Ekonomika ir verslas / Vadyba

Lietuvos žemės ūkio srities modernizavimo planas (kaimo plėtra)

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Lietuvos įstojimas į Europos sąjungą sudarė esminių pokyčių galimybę žemės ūkyje. Tie pokyčiai siejasi tiek su platesnemis galimybėmis įeiti i Europos Sąjungos žemės ūkio produktų vidaus rinką, tiek su galimybėmis taikyti žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo tobulesnes technologijas, modernizuoti žemės ūkį, vykdyti kaimo plėtrą, naudojantis ne tik respublikos, bet ir Europos Sąjungos rėmimo priemonėmis. Todėl šiandien svarbu aptarti, moksliškai pagrįsti galimus ir tikslingus pokyčius, pateikant Lietuvos žemės ūkio srities modernizavimo planą patobulinant kaimo plėtrą.


2007-2013 metų kaimo plėtros strategijos tikslas yra užtikrinti augimą, didinant žemės ir maisto bei miškų ūkio konkurencingumą, sukuriant galimybes ekonominės veiklos kaime įvairinimui ir gyvenimo kokybės kaime gerinimui, tuo pačiu puoselėjant esamas gamtines, žmogiškąsias ir kitas vertybes, mažinant skirtumus tarp miesto ir kaimo bei tarp atskirų regionų.
Tuo tarpu 2014 – 2020 metų laikotarpiu ES žemės ūkiui ir kaimo plėtrai keliami pagrindiniai uždaviniai yra: žemės ūkio konkurencingumas; tausus gamtos išteklių valdymas; darnus teritorinis vystymasis.Darbo objektas – Lietuvos žemės ūkio modernizavimo planas.


Darbo tikslas išanalizuoti Lietuvos žemės ūkio srities modernizavimo planą skirtą kaimo plėtrai.
Darbo uždaviniai:
1. aptarti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtra;
2. išanalizuoti Lietuvos žemės ūkio modernizavimo planą skirtą kaimo plėtrai;
4. pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Darbo metodai:
1. loginė mokslinė literatūros analizė;
2. lyginamasis metodas;
3. statistinės analizės metodas;
4. apibendrinimo metodas.


Gauti duomenys susisteminti, vaizduojami grafiniu būdu ir pateiktos išvados.
Informacijos šaltiniai. Darbe naudojami LR Žemės ūkio ministerijos ir Statistikos departamento duomenys bei atliktos analizės, Kaimo plėtros strategija ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2014 – 2020 metų politikos tikslai ir strateginės kryptys.
Darbo struktūra. Pradžioje darbą sudaro titulinis lapas, turinys, įvadas. Toliau seka 2 skyriai: pirmajame skyriuje aptariama Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtra, antrajame skyriuje išanalizuojamas Lietuvos žemės ūkio modernizavimo planas skirtas kaimo plėtrai. Darbo gale pateikiamos išvados ir rekomendacijos, literatūra, priedai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6100 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA5
 • 1.1. Bendroji žemės ūkio politika5
 • 1.2. Valstybinė kaimo plėtros programos tendencijos 2004 – 2008 m10
 • 1.3. Kaimo plėtros planas ir ES struktūrinės paramos panaudojimo programa
 • 2007 – 2013 m13
 • 1.4. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros programų palyginimas16
 • 2. LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO SRITIES MODERNIZAVIMO PLANO SKIRTO KAIMO PLĖTRAI ANALIZĖ19
 • 2.1. Bendroji žemės ūkio politika po 2013 metų19
 • 2.2. Žemės ūkio modernizavimo politikos kūrimo planas21
 • 2.3. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2014 – 2020 metų politikos tikslai ir strateginės kryptys22

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos žemės ūkio raida
Referatas Lietuvos žemės ūkio raida

Žemės ūkis – ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui išgauti, užauginti maistinius išteklius ir [...]

VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas
Referatas VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir žuvininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos funkcijos ir jų vertinimas

Abi įmonės, kurios bus analizuojamos referate, yra Lietuvos Respublikos valstybei pavaldžios institucijos. Taip pat jos [...]

Žemės ūkio sektoriaus problemos Lietuvoje
Referatas Žemės ūkio sektoriaus problemos Lietuvoje

Šalies ekonomikai didelės įtakos turi žemės ūkio veikla. Žemės ūkio sektorius yra neatsiejama mūsų gyvenimo [...]

ES finansinės paramos Lietuvos kaimo plėtrai analizė ir perspektyvos
Tyrimas ES finansinės paramos Lietuvos kaimo plėtrai analizė ir perspektyvos

Pagrindinis ES finansinės paramos tikslas yra sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio konkurencingumo plėtotės prielaidas, paspartinti perėjimą [...]

Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė
Kursinis darbas Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė

ĮVADAS        Kiekviena kaimo turizmo sodyba siekia įsitvirtinti rinkoje bei patenkinti vartotojų poreikius. Viena iš pagrindinių [...]

Europos Sąjungos kaimo plėtros politika
Referatas Europos Sąjungos kaimo plėtros politika

Daugiau kaip 91 % Europos Sąjungos teritorijos užima kaimo vietovės. Jos naudingos daugeliu aspektų: gaunamos [...]

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

Socialinė praktika Žeimelio žemės ūkio mokykloje
Praktikos ataskaita Socialinė praktika Žeimelio žemės ūkio mokykloje

Šiuo metu vis labiau išryškėja įvairios socialinės problemos įvairiuose sluoksniuose ir žmonių grupėse bei bendrijose.

Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas
Verslo planas Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas

Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo verslą, yra verslo plano sudarymas. Verslo planas – tai [...]

Kaimo turizmo plėtra: galimybės, veiksniai, tendencijos vilniaus rajone
Diplominis darbas Kaimo turizmo plėtra: galimybės, veiksniai, tendencijos vilniaus rajone

Temos aktualumas. Sparčiausiai augantis turizmo paslaugų sektorius Lietuvoje yra kaimo turizmas. Žmonės vis daugiau [...]

Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas
Diplominis darbas Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas

Temos aktualumas, naujumas. Šiuolaikinėse organizacijose žinių valdymas tampa vis svarbesniu aspektu, siekiant įmonės tikslų bei [...]

UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje
Diplominis darbas UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje

Temos aktualumas. Pasaulinė praktika rodo, jog smulkus ir vidutinis verslas yra varomoji ekonomikos jėga. Smulkios [...]

Moterų verslo plėtros skatinimas Lietuvoje
Diplominis darbas Moterų verslo plėtros skatinimas Lietuvoje

Moterų verslo plėtros Lietuvoje skatinimo problema susijusi ne tik su sparčiomis ir fundamentinėmis pastarųjų metų [...]

Projekto „Spalvotas jaunimo pasaulis“, kuris didins kaimo jaunimo laisvalaikio užimtumą, darbų įgyvendinimo planas
Verslo planas Projekto „Spalvotas jaunimo pasaulis“, kuris didins kaimo jaunimo laisvalaikio užimtumą, darbų įgyvendinimo planas

Jaunystė yra tas amžiaus tarpsnis, kuriame formuojasi žmogaus asmenybė, žmogus savarankiškai pradeda dalyvauti visuomeniniame gyvenime [...]

Lietuvos kaimo sodybos: skaičiai ir sudėties pokyčiai 2008-2012m.
Kursinis darbas Lietuvos kaimo sodybos: skaičiai ir sudėties pokyčiai 2008-2012m.

Statistika – tai mokslas apie informacijos rinkimą, sisteminimą, analizavimą ir interpretavimą. Išskiriamos trys statistikos dalys [...]