Socialiniai mokslai / Politologija

Uzbekistano valdžios struktūra

0 atsiliepimų
Autorius:

 

Temos aktualumas ir darbo problema. Uzbekistano Respublika (Uzbekistanas, Uzbekija) – valstybė Viduriniojoje Azijoje. Ribojasi su Kazachstanu šiaurėje ir vakaruose, Kirgizstanu ir Tadžikistanu rytuose, Afganistanu ir Turkmėnistanu pietuose. Geopolitinės orientacijos požiūriu, Uzbekistanas yra pati nepastoviausia Centrinės Azijos, (kuriomis laikomos penkios valstybės - Kazachstanas, Uzbekistanas, Turkmėnistanas, Tadžikistanas ir Kirgizija) regiono valstybė. Todėl jam dažnai klijuojama tarp Rytų ir Vakarų besiblaškančios, pasimetusios, aiškios geostrateginės vizijos neturinčios šalies etiketė. Rečiau gilinamasi į specifinį užsienio politikos kursą sąlygojančias aplinkybes. Uzbekistano užsienio politikos nepastovumą geriausiai atskleidžia šios šalies narystės įvairiose tarptautinėse organizacijose dinamika.

Per pastaruosius metus po nepriklausomybės įsigyjant Uzbekistanas pavyko sukurti pagrindą nacionalinės valstybės sistema. However public administration, including economy, to high extent has preserved numerous elements of administrative command system. Tačiau viešoji administracija, įskaitant ekonomikos, didelio tiek išliko daugelio elementų administracinių valdymo sistema. This situation is incompatible with the course for further economy liberalization and ensuring sustainable economic growth. Tokia situacija yra nesuderinama su tolesnio ekonomikos liberalizavimą ir užtikrinti tvarų ekonomikos augimą. In this regard, implementation of administrative reform is priority driven assuming realization of programme aimed at optimization of functions, structure and mechanisms of executive power. Šiuo atžvilgiu įgyvendinti administracinę reformą yra Prioritetinė darant prielaidą, kad įgyvendinant programą, kuria siekiama optimizuoti funkcijas, struktūrą ir mechanizmus, vykdomosios valdžios. [1]

Economic reforms in Uzbekistan were gradual.Ekonomikos reformos Uzbekistane buvo palaipsniui. This step-by-step approach intended to achieve:To this day the role of the state in the economy is sizable although it continues to decline.Iki šios dienos valstybės vaidmenį ekonomikoje yra didelis, nors jis ir toliau nyksta. The share of the non-state sector in the Nation's GDP in 2001 was 74.1% however this figure varies from sector to sector (eg  99% – in agriculture, 59.4% – in services rendered to population). The state still exercise a fair degree of control on the non-state sector. Valstybės vis dar vykdo gana gerai kontroliuoti nevalstybinių sektoriuje.Tačiau nereikėtų skubėti Uzbekistano nuvertinti iki tarptautinėje arenoje tarp didžiųjų valstybių įtakos zonų besiblaškančio ir aiškios valdžios struktūroje krypties neturinčio geopolitinio subjekto.

Darbo objektas – Uzbekistano valdžios struktūra ir esamos situacijos analizė bei problemų sprendimas.

Šio darbo tikslas - apžvelgti Uzbekistano valdžios struktūrą bei aptarti šiuos Uzbekistano valdžios struktūroje pokyčius nulėmusius veiksnius.

Darbo uždaviniai:

 • Aptarti Uzbekistano geopolitinę padėtį;
 • Išanalizuoti Uzbekistano valdžios politikos struktūrą;
 • Išsiaiškinti partijas ir atstovavimo sistemas;
 • Išanalizuoti Uzbekistano elektoralinį procesą bei lyderystę;
 • Aptarti kokios yra Uzbekistane interesų grupės valdžios struktūroje;
 • Kokie yra Uzbekistano federalizmo ir centralizmo ypatumai;
 • Apibendrinti darbo išvadas.

Darbo metodika. Mokslinės literatūros ir internetinių šaltinių analizė ir gautų duomenų analizė (aprašomoji statistika, diagramos, hipotezės tikrinimas ir kt.). Darbo tikslui įgyvendinti pasitelkta metodinė trianguliacija, kuri apibrėžiama kaip skirtingų metodų, įvairių empirinės medžiagos formų taikymas duomenų analizei atlikti: mokslinės literatūros analizė, sisteminė analizė,.

Darbe remiamasi akademinio pobūdžio straipsniais bei knygomis, konferencijų medžiaga, spaudos pranešimais bei oficialiais Lietuvos dokumentais ir duomenimis, skelbiamais valstybės institucijų, tarptautinių organizacijų interneto puslapiuose. Pagrindiniai literatūros šaltiniai –Užsienio reikalų ministerijos išleisti leidiniai ar internetinės nuorodos, kuriuose išsamiai išnagrinėtos Uzbekistano valdžios struktūros problemos.

