Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas

12 psl. / 1748 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė, įstaiga ar organizacija siekia, kad jos vykdoma veikla būtų kuo sėkmingesnė ir pelningesnė. Biudžetinės įstaigos pagrindinis tikslas yra dirbti efektyviai bei patenkinti vartotojų poreikius Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus įstaiga naudoja ne tik materialųjį turtą, bet ir nematerialųjį turtą. Nematerialus turtas - tai identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis fizinės išraiškos, laikomas naudoti prekių ir paslaugų gamybai ar teikimui, nuomoti kitiems ar administraciniais tikslais. Šiuolaikiniame verslo pasaloje svarbu teisingai skirstyti nematerialųjį turtą ir pripažinti apskaitoje, tad yra sudaromas biudžetinių įstaigų nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas, kuris padeda teisingai nustatyti nematerialiojo turto grupes, jo įsigijimo savikaina, amortizaciją ir pan.

Darbo objektas – nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas.

Darbo tikslas – išanalizuoti biudžetinių įstaigų nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašą.

Darbo uždaviniai:

Išskirti pagrindines nematerialiojo turto grupes; Išanalizuotiviešojo sektoriaus nematerialiojo turto pripažinimą apskaitoje; Apibūdinti pagrindines ūkines operacijas, susijusias su nematerialiuoju turtu.

Informacijos šaltinių apžvalga. Savarankiškas darbas yra parengtas vadovaujantis įvairių autorių mokymo metodinėmis priemonėmis, internetiniais šaltiniais, moksliniais straipsniais, Lietuvos Respublikos teisės aktais bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Darbo metodai ir priemonės:

  • Mokslinės literatūros šaltinių analizė;
  • Įmonės gautų duomenų sisteminimas, analizavimas, detalizavimas;
  • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų analizė;

Turinys

  • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS.3
  • ĮVADAS.4
  • NEMATERIALIOJO TURTO GRUPĖS.5
  • NEMATERIALIOJO TURTO PRIPAŽINIMAS APSKAITOJE7
  • NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA IR ŪKINĖS OPERACIJOS SUSIJUSIOS SU NT.9
  • IŠVADOS.11
  • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS.12

Reziumė

Autorius
blooming
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

UAB „Medrievė “ turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas meduolis
Kiekviena ekonomistas, vadybinikas ir įmonės vadovas privalo puikiai išmanyti informacijos poreikius įmonių veiklai valdyti ir rasti kuo patikimesnius šaltinius tiems poreikiams patenkinti. Diduma...

Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. akvillina
Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar netiesiogiai susiduriame kiekvieną dieną: pirkdami prekes, mokėdami mokesčius...

Ilgalaikio materialaus turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2010 m. mano_rugsėjis
Dėstytojo paskirtas darbo objektas – įmonės ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirmojoje kursinio dalyje apibūdinamas ilgalaikis materialus turtas, analizuojamas jo nusidėvėjimas. Taip pat aptariama...

Finansinio turto apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. vilda
Darbe išnagrinėjami esminiai finansinio turto apskaitos aspektai, apibūdintas finansinio turto skirstymas, rizika bei vertinimas.

Įmonės 'X" trumpalaikio turto apskaita

Apskaita Diplominis darbas 2020 m. simonadauk
Baigiamąjį darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje darbo dalyje yra pateikiamos skirtingų autorių interpretacijos trumpalaikio turto sampratos klausimu. Šioje dalyje taip pat aptariamas trumpalaikio...