR institucijų (Ūkio ir Finansų ministerijų, Europos Komiteto, Statistikos departamento), ES institucijų (Europos Komisijos, Europos Parlamento, Regionų komiteto, ES Tarybos) duomenys bei atliktos analizės, mokslo tiriamieji darbai. Europos Sąjungos reglamentai, Lietuvos ir užsienio mokslininkų straipsniai ir mokomosios medžiagos, statistiniai Struktūrinių fondų duomenys ir kiti šaltiniai.

Pirmojo skyriaus, teoriškai pagrindžiančio regioninę politiką, jos sampratą, teorijas, tikslus ir pagrindinius principus, autorė yra I.Ananenkaitė.

B.Laurinėnaitė apžvelgs kaip praktiškai įgyvendinama ES regioninė politika: iš kokių dalių susideda, kokie yra įgyvendinimo instrumentai, lėšų perskirstymo mechanizmas bei regioninės politikos instrumentų poveikis verslui 2000 – 2006 metais.

O.Kopančukova įvertins naujus ES regioninės politikos instrumentus, programavimo ir lėšų perskirstymo pokyčius 2007 – 2013 metais bei apžvelgs verslo perspektyvas Lietuvoje.

[1]Europos veiklos sričių apžvalga. Regioninė politika. Prieiga per internetą: <http://europa.eu/pol/reg/overview_lt.htm>


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. REGIONINĖS POLITIKOS TEORINIS PAGRINDIMAS5
 • 1.1. Regioninės politikos samprata5
 • 1.2. Regioninės politikos teorijos7
 • 1.3. ES regioninės politikos tikslai ir pagrindiniai principai10
 • 2. ES REGIONINĖS POLITIKOS PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS13
 • 2.1. 2000-2006 m. ES regioninės politikos sudėtinės dalys bei jų apibūdinimai.13
 • 2.2. 2000-2006 m. ES regioninės politikos įgyvendinimo instrumentai14
 • 2.3. Lėšų perskirstymo mechanizmas21
 • 2.4. ES regioninės politikos instrumentų poveikis verslui 2000-2006 m.26
 • 3. ES REGIONINĖS POLITIKOS INSTRUMENTAI 2007 – 2013 METAIS31
 • 3.1. Nauji ES regioninės politikos instrumentai ir jų atsiradimo priežastys31
 • 3.2. Programavimo ir lėšų perskirstymo pokyčiai34
 • 3.3. Verslo plėtros perspektyvos Lietuvoje35
 • IŠVADOS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS41
 • PRIEDAI45

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 11, 2015
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Darbo jėgos migracijos įtaka šalies ūkiui

Ekonomika Diplominis darbas 2008 m. teraja
Nors per pastaruosius kelerius metus pagausėjo naujosios emigracijos mokslinių studijų, tačiau jų pagrindiniai tikslai daugeliu atveju buvo susiję su narystės euroatlantinėse struktūrose siekiais....