Darbo apimtis ir struktūra. Darbą sudarys įvadas, penki skyriai. Darbo gale bus pateiktos išvados ir pasiūlymai, literatūros ir šaltinių sąrašas, priedai.

[1]Martynas Zapolskis. Uzbekistano užsienio politikos dvilypumas. Internetinė nuoroda: http://www.geopolitika.lt/?artc=222 [ 2010 05 20].

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6140 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. UZBEKISTANO GEOPOLITINĖ PADĖTIS4
 • II. UZBEKISTANO VALDŽIOS POLITIKOS STRUKTŪRA7
 • III UZBEKISTANO PARTIJOS IR ATSTOVAVIMO SISTEMOS11
 • IV. UZBEKISTANO ELEKTORALINIS PROCESAS BEI LYDERYSTĖ14
 • V. INTERESŲ GRUPĖS VALDŽIOJE16
 • VI. UZBEKISTANO FEDERALIZMO IR CENTRALIZMO YPATUMAI18
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS21
 • PRIEDAI22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos struktūra ir funkcijos (wipo)
Kursinis darbas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos struktūra ir funkcijos (wipo)

Šis kursinis darbas piriausia orientuotas į patį PINO ( Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos) aprašymą, jos [...]

Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas
Kursinis darbas Belgijos, Liuksemburgo ir Vengrijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas

Vykdomi valdžia yra neatsiejama demokratinės valstybės valdžios aparato dalis, atspindinti demokratijai itin reikšmingą valdžių pasidalijimo [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Seimo struktūra, kompetencijos, funkcijos. Seimo steigiamos institucijos
Referatas Seimo struktūra, kompetencijos, funkcijos. Seimo steigiamos institucijos

Seimas – respublikos aukščiausias įstatymų leidimo ir valstybės valdymo organas, parlamentas. Lietuvos Respublikos Seimas renkamas visuotiniuose [...]

Socialinė stratifikacija ir visuomenės strūktūra. Socialinė atskirtis ir skurdas
Referatas Socialinė stratifikacija ir visuomenės strūktūra. Socialinė atskirtis ir skurdas

Stratifikacija ¬socialinių padėčių hierarchija, kuri rodo nelygų turto, galios ir prestižo paskirs¬tymą visuomenėje, ir kurios [...]

Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia
Prezentacija Lietuvos Respublikos Teisminė valdžia

107 skaidrės.

Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas
Prezentacija Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas

Seimo rinkimai Seimo nario įgaliojimai ir jų nutrūkimas Seimo darbo tvarka Seimo funkcijos Įstatymų priėmimo procedūra Seimo struktūra [...]

Ar egzistuoja „ketvirtoji valdžia“?
Referatas Ar egzistuoja „ketvirtoji valdžia“?

Žiniasklaida dažnai vadinama ,,ketvirtąja valdžia“. Nepaisant pagrindinių jos funkcijų – skleisti tikslią informaciją, aiškinti aktualias [...]

Elektroninė valdžia LR Valstybinėje mokeščių inspekcijoje
Referatas Elektroninė valdžia LR Valstybinėje mokeščių inspekcijoje

Temos aktualumas:Šiuolaikinėse išsivyščiose šalyse informacinės ir telekomunikacinės technologijos yra neatsiejama sių laikų valdžios įmonių struktūra.

LR konstitucijos struktūra (palyginimas su kitų šalių konstitucijomis)
Referatas LR konstitucijos struktūra (palyginimas su kitų šalių konstitucijomis)

Terminas konstitucija minimas jau senovės graikų ir romėnų filosofų traktatuose bei Romos imperijos įstatymuose. Konstitucijomis [...]

Elektroninė valdžia mokesčių inspekcijoje
Referatas Elektroninė valdžia mokesčių inspekcijoje

Interneto naudojimas, tarp valdžios ir piliečių, kaip priemonė ryšiams ir komunikacijai plėtoti, jau yra ne [...]

PPO struktūra ir funkcijos
Prezentacija PPO struktūra ir funkcijos

Darbo tikslas: Išanalizuoti Pasaulio prekybos organizacijos struktūrą, atliekamas funkcijas bei aptarti derybų procesus ir valstybių narystę [...]

Elektroninė valdžia SODROS institucijoje
Referatas Elektroninė valdžia SODROS institucijoje

Elektroninė valdžia yra vienas iš būdų modernizuoti valstybės valdymą, sėkmingai vykdyti valstybės reformą, prisitaikant prie [...]

Intelektas: apibrėžimas, struktūra, testas
Referatas Intelektas: apibrėžimas, struktūra, testas

Žmogui yra būdinga siekti spręsti iškilusias problemas bei veržtis į sėkmę. Kad šios pastangos būtų [...]